Hoppa till huvudinnehåll

Fler unga vuxna vårdas nu på sjukhus för covid-19 – Asko Järvinen: Den brittiska virusvarianten ligger bakom ökningen

Infektionsöverläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tittar in i kameran iklädd vit rock och munskydd.
Infektionsöverläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Infektionsöverläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tittar in i kameran iklädd vit rock och munskydd. Bild: Niklas Evers Asko Järvinen,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),läkare

Antalet covid-19-patienter på sjukhus har ökat kraftigt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under den senaste tiden. Just nu börjar antalet patienter på vanlig vårdavdelning vara på samma nivå som i fjol våras, och så småningom kan läget vara detsamma också inom intensivvården.

Ett fenomen man har lagt märke till är att det är fler yngre patienter som behöver sjukhusvård.

– Både på vårdavdelningen och på intensivvårdsavdelningen har vi lagt märke till att det finns flera unga patienter nu, än vad det var förra våren, säger infektionsöverläkare Asko Järvinen.

Järvinen påpekar att det också främst är unga vuxna som har smittats av coronaviruset. De har på sistone ofta haft fler närkontakter än vad äldre har haft.

Men det är inte hela förklaringen. Unga vuxna har också tidigare smittats i hög utsträckning.

Den väsentliga skillnaden verkar ligga i att den brittiska virusvarianten nu står för den största delen av de nya fallen.

Kan kanske vara lite farligare

Både Asko Järvinen och Institutet för hälsa och välfärd bedömer att den virusvarianten kan ge en lite värre sjukdom än den ursprungliga varianten.

– Det leder lite oftare till sjukhusvårdsbehov och intensivvård, och eventuellt lite högre dödlighet också. Och så innebär det att yngre också hamnar lite oftare på sjukhus.

Att den brittiska virusvarianten faktiskt oftare ger upphov till sjukhusvård finns det tecken på från Storbritannien, säger Järvinen.

Säkra bevis saknas ändå tills vidare, och det finns också brittiska studier som påpekar att den inte är farligare.

Men klart är att belastningen på sjukhusen ökar redan av det att varianten är mer smittsam. Då är det fler som vårdas på sjukhus inom en kortare tid.

Fortfarande är risken störst för de äldre

De allra flesta som smittas av den brittiska coronavirusvarianten får ändå lindriga symptom.

Och såsom med den ursprungliga varianten som först kom till Finland i fjol så är det främst äldre personer och personer med vissa grundsjukdomar som löper störst risk.

Att den brittiska virusvarianten också sprider sig snabbare beror till exempel på att de som insjuknar oftare har större mängder virus i de övre luftvägarna, påpekar Asko Järvinen.

– Den verkar börja smitta lite tidigare och lite effektivare. Till exempel i familjer är det en större andel av familjemedlemmarna som blir smittade av den nya varianten jämfört med den gamla.

Järvinen tonar ned aerosolspridningen

Han betonar också att virusvarianten främst sprider sig som droppsmitta, och inte så mycket via aerosoler – alltså mindre partiklar som kan bli och sväva i luften en längre tid.

– Allt tyder fortfarande på det att det fortfarande handlar om droppsmitta. Det är avgörande att hålla avståndet. En meter är redan bra, men två meter eller mer än mycket bättre. Och använder man munskydd så kan man förhindra smittspridning och också skydda sig själv.

Om smittan huvudsakligen skulle sprida sig via aerosoler, såsom vissa forskare har bedömt, så skulle smittläget vara ännu värre än nu, säger Järvinen.

Då skulle också en enskild coronasmittad i medeltal smitta betydligt fler personer än vad man har observerat i Finland på sistone, säger han.

Här nedan är en grafik över hur antalet coronapatienter på sjukhus har utvecklats i Finland under pandemin:

Läs också