Hoppa till huvudinnehåll

Siv Sandberg om brottsmisstankarna mot Vänsterförbundets borgmästarkandidat: "I bästa fall kan partiet gå vidare från ett rent bord"

Siv Sandberg.
Forskare och universitetslärare Siv Sandberg säger att det ännu är svårt att avgöra hur de senaste nyheterna påverkar Vänsterförbundets och Socialdemokraternas chanser i borgmästarvalet i Åbo. Siv Sandberg. Bild: Yle/Lina Frisk Åbo Akademi,siv sandberg

Såväl Vänsterförbundets som Socialdemokraternas borgmästarkandidater i Åbo har varit i hetluften under den senaste tiden. Enligt forskaren och universitetsläraren Siv Sandberg leder osäkerheten kring om kommunalvalet kommer att ordnas till att det ännu är svårt att förutspå hur de senaste nyheterna påverkar partiernas chanser i borgmästarvalet.

Enligt forskaren och universitetsläraren Siv Sandberg är Vänsterförbundets situation inför borgmästarvalet i Åbo intressant.

– Vänsterförbundet var ganska motvilligt till hela borgmästarmodellen. De valde också en ganska oprofilerad borgmästarkandidat [i Sasu Haapanen] och det är förstås en stor nackdel för Vänsterförbundets rykte att borgmästarkandidaten blir känd på det här sättet, säger Sandberg.

Sandberg poängterar att det att Sasu Haapanen misstänks ha begått sexualbrott också är i en stark konflikt med Vänsterförbundets värderingar och starka fokusering på jämställdhetsfrågor.

Hur tycker du att Vänsterförbundet skötte ärendet med Sasu Haapanen?

– Det gick ju mycket snabbt och det kom klara besked om att han inte har partiets förtroende och inte kan komma i fråga som borgmästarkandidat.

Eftersom valkampanjen inför borgmästarvalet i Åbo ännu är i startgroparna och för att partiledningen reagerade snabbt kan partiet enligt Sandberg i bästa fall gå vidare från ett rent bord.

– Det beror förstås på hur man lyckas med rekryteringen av borgmästarkandidaten, säger Sandberg.

Enligt Sandberg är frågan nu ifall Vänsterförbundet kan återhämta sig efter nyheten om Sasu Haapanen och hitta en borgmästarkandidat som är trovärdig också i diskussioner med de andra partierna.

"Situationen för Vänsterförbundet är inte så mycket värre än för de andra partierna"

Vänsterförbundets nya borgmästarkandidat i Åbo kommer inte att ha så mycket tid att profilera sig inför borgmästarvalet.

Enligt Sandberg har den knappa tiden kanske ändå inte så stor betydelse eftersom kampanjstarten varit trög i och med att man på grund av coronaläget avvaktar med om man ska ordna kommunalval eller om det skjuts upp till en senare tidpunkt.

– Det blir ändå en slutspurt för alla partier, så jag tror inte egentligen att situationen för Vänsterförbundet är så mycket värre än för de andra partierna. Men förstås är det här en svår intern fråga för partiet, säger Sandberg.

Sandberg poängterar att fallet Haapanen också väcker frågor kring hur man granskat kandidaternas bakgrunder.

– När man har konstellationen med borgmästarval granskas de enskilda personerna på ett helt annat sätt än när man bara är en av många på listan, och det här är ju ett nytt läge i Åbo.

Profilbild på Sasu Haapanen.
På grund av nyheten om att han misstänks för sexualbrott är Sasu Haapanen inte längre Vänsterförbundets borgmästarkandidat i Åbo och har avgått från alla andra förtroendeuppdrag inom partiet. Profilbild på Sasu Haapanen. Bild: Johanna Manu / Yle restauranger,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland

Enligt Sandberg är det svårt att bedöma ifall anklagelserna mot Sasu Haapanen märkbart påverkar Vänsterförbundets understöd i kommunalvalet eftersom Haapanen inte varit den starkast profilerade representanten för partiet.

– Han kom in lite från sidan i borgmästarkampen. Därför har folk kanske inte hunnit fästa sig så mycket vid honom och vem han är politiskt sett. Det skulle ha varit ett betydligt större slag om en tidigare känd, mer synlig profil hade anklagats för samma saker, säger Sandberg.

Turbulenta tider också för SDP:s borgmästarkandidat

En annan borgmästarkandidat i Åbo som hamnat i hetluften under den senaste tiden är SDP:s Aki Lindén.

Siv Sandberg betonar att kritiken mot Aki Lindén, som gäller oklarheter i upphandlingar under Lindéns tid som vd för HUS, är av en annan karaktär än anklagelserna mot Sasu Haapanen.

– Sasu Haapanen är personligen misstänkt för brott medan Aki Lindéns situation handlar om något som han gjorde som chef för en stor organisation, även om det också visar på att det kan finnas en del eventuella oegentligheter där. Situationen är mer indirekt i Lindéns fall.

Enligt Sandberg har SDP gått i motsatt riktning från Vänsterförbundet när det kommer till partiets val av borgmästarkandidat.

– Socialdemokraterna har uppenbart satt sitt hopp på en borgmästarkandidat som är synlig också utanför det egna partiets gränser, som är känd både nationellt och bland Åboborna. Lindén har också haft ett gott rykte som direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och som riksdagsledamot.

Sandberg tror att SDP har stora förhoppningar på att Lindén kan ge partiet ett lyft efter att partiets understöd minskat i kommunalvalet, senast för fyra år sedan.

– Då blev SDP det tredje största partiet och förlorade ordförandeposten i fullmäktige som partiet haft länge. Den gamla maktaxeln mellan Samlingspartiet och SDP bröts och De gröna kom in som det näst största partiet.

Aki Lindén
Aki Lindén är SDP:s borgmästarkandidat i Åbo. Aki Lindén Bild: Yrjö Hjelt / Yle Aki Lindén

Enligt Sandberg är det svårt att avgöra om kritiken som gäller Lindéns tid som vd för HUS påverkar Lindéns chanser i borgmästarvalet eller SDP:s understöd i kommunalvalet.

– Men kritiken kan förstås vara en belastning som de andra partierna kan vinna på att lyfta fram i diskussioner mellan de stora partierna.

Sandberg betonar att osäkerheten kring om det alls blir kommunalval gör det svårt att avläsa hur kritiken mot Lindén kunde påverka hans chanser i borgmästarvalet.

– Om valet går enligt sin ursprungliga tidtabell är det förväntat att kampen kommer igång på riktigt efter den 9 mars när kandidatlistorna lämnats in. Då kommer vi att kunna se konsekvenserna av de styrkor och belastningar som kandidaterna har.

Åbo kan ta lärdom av det som hände med Samlingspartiet i Helsingfors

Förra veckan kom nyheter om avgående borgmästarkandidater också på annat håll i landet. I Helsingfors kom det överraskande beskedet om att Samlingspartiets borgmästarkandidat Kirsi Piha valt att dra sig ur såväl borgmästarkampen som kommunalvalet.

Enligt Siv Sandberg har detta inga direkta konsekvenser för Samlingspartiet i Åbo eftersom partiet har en så pass stabil position i Åbo.

Kokoomuksen Kirsi Piha valokuvattiin Kirjailijanpuistossa Töölössä helmikuun 2021 alussa.
Kirsi Piha, Samlingspartiets borgmästarkandidat i Helsingfors, överraskade förra veckan med nyheten om att hon hoppar av Helsingfors borgmästarval. Kokoomuksen Kirsi Piha valokuvattiin Kirjailijanpuistossa Töölössä helmikuun 2021 alussa. Bild: Silja Viitala / Yle februari,2021,Helsingfors,borgmästare i Helsingfors,borgmästarval,Kommunalvalet 2021,Kirsi Piha,Samlingspartiet,Tölö, Helsingfors stad

Däremot kan man i Åbo ta lärdom av det som skedde i Helsingfors och inse att det finns risker med att överbetona borgmästarkampen.

– Både partier och medier har blåst mycket luft i dessa borgmästarspekulationer. I första hand är det ju en kamp mellan partier, inte mellan borgmästarkandidater. Det är partiernas resultat som helhet som avgör, inte de enskilda kandidaternas.

Sandberg betonar att det är viktigt att såväl partier som väljare minns att borgmästarvalet är ett indirekt val och en överenskommelse mellan partierna.

Väljarna väljer fullmäktige i kommunalvalet, medan det sedan är fullmäktiges uppgift att välja en borgmästare. I valet av en borgmästare och biträdande borgmästare är det partiets sammanlagda röstetal som avgör, inte röstetalet för partiets borgmästarkandidat.

– Det är bra att invånarna vet på förhand vem som kan bli borgmästare, men det är också viktigt att de är medvetna om att det riktiga valet är kommunalvalet och efter det väljer fullmäktige en borgmästare, säger Sandberg.

Läs också