Hoppa till huvudinnehåll

VR förbereder sig på ökad konkurrens inom persontrafiken – köper nya tåg för hundratals miljoner

ett tåg som stannat på perrongen på järnvägsstationen. Framför tåget går två lokförare och två resenärer.
Intercity-tågen är ryggraden i VR:s fjärrtrafik. ett tåg som stannat på perrongen på järnvägsstationen. Framför tåget går två lokförare och två resenärer. Bild: Marja Väänänen / Yle kollektivtrafik,VR-Group ,tåg,Fjärrtåg,Helsingfors centralstation,coronavirus

Statliga järnvägsbolaget VR investerar stort i nya tåg och förbereder sig för att kunna svara på ökande konkurrens inom tågtrafiken.

Sedan årsskiftet har VR inte längre ensamrätt inom fjärrtrafiken, vilket innebär att marknaden är öppen för både inhemska och utländska konkurrenter.

– Det är open access i fjärrtrafiken, så varje operatör som vill kan komma med egen materiel till Finland, konstaterar VR:s verkställande direktör Rolf Jansson.

Principerna och spelreglerna kring open access-modellen har slagits fast i det fjärde så kallade EU-järnvägspaketet och Finlands spårtrafiklag, som trädde i kraft i början av 2019.

Rolf Jansson on Vr:n pääjohtaja.
VR:s verkställande direktör Rolf Jansson. Rolf Jansson on Vr:n pääjohtaja. Bild: Markku Rantala / Yle VR-Group

Tanken är att avreglering och ett öppet marknadstillträde ska skapa förutsättningar för mer tågtrafik, också på sådana banavsnitt där VR inte har någon trafik för tillfället.

Lagändringen och det förändrade marknadsläget har tillsvidare inte fört med sig några synliga förändringar: VR är fortfarande den enda operatören som kör reguljära persontåg i Finland.

Ihmisiä juna-asemalla Espoon keskuksessa.
VR kör fortfarande också HRT:s lokaltåg. Ihmisiä juna-asemalla Espoon keskuksessa. Bild: Henrietta Hassinen / Yle coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,koronaviruspandemi,lokaltrafik,regionaltåg,coronavirus,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,ansiktsmasker,COVID-19,Esbo,Esbo centrum,VR-Group ,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,människor,offentliga affärsverk,Helsingfors stads trafikverk,Helsingforsregionens trafik (HRT),stadsplanering,huvudstadsregionen,Nyland,stupor

Huvudstadsregionens lokaltrafik har öppnats för konkurrens redan tidigare och den första upphandlingen av trafiken ordnades år 2018. En handfull utländska operatörer deltog i anbudstävlingen, men VR vann tävlingen våren 2020 och får därmed fortsätta köra också lokaltågen i åtminstone tio år framöver.

Spjälka upp VR inte längre aktuellt

De nyare tågen som används i huvudstadsregionens lokaltrafik ägs inte av VR utan av ett kommunalt aktiebolag, och det är samkommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT) som avgör vem som får köra tågen. Tanken är att kunna upphandla trafiken med jämna mellanrum och på det viset hålla kostnaderna nere.

Juna
Helsingforsregionens Trafik (HRT) bestämmer vem som får köra de här lokaltågen. Juna Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle VR-Group ,tågtrafik

Under den förra regeringsperioden fanns liknande planer också för VR:s del. Planerna gick ut på att flytta över en del av VR:s nuvarande tågmateriel till ett separat bolag, som sedan skulle upphandla trafiken på vissa sträckor. Regeringen Marin har ändå inga sådana planer.

VR behöver därmed knappast oroa sig för någon konkurrens i första taget. Den som vill starta egen persontågstrafik i Finland måste i praktiken vara beredd att satsa miljonbelopp på lok och vagnar. Att köpa begagnad materiel från andra europeiska järnvägsbolag är inte ett alternativ med tanke på Finlands geografiska läge och avvikande spårvidd.

Lähijuna
Lähijuna Bild: Jani Aarnio / Yle Tammerfors allaktivitetsarena,Tammerfors Arena,VR-Group

Coronaepidemin har bromsat intresset ytterligare. Svenska Yles källor vid Trafikledsverket och Kommunikationsministeriet har inga uppgifter om att någon ny operatör skulle ha för avsikt att etablera sig i Finland.

Service och komfort ger konkurrensfördelar

VR:s ledning tänker ändå inte bara sitta och vänta på den dagen då en ny operatör plötsligt dyker upp.

– Vi fokuserar nu på att förbättra vår egen verksamhet, vi har förberett oss i många år, försäkrar vd Rolf Jansson.

lähijuna Kotkan sataman seisaakkeella talvella
VR:s gamla Sm2-tåg ska ersättas med nya lokaltåg. lähijuna Kotkan sataman seisaakkeella talvella Bild: Pyry Sarkiola / Yle Kotka,tåg,VR-Group ,pendeltåg,Kotka port railway station,Itärata

VR räknar med att bättre service och högre komfort på tågen ska ge konkurrensfördelar. VR meddelade i början av februari om en storinvestering på närmare 300 miljoner euro i nya lokaltåg och nya sovvagnar för Lapplandstrafiken. Dessutom satsar man på WLAN-förbindelserna på tågen.

Politiker vill ha mera lokaltrafik

Rolf Jansson välkomnar också de senaste initiativen kring lokaltrafik utanför huvudstadsregionen. Inför vårens kommunalval har flera politiker, främst inom De gröna men också inom Centern, börjat tala sig varma för regional och lokal tågtrafik enligt svensk modell, främst i Åbo- och Tammerforsregionen men också i andra delar av landet.

Vectron-sähköveturi Turun rautatieasemalla.
Åboregionen har inte haft lokal tågtrafik på årtionden. Vectron-sähköveturi Turun rautatieasemalla. Bild: Jouni Koutonen / Yle VR-Group ,lok,ellok,193,Åbo centralstation,tågtrafik,järnvägar

– Vi för en kontinuerlig dialog med både Åbo, Tammerfors och Uleåborg, säger Rolf Jansson. Det som behövs är ett sätt att finansiera trafiken, plus satsningar på fler spår, tåghållplatser och annan infrastruktur utöver tågmateriel.

– Vi är beredda att investera och svara på det här behovet, vi är mycket intresserade av både närtrafik och likväl fjärrtrafik, säger Rolf Jansson.

Fler tågturer till Hangö?

Den fortgående elektrifieringen av Finlands bannät ger också nya möjligheter. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan pågår som bäst och kommer att möjliggöra en mycket mer kostnadseffektiv godstrafik, och en utvidgning av huvudstadsregionens lokaltrafik.

Ett VR-tåg kör över en bro.
Persontrafiken till Hangö sköts nu med dieseldrivna rälsbussar. Ett VR-tåg kör över en bro. Bild: Petteri Bülow / Yle Ekenäs,VR-Group ,rälsbuss,Hangöbanan,regionaltåg,tåg

VR vågar ändå inte utlova fler eller snabbare turer med eltåg till Hangö så länge coronaepidemin pågår och passagerarmängderna är lägre än normalt.

– Det är lite för tidigt att säga hur många tågturer det blir, vi får vänta och se, säger Rolf Jansson.

Nyetableringar inom godstrafiken

Även om konkurrensläget tillsvidare är lugnt vad gäller persontrafiken, ser verkligheten lite annorlunda ut inom godstrafiken, som öppnades för konkurrens redan 2007.

Våren 2016 började privatägda finländska Fenniarail köra reguljära godståg med trävaror från Kemijärvi till Kotka. Fenniarail har investerat i egna diesellok och har hyrt svenska godsvagnar med finländsk spårvidd.

Diesellok tillhörande privatägda FenniaRail i Kotka, april 2016.
Fenniarail kör med egna diesellok, tillverkade i Tjeckien. Diesellok tillhörande privatägda FenniaRail i Kotka, april 2016. Bild: YLE/Thomas von Boguslawski Fenniarail Class Dr18,järnvägar,tågtrafik,Godståg

Den senaste nyetableringen kom hösten 2020, då estniska Operail Finland övertog transittrafiken med tunga antracittåg från Vainikkala till Koverhar på Hangö udd.

Trots de här inbrytningarna har VR fortfarande en betryggande marknadsandel på godssidan och goda förutsättningar att säkra nya kontrakt med inhemska storkunder.

VR meddelade nyligen att man kommer att börja sköta timmertransporterna till Metsä Groups nya biomassafabrik i Kemi, som ska stå klar att tas i bruk år 2023. För det ändamålet investerar VR i 200 nya timmertransportvagnar.

Läs också