Hoppa till huvudinnehåll

Borgå vaccinerar alla i åldern 65–69 år och det finns gott om tider - läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Aikuisen tulisi liikkua reippaasti 2,5 tuntia joka viikko.
Kundlokaler för fler än tio personer för bland annat motion och idrott måste hålla stängt in i april. Aikuisen tulisi liikkua reippaasti 2,5 tuntia joka viikko. Bild: Silja Viitala / Yle 2020,december,Helsingfors,välfärd,livsstil,levnadsvanor,viktkontroll,fetma,övervikt,barnens övervikt,tyngd,kroppsmasseindex (BMI),viktökning,hälsa,bantning,skick,motionsidrott,motionssalar,konditionstest,funktionsnedsatta,idrott,motionsredskap,Fitness exercises for women,motion (idrott),Motionsapparater,idrottare,handtryck

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Här hittar du grafik om coronaläget och antalet vaccinerade

26 mars kl. 15.05: Borgå trafik påverkas inte av minskat passagerarantal i Nyland

Bussbolaget Borgå trafik påverkas inte i någon större utsträckning av att passagerarantalet i kollektivtrafiken begränsas till hälften i HUS-området mellan den 27 mars och 25 april.

- Antalet passagerare har sjunkit kraftigt och vi kör redan nu ofta med cirka 20 passagerare i en 50 personers buss, säger vd Dick Wallenius.

Wallenius ser inga behov för ändringar i bolagets busstrafik just nu, men om läget förvärras och antalet passagerare minskar ytterligare kan det bli aktuellt att dra in turer.

När det gäller skolskjutsarna är antalet skolelever som reser färre nu medan distansundervisning pågår för högstadier och gymnasier.

- När de äldre eleverna kommer tillbaka kan det uppstå enskilda fall att antalet överskrids, i synnerhet om alla elever börjar eller slutar samtidigt.

Det kan röra stora skolor som till exempel Pääskytien koulu i Borgå.

Bolaget har därför kontaktat skolorna och bett dem ta kontakt om de vet att det kan bli rusning.

- Då sätter vi bara in en extra vagn så ryms alla tryggt med, säger Wallenius.

26 mars kl. 11.40: I Borgå ges vaccinationer till alla i åldern 65–69 år

Astra Zenecas coronavirusvaccin börjar ges till alla i åldern 65–69 år. Tidsbeställningen öppnas utöver riskgrupperna för friska personer.

Dessutom uppmuntras alla som är 70 år eller äldre att söka sig till coronavaccination, just nu finns det gott om lediga vaccinationstider.

Vaccinationstiderna för under 65-åriga i riskgrupperna 1 och 2 har avbokats, eftersom Astra Zenecas vaccin ges endast till 65–69-åriga.

Det är ännu oklart när vaccinationerna fortsätter. De under 65-åriga som redan hade en bokad vaccinationstid måste beställa en ny vaccinationstid senare.

De 65–69-åriga, vars vaccinationstid avbokades har fått eller får en ny vaccinationstid per textmeddelande.

– Tyvärr kan vi inte skicka nya tider per textmeddelande till alla, eftersom det handlar om närmare 1000 tider. Textmeddelanden skickas manuellt och när det handlar om personer i arbetsför ålder är det osannolikt att den givna tiden passar. Vi meddelar när vaccinationstider öppnas, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Astra Zenecas första förstärkningsvaccinationer har reserverats för maj. Information om hur man framskrider med dem ges senare.

Coronavaccinationer ges just nu till:

Personer som i år fyller 70 och dem som är äldre, dvs. personer födda år 1951 eller tidigare. (Pfizer Biontech). Lediga tider finns i den elektroniska tidsbeställningen.

Vaccinationer för personer i åldern 65–69 år i riskgrupp 1 och 2. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. (Astra Zeneca) Den elektroniska tidsbeställningen öppnas måndagen den 29 mars klockan 10.

Alla 65–69-åriga. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. (Astra Zeneca). Den elektroniska tidsbeställningen öppnas onsdagen den 31 mars klockan 10.

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka. Det kan ta några veckor innan vi ringer tillbaka.

26 mars kl. 11.30: Högstadierna i Östnyland hålls stängda in i april

Skolgången för årskursena 7-9 i de östnyländska skolorna fortsätter som distansundervisning in i april.

I Borgå och Sibbo pågår distansundervisningen till och med den 11 april. I Lovisa återvänder eleverna i årskurserna 7-9 och gymnasierna redan den 5 april.

På torsdagen konstaterade Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen konstaterar att coronasituationen fortfarande är allvarlig i Borgå.

I mars har 138 coronasmittade bekräftats hittills. Siffran i februari var 60 och i januari 64. Virusmutationerna sprids snabbt, vilket ökar på risken att situationen kan förvärras snabbt.

25 mars kl. 19.15: Lovisas coronarestriktioner förlängs till april

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna enligt följande:

Grundskolans (årskurs 7–9) samt gymnasiernas distansundervisning fortgår till och med 5.4.2021.

Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 20-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 30.4.2021.

Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 5.4.2021.

Lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre.

Stadens offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteket och museet) är stängda fram till 11.4.2021.

Lovinfo betjänar sina kunder per telefon och e-post och det är möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets servicepunkter.

Ombudsposten i Pernå och Tessjö betjänar kunder som vanligt.

Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 30.4.2021.

24 mars kl. 18.15: THL meddelar att Astra Zenecas coronavaccin kan användas för 65-plussare

Institutet för hälsa och välfärd, THL har beslutat att vaccineringar med Astra Zenecas coronavaccin kan fortsätta för de som är 65 år och äldre från och med måndagen den 29 mars.

- Det har inte upptäckts någon ökad risk för blodproppar efter vaccinering hos personer över 65 år. Vaccineringar i denna åldersgrupp kan därför fortsätta normalt, säger Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL, i ett pressmeddelande.

Som en försiktighetsåtgärd ges Astra Zeneca för närvarande inte till personer under 65 år.

24 mars kl. 15.20: Nyland förlänger begränsningen för kundlokaler till den 11 april

I Nyland måste kundlokaler för över 10 personer fortsättningsvis hållas stängda mellan den 29 mars och 11 april.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslöt förlänga restriktionerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. onsdagen den 24 mars.

Beslutet gäller i stor omfattning lokaler både inom den offentliga och den privata sektorn som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet.

Ändringsförslag behandlas i riksdagen

Ett förslag till ändring av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar behandlas som bäst i riksdagen.

Enligt förslaget ska man stryka begränsningen som anger att lokaler inomhus med högst tio personer (och utomhuslokaler med högst 50 personer) kan hållas öppna för kunder.

Regionförvaltningsverket följer med hur lagförslaget framskrider och beaktar en eventuell lagändring i kommande beslut.

24 mars kl. 9.50: Rikligt med lediga vaccinationstider i Sibbo

Sibbo kommer att få extra doser av Pfizer-Biontechs coronavaccin under de närmaste veckorna. Samtidigt finns det rikligt med lediga vaccinationstider för Sibbobor födda 1951 eller tidigare.

Kommunen kommer att få mellan 450 och 580 doser av Pfizer-Biontechs vaccin per vecka, vilket är betydligt mera än tidigare.

Tack vare detta kan Sibbo nu påskynda vaccinationstakten.

Förutom de som är 70 år eller äldre, kan vaccin ges också till Sibbobor i åldern 16–17 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1).

För närvarande är tidsbokningen öppen för dessa två grupper.

Också i Sibbo inväntar man nu THL:s riktlinjer om den fortsatta användningen av Astra-Zenecas vaccin. Kommunen kommer att på nytt kontakta dem vars tider avbokades på grund av det tillfälliga avbrottet.

I Sibbo avbokades cirka 40 vaccinationstider på grund av avbrottet.

23 mars kl. 17.12: Borgå fortsätter med coronarestriktionerna tills vidare

De nuvarande restriktionerna och rekommendationerna ska huvudsakligen fortsätta gälla tills vidare. Det kom Borgå stads ledningsgrupp fram till på sitt möte i dag.

Avgörandet om en eventuell fortsatt distansundervisning i högstadieskolorna tas i slutet av veckan.

I Borgå har antalet coronasmittor varit märkbart större i mars än i januari och februari. Incidenstalet för smittorna är över 160.

"Än så länge finns det inte i sikte när vi i betydande mån kan börja häva restriktioner, så vi anser att det är bäst att vi fortsätter med de gällande restriktionerna tills vidare", säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Enligt Ujula följer staden med läget och börjar häva restriktionerna genast när det är möjligt.

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning tills vidare. Den tre veckor långa distansperioden i högstadieskolorna håller på att sluta och om nästa veckas undervisningsarrangemang informeras senast på fredag.

Ledningsgruppen drog också upp riktlinjen att användning av munskydd inte bara rekommenderas utan förutsätts av personalen i småbarnspedagogiken och bildningstjänsterna och andra som arbetar i lokalerna.

Mer information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller i Borgå hittar du här på stadens webbplats.

23 mars kl. 13.50: Borgå har av misstag skickat ut räkningar för coronavaccinationer, frivilliga hjälper till vid vaccinationsstället

Coronavaccineringen är gratis för alla, men en del kunder har av misstag fått en räkning ändå.

"Fakturan behöver inte betalas och fakturorna makuleras. Om man har betalat fakturan, kommer den att gottskrivas. Vi utreder felets omfång och beklagar det inträffade", säger servicechef Heli Sjöblom i stadens pressmeddelande.

Tillägg klockan 15.20: Det är cirka 50 personer som har fått en felaktig faktura. 10 personer har själva tagit kontakt och de resterande personerna försöker staden aktivt nå, skriver Heli Sjöblom per textmeddelande.

Staden meddelar också att coronavaccineringarna för de äldre framskrider smidigt i Konstfabriken.

Följande 3 000 vaccineringstider öppnas för bokning på torsdag klockan 10. De gäller personer som fyller 70 i år eller är äldre.

Staden har kontaktat eller kommer att kontakta personer i närståendevård som hör till åldersgruppen som vaccineras för att ordna med vaccineringstider. I Borgå får närståendevårdare vaccin bara om de själva tillhör en grupp som står i tur att vaccineras.

Vaccineringar till riskgrupper 1 och 2

Personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 1 eller 2 vaccineras inte den här veckan och kan inte beställa tid. Över 400 vaccineringstider har avbokats för denna vecka eftersom användningen av Astra Zenecas vaccin har pausats.

Alla som redan hade fått en vaccineringstid har fått ett textmeddelande om avbokningen av tiden.

När vaccineringar av riskgrupper återupptas, skickas en ny tid till dem per textmeddelande. Meddelandet innehåller en kod med vilken den nya tiden vid behov kan om- eller avbokas.

Staden informerar när nya tider öppnas för beställning till riskgrupper 1 och 2.

Här kan du läsa mer om riskgrupperna.

Civiltjänstepliktiga och frivilliga från FRK hjälper till med coronavaccineringarna

Sex civiltjänstepliktiga från Civiltjänstcentralen i Lappträsk hjälper till med coronavaccineringarna på Konstfabriken. Till deras uppgifter hör bland annat att vägleda personer som ska vaccineras i lokalerna, registrera vaccineringsuppgifter och observera personer efter vaccineringen.

Även frivilliga från Finlands röda kors hjälper till vid vaccineringsstället.

22 mars kl. 17.02: Anställd vid äldrevårdsenhet i Sibbo smittad

En anställd vid en vårdenhet för äldre i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset.

Personen har varit närvarande på enheten förra veckan under den smittsamma tiden, men var då symtomfri.

Cirka tio av de boende på vårdenheten och några anställda har exponerats. De sitter nu i karantän. Den insjuknade anställda har isolerats.

Varifrån den insjuknade anställda fått smittan är oklar. Som en försiktighetsåtgärd kommer därför hela personalen att testas.

För de boende som är i karantän ordnas karantänen i deras egna rum och deras närstående har informerats om saken. Även alla personer i karantän testas enligt karantänanvisningarna.

Alla boende på enheten har redan fått sin första dos av coronavirusvaccinet, och nästan alla anställda har också vaccinerats minst en gång. Vårdhemmets personal, liksom även personalen på kommunens andra vårdenheter, bär alltid munskydd när de arbetar.

På grund av situationen har enheten infört ett tillfälligt besöksförbud, vilket betyder att närstående inte kan besöka avdelningen.

Behovet av besöksförbud bedöms på nytt när de exponerade inte längre är i karantän.

Även under besöksförbudet strävar man efter att möjliggöra besök av anhöriga till patienter som är i livets slutskede eller allvarligt sjuka.

Situationerna bedöms individuellt, och de anhöriga skall i dessa fall kontakta personalen på förhand och komma överens om besöket.

23.3.2021 kl. 7.06: Artikeln har korrigerats genom att namnet på den berörda vårdinrättningen har tagits bort. Svenska Yle är restriktivt med att publicera namn på vårdinrättningar som drabbats av enskilda fall av coronaviruset.

22 mars kl 12.05: En anställd i daghemmet Lillhjärtat smittad av corona i Sibbo – Två daghem hålls stängda

En anställd i daghemmet Lillhjärtat i Sibbo har bekräftats smittad av coronaviruset. Den anställda har vistats i daghemmet förra veckan men var då symtomfri. Två grupper i Lillhjärtat och deras personal har försatts i karantän på grund av exponeringen och hänvisas till coronatest.

Som försiktighetsåtgärd testas dessutom hela personalen i både Lillhjärtat och i Alvägens språkbadsdaghem som är verksamt i samma lokaler.

Båda daghemmen hålls stängda i sin helhet tills testresultaten är färdiga.

19 mars kl. 19.28: Borgå avbokar 430 vaccineringstider nästa vecka

Användningen av Astra Zenecas coronavirusvaccin avbryts tills vidare.

Två misstänkta fall av blodpropp efter vaccineringar har uppdagats i Finland.

Enligt försiktighetsprincipen har THL beslutat att tillfälligt avbryta användningen av Astra Zenecas vaccin i Finland, tills det finns mera information om fallen och ett möjligt orsakssamband kan evalueras.

Borgå stad kontaktar de kunder vars vaccintid avbokas. Vaccineringarna med andra coronavaccin fortsätter normalt.

I Borgå har Astra Zenecas vaccin getts till personer som hör till riskgrupp 1 och 2. Vaccineringarna med Astra Zeneca avbröts på fredagseftermiddagen.

För nästa vecka hade det beställts cirka 430 tider för vaccinering med Astra Zeneca, och alla dessa tider avbokas. Kunderna informeras om avbokningarna med ett SMS.

Anvisningar till dem som har fått Astra Zenecas vaccin

Enligt THL är de symtom som uppdagats mycket sällsynta och för tillfället kan man inte säga om störningarna i blodets koagulation hör ihop med vaccinationen.

De som fått coronavirusvaccinet ombeds följa med starka avvikande symtom, som kan börja först över tre dagar efter vaccinationen.

Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad.

Borgå stad informerar mer om ärendet nästa vecka.

19 mars kl. 16.47: 45 fall av coronaviruset i Sibbo hittills under mars månad

Mellan måndagen och fredagen har det i Sibbo uppdagats nio fall av coronaviruset. Veckan innan var antalet fall 13 stycken.

Det här är en klar minskning från första veckan i mars, då Sibbo hade 23 fall och omkring 100 exponerade.

Sibbos ledande läkare Anders Mickos hoppas förstås att de senaste veckornas minskning i antalet fall tyder på en vändning mot det bättre, men han påpekar att det inte går att bedöma trenden på ett pålitligt sätt från vecka till vecka.

Särskilt i en kommun av Sibbos storlek kan slumpmässiga faktorer påverka en hel del. Då är det pålitligare att jämföra statistiken på månadsbasis, och det ser inte bra ut.

- I januari hade vi 30 smittor, i februari 47. Hittills i mars har vi haft 45 smittor och det är ännu en hel del dagar kvar, säger Mickos.

Han tror att orsaken till ökningen är att de muterade virusvarianterna, särskilt den brittiska, blivit vanligare. Varianterna smittar lättare.

I Sibbo och inom hela Nyland hör ungefär 70 procent av fallen till den brittiska varianten av viruset. Också den sydafrikanska varianten har påträffats i Nyland, men den är mycket sällsyntare.

Största delen av smittorna i Sibbo har spridit sig inom familjen eller inom den närmaste kretsen. I februari smittades många också på arbetsplatsen, men det har inte synts lika tydligt nu i mars.

Mickos hoppas att alla så noga som möjligt följer de restriktioner och rekommendationer som finns och kommer ihåg att använda munskydd.

19 mars kl. 12.00: Sibboelever ska använda munskydd i skolskjutsarna

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden har bestämt att elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen, både i buss och taxi.

Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, det vill säga alla elever i årskurserna 0 till 9.

Endast sådana elever som inte av hälsoskäl kan använda munskydd kan utgöra undantag. Skolskjutschauffören kan ge en anmärkning till elever utan munskydd med hänsyn till elevens ålder.

Kommunen erbjuder munskydd till alla elever som omfattas av skolskjutsrättigheten.

Skolorna organiserar beställningen av munskydden och informerar elever och vårdnadshavare om hur munskydden delas ut så att alla elever som omfattas av skolskjuts har munskydd tillgängliga så snart som möjligt.

19 mars kl. 11.50: Sibbo förlänger restriktionerna till slutet av april

Sibbo kommun har beslutat att förlänga de flesta av de gällande rekommendationerna och restriktionerna till den 30 april för att hindra spridningen av coronaviruset. Det är till exempel förbjudet att vistas i biblioteken och hobbyverksamheten begränsas.

Gymnasierna fortsätter att studera på distans åtminstone fram till påsk.

Även årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen förbereder sig för fortsatt distansundervisning men kommunen väntar på statens riktlinjer i ärendet innan man fattar beslutet om hur undervisningen ska ordnas.

"Restriktionerna förlängs på grund av det rådande smittläget. Sibbo har haft många coronafall under de senaste veckorna. Coronasituationen är fortsättningsvis svår, och man misstänker att det i allt fler fall handlar om den muterade virusvarianten som smittar lättare", säger kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

De andra gällande restriktionerna förlängs till slutet av april. Om epidemisituationen kräver, bedömer kommunen begränsningarna och rekommendationerna på nytt.

Sibbo institut ordnar fortsättningsvis undervisningen på distans i mån av möjlighet. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi är stängda fram till 30 april.

I biblioteken får kunderna endast uträtta sina ärenden och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till sista april.

Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i grupp för personer över 12 år (födda 2007 eller senare) avbryts såväl inomhus som utomhus.

Hobbyverksamhet för 12-åringar och yngre (födda 2008 och senare) kan ordnas i kommunens lokaler men då ska speciella säkerhetsanvisningar beaktas och närkontakter undvikas.

Regionförvaltningsverkets bestämmelse om att undvika närkontakter gäller för närvarande åtminstone fram till den 14 april.

Kommunen ber att föreningar, företag, klubbar och andra arrangörer av hobbyverksamhet och fritidsaktiviteter följer regionförvaltningsverkets anvisningar och bestämmelser om närkontakter och stängning av lokaler i sin verksamhet.

Kommunen ställer in alla sina publiktillställningar fram till slutet av april, och uppmanar även andra arrangörer att följa regionförvaltningsverkets rekommendationer om publiktillställningar.

Det rekommenderas också att privata tillställningar såsom familjeträffar inte alls ska ordnas. Även träffar med mindre än sex personer bör undvikas om det inte är absolut nödvändigt att ordna dem.

"Det lönar sig nu att undvika alla närkontakter som inte är nödvändiga", säger Grannas.

Alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun finns på kommunens webbplats.

19 mars kl. 11.40: Barnens bal i Borgå ordnas i år på distans

Borgås traditionella lantdagsbal för barn ordnas också i år, men på distans den här gången. Eleverna i åk 3–4 deltar i evenemanget från sina egna klassrum nästa fredag (26.3) mellan klockan 10 och 10.45.

Under normala omständigheter skulle över 600 elever i årskurs 3 i Borgå samlas i Idrottshallen den här tiden på året för evenemanget vars förebild är lantdagsbalen som ordnades i samband med Borgå lantdag 1809.

Eftersom balen måste ställas in på grund av coronapandemin både i fjol och i år igen är det nu två årskurser som deltar i evenemanget på distans.

I programmet ingår ett festtal av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, en på förhand inspelad guidning genom Gamla stan med lantdagstema, dans enligt vad situationen tillåter och annat innehåll som har med lantdagen att göra.

"Barnen har förtjänat något som piggar upp vardagen, och det är välkommet med ett gemensamt evenemang som ordnas på ett nytt sätt för att passa in i coronatiden", skriver bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.

Jenny Törnroos är programledare för festen och Maria Kovanen och Hannele Tenhovuori är guider.

Danserna leds av Erja Askolin och hennes make Esa Karppinen och i orkestern spelar lärare från musikinstitutet. I klasserna serveras Alexandersbakelser och saft.

Säkerheten beaktas vid festligheterna.

"Vi har diskuterat evenemangets säkerhet flera gånger, och tillsammans med stadens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, Jeff Westerlund, har vi konstaterat att det är säkert att ordna evenemanget. Vi vill skapa glädje i vardagen och hedra betydelsen av en lång historia", säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Man kan bekanta sig närmare med evenemanget och dess säkerhet på stadens webbplats.

19 mars kl. 11.28: Borgå stad: Lägg inte på för tidigt då du bokar vaccineringstid per telefon!

Den som bokar tid till coronavaccinering per telefon i Borgå bör lyssna på hela telefonsvararmeddelandet för att samtalet säkert ska registreras.

En dam som försökte boka en tid till coronavaccineringen i Borgå per telefon på fredag morgon stötte på problem. Hon kontaktade Yle Östnyland och undrade varför det inte lyckades.

Damen försökte boka en tid för 70-plussare, och den tidsbokningen inleddes fredagen den 19 mars klockan 8.

Problemet var att det inte fanns något alternativ för 70-plussare då damen ringde klockan 8. Telefonsvararen sa enligt damen tryck 1 om du hör till riskgrupp 1, tryck 2 om du är född före 1946 och tryck 3 om du vill avboka en tid.

Damen fann alltså inget lämpligt alternativ, men tryckte nummer 1 för att något alternativ ju måste väljas för att komma vidare. Hon kände sig ändå efteråt osäker på om samtalet överhuvudtaget registrerats.

Heli Sjöblom, servicechef för tjänster för vuxna i Borgå stad, har inte hört talas om det här problemet, men lovar att kolla upp vilka alternativ som erbjuds på telefonsvararen.

- Det ska finnas ett eget alternativ för alla grupper som berörs av tidsbokningen, så om det blivit fel ska vi åtgärda problemet.

Damen som kände sig tvungen att välja något av alternativen i morse kan räkna med en återuppringning.

Sjöblom konstaterar ändå att man måste lyssna på telefonsvararens meddelande till slut. Om man inte lyssnar tills automaten tackar för samtalet finns risken att samtalet inte registreras.

- Vi har fått en del respons av Borgåbor om att de inte blivit återuppringda. Det har visat sig då vi granskat saken att en del stängt av samtalet för tidigt, innan automatsvaret tagit slut. Man måste lyssna på hela samtalet för att det inte ska registreras som avbrutet, förklarar Sjöblom.

Om man är osäker på om samtalet registrerats kan man ringa en gång till.

- I huvudsak har bokningarna ändå lyckats bra. Vår kö har vuxit efter att vi öppnat nya tider och jag tror systemet fungerar bra.

Coronatidsbokningsnumret 040 145 5000 har alltså en återuppringningstjänst. Kön betas av hela tiden, men återuppringningen kan ta några veckor. Man ska inte ringa fler än en gång utan vänta på återuppringningen.

I första hand rekommenderar Borgå stad att man bokar en tid till vaccinering på nätet via coronavaccinbokning.fi

Det fanns fortfarande på fredag förmiddag lediga coronavaccinationstider fram till stilla veckan (vecka 13).

Hälsostationens egen återuppringningstjänst för tidsbeställning har haft rusning från och med 18 mars. Det handlar om ett annat telefonnummer än vaccinbokningsnumret ovan.

- Vi har just nu några hundra samtal i kö på hälsostationens återuppringningstjänst från den här veckan. Senast på måndag (22.3) hoppas vi ha kunnat ringa tillbaka till alla, vi har tagit lite tilläggsresurser i bruk.

Återuppringningen kan alltså ske senare än den tidpunkt som telefonsvararen utlovar, men situationen borde lätta igen i början av veckan. Alla som har ringt blir uppringda.

18 mars kl. 10.05: Borgå utvidgar vaccinationerna till alla 70-plussare

I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år eller är äldre än det söka sig till coronavaccination.

Fredagen den 19 mars klockan 8 öppnas cirka 4 000 vaccinationstider för bokning och nästa vecka öppnas cirka 3 000 tider till. Tider finns under flera veckor i mars-april.

Du kan läsa mer om Borgås coronavaccinationer i den här artikeln.

18 mars kl. 10.00: Lovisa- och Lappträskbor i riskgrupp 2 vaccineras

I går, onsdag, meddelade Lovisa stad att coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till personer i åldern 18-69 som hör till riskgrupp 2.

Vaccinationerna inleds vecka 11 och 12. På torsdag morgon hade alla lediga tider för de veckorna gått åt, men Lovisa stad meddelar när det åter går att boka tid.

Staden fortsätter också vaccinera äldre och riskgrupp 1 i takt med att det kommer fler vaccindoser.

17 mars kl. 9.40: Rekordantal nya fall i Borgå på tisdagen

I Borgå konstaterades hela 17 nya fall av coronavirussmitta på tisdagen. Det är den största enskilda dagssiffran under pandemin.

Du kan läsa mer om coronaläget i Borgå i den här artikeln.

16 mars kl. 12.30: Borgå vaccinerar riskgrupp 2

Vaccinationer för personer i åldern 18-69 år som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 2 börjar. Tidsbeställningen börjar onsdagen den 17 mars klockan 8.

Du hör till riskgrupp 2 om du har:

  • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
  • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
  • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
  • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
  • Svår kronisk leversjukdom
  • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
  • Sömnapné
  • Psykossjukdom
  • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt.

Om det inte finns lediga tider måste man återkomma senare. För elektronisk tidsbeställning behövs det bankkoder eller mobilcertifikat.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, kan man också beställa tid på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning.

Vaccineringar av riskgrupp 1 fortsätter. Även riskgrupp 2 ges Astra Zenecas vaccin.

"Det är förståeligt att Astra Zenecas vaccin väcker oro när vaccinet har pausats i några länder. Vaccinet har ändå getts i flera doser i världen utan problem och vaccinet har godkänts enligt samma praxis som alla andra vaccin. Att ta vaccinet anses vara tryggt och mycket viktigt för personer som hör till riskgruppen", säger chefsläkare Kati Liukko i ett pressmeddelande.

En allmän biverkning som vaccinet ger är ömhet i musklerna och lätt feber men det går snabbt förbi.

16 mars kl. 12.05: Sibbo börjar vaccinera 70-74-åringar

Sibbobor i åldern 70-74 år (födda 1947-1951) samt Sibbobor i åldern 16-17 år (födda 2004 och de som är födda 2005 och har hunnit fylla 16 år) som hör till en riskgrupp kan börja beställa tid till coronavaccination på onsdag.

Närståendevårdare som bor i samma hushåll som 70-74-åringarna kan också beställa tid till vaccination.

För 16-17-åringarnas del gäller det att man ska höra till riskgrupp 1, det vill säga att man har en sjukdom som ökar risken att insjukna i allvarlig covid-19.

Äldre Sibbobor vaccineras fortsättningsvis med Pfizer-Biontechs vaccin av praktiska skäl, trots att myndigheterna har slopat åldersgränsen på 70 år för Astra Zenecas vaccin.

Sibbo kommun vill att man i första hand bokar tid på nätet, via www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten.

Om man inte har möjlighet att boka tid på internet, kan man också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag-fredag klockan 9-15.

Telefontjänsten har varit överbelastad på sistone.

Tolv procent av Sibboborna har fått vaccin

För närvarande finns det fortfarande cirka 170 Sibbobor över 80 år som inte har vaccinerats. Med andra ord har alltså 85 procent av Sibboborna över 80 år fått åtminstone den första vaccindosen.

I åldersgruppen 75-79 år finns det fortfarande cirka 300 Sibbobor som inte har vaccinerats. I den åldersgruppen har alltså 65 procent redan fått den första vaccindosen.

Cirka 60 procent av personerna i åldern 16-69 år som på grund av sjukdom eller hälsotillstånd hör till riskgrupp 1 har fått den första vaccindosen. Totalt har cirka 12 procent av Sibboborna fått en vaccindos.

"Vi uppmuntrar alla att ta vaccinet när det erbjuds den egna gruppen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger det bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset", säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

15 mars kl. 18.20: Coronavirussmitta i Kvarnbackens skola

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

I Kvarnbackens skola har 38 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats av skolans rektor. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast tisdagen den 16 mars.

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet.

Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.

Staden påminner om att man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symtom.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.

15 mars kl. 13.20: Borgås coronavaccineringar flyttar till Konstfabriken

Från och med torsdagen den 18 mars ges Borgås coronavaccineringar i Konstfabriken. Ingång till vaccineringarna är genom huvuddörrarna, det vill säga från Västra Alexandersgatan och Alexandersskvären.

Ännu onsdagen den 17 mars ges alla vaccineringar på Näse hälsostation.

Vaccineringarna ges fortfarande bara med tidsbeställning. Ett textmeddelande om vaccineringstiden och vaccineringsplatsen sänds ett dygn före och två timmar före vaccineringstiden.

Tider för boostervaccin har getts till Näse hälsostation i maj. Tiderna flyttas till Konstfabriken och man får ett textmeddelande om flytten.

Personer över 70 ska vara vaccinerade i mitten av april

Den nationella expertgruppen för vaccinering har dragit upp linjen att Astra Zenecas coronavirusvaccin från och med nu kan ges också till äldre över 70 år.

"I HUS område fortsätter man ändå som hittills, så att Astra Zenecas vaccin också i fortsättningen ges till personer i riskgrupp 1 i åldern 18–69 år. Vaccinet fås i så pass små mänger att det inte nämnvärt skulle snabba på vaccineringen av de äldsta", säger chefsläkare Kati Liukko i stadens pressmeddelande.

"Tillgången på Pfizer-Biontechs vaccin ser ut att växa ordentligt den närmaste tiden och i HUS-området har man som mål att vaccinera alla över 70 år fram till mitten av april med de vaccinmängder som man nu vet om", fortsätter Liukko.

När vaccinmängderna stiger kan man snart komma i gång med vaccineringen av alla som i år fyller 70 och äldre.

"Vi informerar när tidsbeställningen öppnas för alla som är födda år 1951 eller tidigare", skriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Äldre över 75 i telefonkön rings upp

De äldre som är över 75 och är i telefonkön till coronavaccinering rings upp i jämn takt.

Tidsbeställningstelefonen öppnas på nytt tisdagen den 16 mars klockan 12. Tidsbeställningens telefonnummer är 040 145 5000.

Om man redan har ringt behöver man inte ringa en gång till. Det kan ta flera veckor innan man blir uppringd.

"Vi arbetar med att få ner telefonkön den här veckan och öppnar telefonlinjen för dem som inte har möjlighet till elektronisk tidsbeställning. Det kommer nya tider till den elektroniska tidsbeställningen och vi informerar när de öppnas", skriver servicedirektör Annika Immonen i pressmeddelandet.

"Vi önskar att alla som har bankkoder eller mobilcertifikat använder den elektroniska tidsbeställningen. Man får inte en vaccinationstid snabbare via telefontjänsten", fortsätter hon.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd har omkring 5 000 Borgåbor, alltså cirka 10 procent av stadens invånare, fått åtminstone den första dosen coronavaccin.

Vaccinationstider finns för personer i åldern 18–69 år som hör till riskgrupp 1

För personer i åldern 18–69 år som hör till riskgrupp 1 finns det gott om coronavaccineringstider. Tider läggs fortlöpande till den elektroniska tidsbeställningen och det finns också en del kvällstider.

Tidsbeställningarna görs i första hand elektroniskt på adressen https://www.koronarokotusaika.fi/sv/.

THL:s webbplats kan du läsa hur riskgrupp 1 definieras.

Skyddsåtgärder fortsatt viktiga

Trots vaccineringar kan man ännu inte minska på skyddsåtgärderna.

"Vaccinet hindrar effektivt den allvarliga sjukdomsformen. Det är ännu mycket viktigt att man iakttar säkerhetsavstånd, använder munskydd och tvättar händerna. Man ska inte låta bli att iaktta någon skyddsåtgärd även om den andra parten redan skulle ha fått coronavaccineringen", påminner Liukko.

Staden vill också poängtera att händerna ska tvättas alltid innan och efteråt att man tar på eller av munskyddet.

"Olika engångsmunskydd och munskydd av tyg är tillräckligt effektiva i medborgarnas bruk när man tvättar och använder dem rätt. Vi ber ändå att man lägger märke till att FFP-masker försedda med utandningsventil inte filtrerar viruset från andningsluften och lämpar sig därmed inte för detta ändamål", säger Liukko.

15 mars kl. 10.20: Antalet positiva coronafall blev till slut ändå många under vecka 10 (8-14.3) i Borgå

Totalt har 34 nya fall noterats i Borgå under den gångna veckan.

Tolv av fallen upptäcktes under veckoslutet.

Antalet så här långt i mars är redan nu högre än det månadsvisa antalet i både januari och februari.

Antalet hinner ännu öka eftersom det kvarstår drygt två veckor av mars månad.

12 mars kl. 14.00: Åtta nya fall i Lovisa idag - fem nya fall i Borgå

Sju personer i ett Lovisaföretag har testat positivt för corona. Också en person som inte är knuten till företaget har testat positivt. De sju personer som testat positivt, kommer troligtvis inte att ingå i statistiken för Lovisa i THL:s siffror över antalet smittfall i olika kommuner - det här eftersom personerna i fråga inte är skrivna i Lovisa även om de arbetar i staden.

I Borgå har läget lugnat ner sig något, men ändå är de smittades antal innevarande vecka uppe i 17. Enbart idag (12.3) har fem nya fall registrerats i Borgå.

11 mars kl 16.02: Begränsningarna för sammankomster och kundlokaler i Nyland fortsätter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att begränsningarna som gäller sammankomster och kundlokaler inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortsätter under de kommande veckorna.

Begränsningarna förlängs från den 15 mars till den 28 mars.

Smittläget i området är allvarligt och begränsningarna är därför nödvändiga.

Det betyder att kundlokaler för fler än 10 personer fortsättningsvis hålls stängda. Beslutet gäller i första hand lokaler för fritids- och nöjesaktiviteter samt idrott inom den offentliga och privata sektorn.

Beslutet om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i är i kraft från den 15 mars till den 14 april.

10 mars kl 15.45: Coronavaccineringen för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter nästa vecka

Vaccinieringen inleds på måndag, den 15 mars. Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi.

Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.

Vecka 11 vaccineras personer födda 1952–2003 (18–69 år) som hör till riskgrupp 1.

10 mars kl 15.00: Coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola och i Peipon koulu i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

I Kvarnbackens skola har 15 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän.

I Peipon koulu är det också fråga om ett fall av coronavirussmitta. Den smittade är i hemvård och isolerad.

I Peipon koulu har 25 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän.

De exponerade och deras vårdnadshavare har informerats av skolornas rektorer. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen under onsdagen och ger anvisningar för karantänen.

9 mars kl. 12: Lite lugnare läge i Borgå

Enligt Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen verkar coronaläget i staden ha lugnat sig lite från veckan innan.

I dag har man upptäckt två fall av coronaviruset i Borgå.

8 mars kl. 15.20: 23 fall i Sibbo förra veckan

Förra veckan upptäcktes 23 nya fall av coronavirus i Sibbo. Det här är en ökning från tidigare.

Sibbos ledande läkare Anders Mickos påminner om att siffrorna kan variera från vecka till vecka, men han säger också att ökningen enligt hans bedömning nog är av betydelse.

- Den är ett tecken på att smittotalen är på väg uppåt. Speciellt eftersom vi sett samma trend i grannkommunerna, säger Mickos.

Han tror att den största orsaken till det sämre coronaläget är de nya virusvarianterna som sprider sig mer effektivt.

Andelen fall orsakade av virusvarianter har ökat på hela Nylands område och sådana har förekommit också i Sibbo.

8 mars kl. 13.00: Kommunalt anställd har testat positivt i Mörskom

Mörskom kommun meddelar att en arbetstagare har testat positivt på lördagen. Det här första gången som en kommunalt anställd i Mörskom har konstaterats ha coronaviruset.

Personen i fråga har för det mesta jobbat på distans, men träffat kollegor både den 2 och 3 mars. De är nu i karantän.

Mörskom har dessutom beslutat flytta ungdomstjänsternas verksamhet till nätet samt avbryta all motionsverksamhet under den här veckan.

8 mars kl. 10.45: Rekordhögt antal smittade i Borgå senaste vecka

Under veckoslutet noterades fem nya fall. Den totala summan för den förra veckan
stiger i och med det till 40. Vilket hittills är den allra högsta veckovisa siffran i Borgå under hela pandemin.

- Under hösten hade vi några hela månader med ett lägre antal fall än nu under veckan som gick, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Hon hoppas att Borgåborna ännu orkar lite till med munskydd och med att hålla tillräckligt med avstånd.

Coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Pärlan

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Pärlan. Den smittade har isolerats och vårdas hemma.

I daghemmet har 34 personer exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt.

Coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola informerade staden på fredagen. Den smittade är isolerad och vårdas hemma.

I Kvarnbackens skola har 25 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän. Dessutom har tio personer exponerats för smittan inom hobbyverksamhet på fritiden.

Puhelin miehen kädessä.
Syftet med återuppringningstjänsten är att försöka göra kundbetjäningen smidigare i Lovisa. Puhelin miehen kädessä. Bild: Petri Aaltonen / Yle Telefon,smarttelefoner

5 mars kl. 15.10: Lovisa tar i bruk återuppringningstjänst

Lovisa stad tar fredagen den 5 mars i bruk en återuppringningstjänst inom telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer.

Det betyder att man i telefontidsbeställningen inte svarar direkt på inkommande samtal, utan bara återuppringningstjänsten är i användning.

Telefontidsbeställningens nummer förblir det samma, 044 455 5360. Tjänsten är öppen på vardagar klockan 8–16.

Någon från tidsbeställningen ringer sedan tillbaka till dig. Då får du veta vilken tid du har för vaccinationen.

Ring bara en gång och vänta på att bli uppringd. Återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider.

Läs också