Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Skräckscenarier och ohämmad smittspridning – så här ska vi tolka den dystra coronaprognosen som flyttade på kommunalvalet

Resenärer på Helsingfors centralstation den 2 mars 2021. Ovanpå en bild på redaktör Marcus Rosenlund och ett citattecken.
Resenärer på Helsingfors centralstation den 2 mars 2021. Ovanpå en bild på redaktör Marcus Rosenlund och ett citattecken. Bild: Jorge Gonzalez / Yle & Ilmari Fabritius / Yle Marcus Rosenlund,coronavirus,kollektivtrafik

Det har varit extra mycket tal om coronasiffror efter att Institutet för hälsa och välfärd i fredags presenterade sina matematiska modeller för hur mycket epidemin i värsta fall kan förvärras. Enligt skräckscenariot skulle vi ha 11 000 nya coronafall om dagen om bara en dryg månad. Svenska Yles vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund svarar på sex frågor om den omtalade coronaprognosen.

1. Hur realistisk är Institutet för hälsa och välfärds mest dystra prognos?

Inte realistisk alls. Med andra ord, sannolikheten för att så skulle ske är extremt liten. Det är bara en matematisk projektion som utgår från nuläget och från att ingenting görs för att stoppa coronaviruset. Men eftersom den siffran trots allt ryms inom beräkningarna så betyder det att sannolikheten inte är lika med noll.

Vi kan göra en jämförelse med klimatvetenskapen, med de olika scenarierna som FN:s klimatpanel har ritat upp under årens lopp. Där har det gått så att de så kallade worst case scenario-siffrorna i vissa fall har visat sig bli verklighet. Ibland har de till och med överträffats. Detta uttryckligen för att ingenting har gjorts för att stoppa utvecklingen.

Så worst case-scenarier kan slå in, men i fallet med de 11 000 nya coronafallen per dag skulle det kräva att allt som kan göras fel eller som kan gå fel, gör det på en och samma gång. Att alla kastar sina munskydd och börjar gruppkramas vilt, att alla vaccinfabriker brinner upp samtidigt, att de allra mest smittsamma virusvarianterna exploderar ohämmade ut bland populationen. Vilket knappast kommer att ske.

Men samtidigt som folk stirrar sig blinda på siffran 11 000 så förvånar det mig en aning att ingen har brytt sig om att addera de lägre uppskattningarna. 2 600 nya fall per dag, det skulle hur som helst ge mer än 10 000 nya fall på fyra dagar. Nästan 20 000 på en vecka. Också det är en dramatisk ökning. Och inte helt orealistisk, som vi har sett på många håll i världen.

2. THL:s Mika Salminen gick snabbt ut och sa att den här siffran är tagen ur sitt sammanhang, vad menar han med det?

Bara att den har slagits upp stort i rubrikerna utan att man har förklarat bakgrunden, att det handlar om en matematisk exercis snarare än ett sannolikt scenario.

Vi människor är så funtade att vi älskar superlativ. Framför allt de som jobbar med löpsedlar och rubriker. Men ser man på mitt Facebookflöde för ett par dagar sedan var det ju nog siffran 11 000 som citerades också där. Vi fastnar lätt för det spektakulära och låter vår uppmärksamhet avledas från mellanmjölken.

Jag påstår inte att jag kan sätta mig in i hur de tänker på Justitieministeriet och bland riksdagsgrupperna, men säkert kan också någon där ha sett siffran 11 000 och hickat till en aning, och det här kan delvis ha gett impulsen att “nä nu måste vi ta i med hårdhandskarna”.

Vilket var helt rätt tänkt. Som sagt, också utgående från uppskattningarna i den lägre ändan av skalan så skulle vi snart befinna oss i en situation där vårdsektorn är på knä – om vi inte vidtar kraftigare åtgärder.

Och är vi i ett sådant läge är det definitivt inte smart att ha folk att köa till valurnorna.

3. Vad bygger den här siffran på?

Den bygger på logiken bakom en exponentiell kurva. Exponentiell tillväxt är då någonting, exempelvis antalet smittade, ökar med en hastighet som är proportionell mot dess nuvarande storlek. Med andra ord, när antalet smittade ökar, så ökar också smittspridningens fart i samma takt.

Till exempel: om reproduktionstalet (R-talet) är två så betyder det att varje smittad person skickar smittan vidare till två andra hittills osmittade personer. Då kan vi snart ha ett läge där antalet smittade fördubblas, säg var tredje eller var fjärde dag. Och då blir det fort mycket hett om öronen eftersom intensivvårdplatserna inte alls ökar enligt samma skala.

Men nu är det lyckligtvis så att nästan ingenting kan växa exponentiellt för alltid. Om antalet smittade fördubblas var tredje dag så går det bara någon månad innan vi har fler smittade än det finns människor på hela planeten.

Oavsett hur smittsamt det är, kommer viruset alltid att stöta mot en vägg i något skede, när tillräckligt många är immuna, antingen genom smitta eller vaccination.

Det är som en skogsbrand: förr eller senare dör lågorna, när elden har rasat sig genom hela skogen och inte längre har någonting kvar att bränna. Men så rasande bränder händer bara om ingen alls släcker. Och i fallet med coronabranden så släcker vi för brinnkära livet.

4. Om man tittar på Institutet för hälsa och välfärds kurva rent matematiskt, hur många fall om dagen skulle vi ha i mitten av sommaren?

Vi räknar med att det är 100 dagar till midsommar. Om vi fortsätter på den nuvarande kurvan, med ett R-tal mellan 1,15 och 1,35, vilket THL utgår från i sina beräkningar, skulle vi ha 260 000 nya smittofall när vi kommer till midsommar. Baserat på den mildare änden av skalan.

Mäter vi utgående från den övre ändan av skalan, drygt 11 000 per dag, då är vi uppe i 1,1 miljoner. Men som sagt, det här är ju bara matematiska projiceringar. Genom att vidta rätt sorts åtgärder kan vi undvika det här. Och sannolikt är också att vi gör det.

5. Under det gångna coronaåret har vi överösts av coronasiffror och statistik – vilka är de viktigaste siffrorna att ha koll på?

R-talet förstås, så länge det är över ett betyder det att antalet smittade ökar. Just nu är den lite över ett.

Hur många som vårdas på sjukhus är också en bra indikator, de är 239 enligt dagens siffra, antalet har gått upp med nästan en fjärdedel de senaste tio dagarna.

Och andelen vaccinerade av befolkningen, den är 8,7 procent just nu. För att flockimmuniteten ska kicka in måste vi nå ungefär 70 procent. Men 8,7 procent, det är ju andelen av hela befolkningen. Inom riskgrupperna är den betydligt högre än så. Det här är säkert en orsak till att dödssiffran "bara" har gått upp med 4 procent de senaste tio dagarna. Och vaccinationstakten kommer säkert att accelerera efter hand som våren avancerar.

6. Vad bör vi överlag hålla i minne när vi läser och tolkar siffror av det här slaget? Hur går man tillväga för att kontextualisera dem tillräckligt?

Helst borde man inte idissla de här siffrorna alls. Låt THL bolla med siffrorna, för dig och mig räcker det att man är på kartan, att man vet att läget är allvarligt och att man som individ ska göra allt man kan för att läget åtminstone inte förvärras.

Då brukar jag säga att det lönar sig att agera som om man redan vore smittad. Är man det så håller man sig ju helst hemma i soffan och undviker så mycket som möjligt att vara i fysisk kontakt med andra. Oavsett vad siffrorna visar: skulle vi alla agera så här så skulle det hela vara ur världen innan vi vet ordet av.

Läs också