Hoppa till huvudinnehåll

Förslaget på en bro över järnvägen i Hangö norra röstades ner

Plankorsning över järnväg
Här rullar flera tusen fordon per dag, och trots bommar och trafikljus ser Trafikledsverket att risken för olyckor är betydande. Plankorsning över järnväg Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,Plankorsning,järnvägar,trafiksäkerhet,hangö norra plankorsning trafikledsverket

Plankorsningen över järnvägen i Hangö norra borde rivas och ersättas med en mer trafiksäker lösning då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Det anser Trafikledsverket som erbjuder sig att dela på kostnaderna med staden.

Men majoriteten i stadsstyrelsen vill annorlunda.

– Man har sedan 1960-talet hört folk säga att det är besvärligt att ta sig över viadukten, och nu vill man bygga en bro till som ytterligare hjälper till att dela staden i två sidor om järnvägen, resonerade Sture Söderholm (SFP) efter stadsstyrelsens möte som var den 1 mars.

Han var den som föreslog att man inte röstar för något av de broalternativ som beredningen förde fram.

Sex mot tre

Söderholms förslag fick stöd av Birgitta Gran (VF), Bernt Förström (SDP) och Pertti Ruuska (Sannf). Även Aila Pääkkö (SDP) och Helena Lesch-Saarinen (SFP) röstade för Söderholms förslag.

Tre ledamöter, Torbjörn Ekholm (SFP), Jorma Nousiainen (SDP) och Päivi Rahkola (Saml) stödde beredningens förslag om en bro.

I inslaget nedan motiverar Sture Söderholm och Jorma Nousiainen sina ståndpunkter. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Får staden pengar eller lägger staden ut pengar?

Förutom att trafiklösningarna och säkerheten delar åsikterna, ställer sig styrelseledamöterna olika till finansieringsfrågan.

Att bygga en överfart beräknas i nuläget kosta ungefär fem miljoner euro och då skulle staten stå för hälften och staden för andra hälften.

Sture Söderholm ser snarast att staden får lägga ut 2,5 miljoner euro ifall man bygger en bro.

Han säger sig dessutom inte vara helt övertygad om att den kalkylen stämmer.

I slutändan kan summan stiga som i fallet med andra övergångens underfart.

Jorma Nousiainen säger däremot att man kunde ha skrivit in en klausul i avtalet med Trafikledsverket att staden inte står för fiolerna om projektet blir dyrare, utan staten.

Under den invånarkväll där Trafikledsverket och staden berättade om projektet, användes samma argument som i fråga om underfarten då det projektet var aktuellt.

– Man vet inte när en liknande möjlighet uppstår igen, sade Erkki Mäkelä från Trafikledsverket och han fick medhåll av stadsdirektör Denis Strandell.

Mäkelä har tidigare varit inkopplad på byggandet av underfarten vid andra övergången, då också viadukten revs.

Man kan bekanta sig med diskussionen från invånarkvällen via den här länken.

Olika alternativ

Plankorsningen ligger vid infarten till staden och där kör bland annat merparten av den tunga trafiken till hamnen.

Under den tid som den nya viadukten byggs, är det också den enda förbindelsen mellan norra och södra sidan, vilket gör att där kör flera tusen fordon per dag.

För tillfället finns där trafikljus och bommar för att skydda bilister, fotgängare och cyklister från tågtrafiken.

Trafikledsverket har en allmän strävan att stänga plankorsningar av den här typen och frågan blir också mer aktuell i och med att banan skall elektrifieras.

Därför har verket låtit konsultföretaget Ramboll skissa upp tänkbara alternativ för att styra fordonstrafiken bort från den nuvarande övergången som går rakt över spåren.

Plankorsning över järnväg
Infarten och utfarten till Hangö centrum och Hangö hamn går längs Sandövägen och vidare till Korsmansgatan. Plankorsning över järnväg Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,Plankorsning,järnvägar

Broalternativet består av variationer som kallas 3B, C & D.

En bro skulle leda till andra lösningar

Gemensamt för de här tre alternativen är att de bygger på en cirka sju meter hög och 120 meter lång bro.

Plankorsning över järnväg
För att undvika den skarpa korsningen i Hangö norra där fyra vägar möts, skulle man från Korsmansgatan via en korsning köra upp på bron. Den skulle löpa längs tågbanan vid det område där Hangö norra tågstation nu finns. Plankorsning över järnväg Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,järnvägar,Plankorsning

Bron skulle vara lätt bågformad och på södra sidan av järnvägen skulle den gå in från Korsmansgatan. Det betyder att belastningen i den livligt trafikerade korsningen där fyra vägar nu skulle minska.

Bron skulle komma ner ungefär där tekniska- och miljöverket ligger. Där skulle det byggas antingen en rondell (förslag B och D) eller en T-korsning (alternativ C) för att få trafiken att cirkulera.

Korsning i Hangö norra
Bebyggelsen vid "Sågväxeln", kunde få bullerskydd. Korsning i Hangö norra Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö,trafiksäkerhet

Det här betyder bland i sin tur att anslutningen från Sandövägen till Märsgatan vid den i folkmun kallade "Sågväxeln" måste ses över.

Enligt ett förslag kunde trafiken styras till Märsgatan, som är en viktig gata i Hangö norra, via Hanverksgatan från Sandövägen.

Korsning i Hangö norra
I fall man väljer att bygga en bro i alla fall, så kanske trafiken till Märsgatan styrs in via Hantverkaregatan från Sandövägen. Avtaget ligger mittemot en kallmack. Korsning i Hangö norra Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö

Broalternativet hade gjort det möjligt att bevara de byggnader som nu finns i området.

En karta över Hangö där en ny planövergång är inritad.
Så här kunde trafikarrangemangen se ut i framtiden i Hangö norra. En karta över Hangö där en ny planövergång är inritad. Bild: Ramboll Hangö,Hangö Norra,norra planövergången i hangö

I förslagen har planeraren Ramboll också beaktat vattenförsörjningens stomledningar, pumpstationer, belysning och bullerskydd för bebyggelsen.

Den föreslagna konstruktionen skulle klara av fordonen håller en hastighet på cirka 50–60 kilometer i timmen.

Alternativet skulle vara att dra en båge österut

Alternativen hade varit en underfart, att förbättra den nuvarande korsningen eller att leda trafiken i en omväg.

Det senare alternativet innebär, något förenklat. att trafiken skulle dirigeras längs Täktomvägen en bit och sedan dras över Stormossen till underfarten på Hemming Elfvings väg och där ansluta till Sandövägen.

Stadsstyrelsen har också tidigare beaktat möjligheten att använda den befintliga underfarten vid Hemming Elfvings väg uppe vid Stormossen.

Underfart vid järnväg
Vid Hemming Elfvings väg fanns tidigare en plankorsning som i dag är en underfart. Underfart vid järnväg Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö

I och med att stadsstyrelsen röstade ner förslaget går det inte vidare till fullmäktige.

Sista meningen ändrades 2.3 klockan 14.43 med preciseringen att fullmäktige inte tar ställning till frågan som i och med röstresultatet är slutbehandlat.

Läs också