Hoppa till huvudinnehåll

Lojopolitiker diskuterar vilka följder Fagernäshärvan ska få för tjänstemännen - i värsta fall kan det bli sparken

En flygbild av ett område som omges av vatten. Det syns skog, åkrar och enstaka hus och vägar. Sommar och sol.
Fagernäs heter Paloniemi på finska och ligger några kilometer nordväst om Lojo centrum. Företaget Intercol planerade att bygga en semesterby för kinesiska turister i området. En flygbild av ett område som omges av vatten. Det syns skog, åkrar och enstaka hus och vägar. Sommar och sol. Bild: Lojo stad paloniemi

Föravtalet kring den planerade semesterbyn i Fagernäs i Lojo har hävts. En arbetsgrupp börjar nu diskutera om de oklara svängarna kring affären borde leda till några följder för tjänstemännen.

- Den här soppan måste redas ut under våren. Sådana här frön av misstroende får inte bli kvar och gro, säger stadsstyrelsens ordförande Pekka Luoma (Saml).

Luoma påminner om det kommande kommunalvalet och att det därför är av största vikt att reda ut härvan kring Fagernäsaffären så snart som möjligt och återställa förtroendet mellan tjänstemännen och politikerna.

Tjänstemännen har slarvat

Lojo stad har hamnat i en förtroendekris på grund av oklarheter kring hur planerna gällande Fagernäsområdet har fortskridit.

Företaget Intercol har sedan flera år tillbaka haft för avsikt att bygga en semesterby i Fagernäs. Bolaget har riktat in sig på kinesiska turister och planerade att bygga högklassiga småhus i området.

År 2018 köpte Intercol också det före detta psykiatriska sjukhuset Fagernäs som finns på samma område. Meningen var att det skulle bli ett wellness-center med restaurang.

Problemet har varit att tjänstemännen i Lojo inte har hållit koll på om företaget har betalat sina räkningar. I januari visade det sig att Intercol hade skulder på närmare 100 000 euro till staden.

I slutet av januari beslöt stadsstyrelsen att revisionsbolaget BDO ska utreda hur avtalen mellan staden och Intercol har skötts.

Enligt tidningen Länsi-Uusimaa har staden fått en preliminär utredning från revisionsbolaget och där framgår att inget direkt missbruk har förekommit.

Olika disciplinära åtgärder kan användas

Det är stadsdirektör Mika Sivula och direktören för enheten livskraft, Pekka Puistosalo, som finns i de centrala rollerna i den här härvan.

De har varit medvetna om företagets skulder, men informationen har inte gått vidare som den borde till politikerna.

Pekka Luoma påpekar att ingenting brottsligt har skett och att det inte finns fog för någon utredning.

- Men om en tjänsteman sköter saker dåligt så finns det möjligheter till olika slags disciplinära åtgärder, säger han.

Det kan handla om en anmärkning, varning eller i värsta fall uppsägning.

- Vi måste också diskutera med tjänstemännen hur man får saker och ting att löpa bättre.

Bred politisk bredd i arbetsgruppen

Pekka Luoma har nu sammankallat en arbetsgrupp som består av representanter från alla politiska grupper i styrelsen.

Meningen är att diskussionen ska vara så bred som möjligt och att saken diskuteras ur olika infallsvinklar, säger Luoma.

- Gruppen ska inte vara någon fältdomstol och vi behöver säkert hjälp med den juridiska biten. Vi utreder vilka alternativ det finns och hur vi ska gå tillväga på rätt sätt. Vi går igenom saker som i fortsättningen ska tas i betraktande i beredningen.

Gruppen möttes första gången på torsdagen (4.3). Meningen är att göra en lista över saker som bör uppmärksammas.

Det handlar om att få tillbaka förtroendet mellan tjänstemännen och politikerna och samtidigt att gå igenom de känslor och upplevelser som härvan har skapat, fortsätter Pekka Luoma.

- På basis av det funderar vi sedan på vilka åtgärder som borde göras.

Resultat om en månad

När det gäller Intercol är bordet nu rent, säger Pekka Luoma. Han uppskattar att det går åtminstone en månad innan arbetsgruppen har kommit fram till om några åtgärder borde vidtas mot tjänstemännen och vilka de i så fall borde vara.

- Men det är självklart att den här soppan måste redas ut före sommaren då det troligtvis finns ett nytt fullmäktige.

Lojo stadsstyrelse godkände den 1.3 företaget Intercols begäran att häva föravtalet som gäller Fagernäsområdet. Samtidigt beslöt stadsstyrelsen att häva föravtalet i enlighet med ett separat avtal.

Läs också