Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stads boendeprogram är färdigt - drömmarnas stad ska bli ännu attraktivare

Datorbild av bostadsområde
Slottsgården i Borgå är ett av de nyare kvarteren i centrum. Datorbild av bostadsområde Bild: Yle Borgå,bostadsområden,bostadshus

Borgå stads boendeprogram är klart för behandling hos stadens beslutsfattare. Syftet med programmet är att främja invånarnas välbefinnande och likaså främja bland annat ett klimatsmart byggande och boende.

En enkät genomfördes för ett år sedan och i höstas fick förslaget kommenteras.

Med hjälp av den respons som kom in efter att programmet gavs offentlighet har staden ytterligare slipat på det.

I och med responsen har Borgå stad bland annat fått veta att Borgåborna anser att det är bra att bygga tätare i centrum och att en lämplig höjd i centrum är fyra till fem våningar.

Vidare framkommer det att färre än 30 procent av dem som svarat är beredda att betala mer än 300 000 euro för en ägarbostad i Borgå eller att betala mer än 1 000 euro per månad för en hyresbostad.

Husen på Västra åstranden i Borgå
De här husen på västra åstranden stod klara 2014. Husen på Västra åstranden i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder Borgå,byggprojekt

Placering och image viktiga frågor

Åsikterna som kommit in är viktiga med tanke på hur Borgå ska utvecklas i framtiden och påverkar den framtida utvecklingen.

- Vi behöver se till att Borgå är en attraktiv boendeort också i framtiden. Därför behöver vi ställa oss frågorna hurudana boenden vi ska producera, var de ska placeras och i vilken form, säger Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz.

Av responsen från stadens invånare framkom att utvecklingen av både centrum och byar är viktig.

- Borgå kommer också i framtiden att erbjuda mångsidiga boendemöjligheter med allt från boende i centrum till boende i växande bycentrum, säger von Schoultz.

Viktiga frågor som stadsborna tog upp i enkätsvaren var också hur hus och byggnader i framtiden ska se ut, husens image och deras placering.

Nästan 70 procent av dem som svarat föredrar trä som byggnadsmaterial.

Situationen lever och världen förändras

Också under den boendeverkstad som arrangerades i slutet av februari förra året framkom att byggande i trä skulle kunna utökas.

Användningen av förnybar energi och mera cykel- och kollektivtrafikförbindelser var också frågor som engagerade under boendeverkstaden.

Kanske kan just önskemålen och utvecklingsmöjligheterna som framkommit i enkäter och verkstäder lyfta Borgå allt närmare målet som Drömmarnas hemstad.

- Trots att boendeprogrammet är färdigt behöver vi se över vår strategi med jämna mellanrum eftersom situationen lever och världen förändras. Den nya strategin är bara en bra grund, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Medelålders man i mörkblå kostym i en festsal.
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Medelålders man i mörkblå kostym i en festsal. Bild: Matti Myller / Yle Jukka-Pekka Ujula,Borgå,porträtt,stadsdirektörer

Borgå har potential att bli ännu bättre

Stadsdirektör Ujula menar vidare att Borgå i och för sig redan nu klarar sig jämförelsevis bra som bostadsort.

- Men vi behöver bibehålla Borgå stads dragningskraft. Borgå stad lever inte upp till sin fulla potential som bostadsort, säger Ujula.

Stadsstyrelsen ska behandla boendeprogrammet vid sitt möte den 8 mars. Målet är att programmet kan föras vidare till stadsfullmäktige för godkännande under våren.

Utkastet till programmet och bakgrundsmaterialet går att hitta på stadens webbplats.

Läs också