Hoppa till huvudinnehåll

Klinkbacka skola och Hagahemmet kan säljas

Två skolhus står bredvid varandra. Skolgården är tom på människor.
Klinkbacka skola består av två byggnader. Bilden är från maj 2020. Två skolhus står bredvid varandra. Skolgården är tom på människor. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Åminnefors, Raseborg,skolor,skolbyggnader,klinkbacka

Hagahemmet i Ekenäs och Klinkbacka skola i Pojo kan komma att säljas.

Klinkbacka skola stänger efter vårterminen och Raseborgs stad har inte någon användning för de två skolbyggnaderna från och med hösten.

Hagahemmet har flyttat till tillfälliga lokaler i Gammelboda i Ekenäs och staden har inte längre permanent behov av de två byggnaderna.

Stadsstyrelsen har därför flyttat Klinkbacka skola och Hagahemmet till stadens avyttringsportfölj.

Klinkbacka ska säljas. Hagahemmet flyttar till stadens avyttringsportfölj, men stadsstyrelsen har inte tagit ställning till om byggnaderna ska säljas.

Också Ramskulla depå i Pojo som består av tre byggnader flyttar till avyttringsportföljen. Staden erbjuder Ramskulla till Pojo frivilliga brandkår, beslutade stadsstyrelsen 1.3.

Fastighet på Tovö säljs

Raseborgs stad kommer också att sälja ett 2,6 hektar stort område med byggnader på Tovö i Ekenäs skärgård.

Fastigheten finns från tidigare i stadens avyttringsportfölj.

Tekniska centralen får nu påbörja försäljningen. Det är stadsstyrelsen som tar ställning till anbuden som kommer in.

Gamla pensionärsbostäder rivs?

Solgläntans pensionärsbostäder i Pojo som består av två radhuslängor och Billnäs pensionärsbostäder som består av tre radhuslängor kan komma att rivas.

Byggnaderna från 1960-talet är i dåligt skick och staden flyttar dem därför till avvecklingsportföljen för rivning.

Läs också