Hoppa till huvudinnehåll

Många projekt i skärgården har förverkligats tack vare leaderpengar: "Föreningarna har en möjlighet att göra något själva"

Längs Westerholmstigen finns totalt 14 infoskyltar.
Många friluftsleder har fått leaderfinansiering, bland annat Westerholmstigen i Nagu. Längs Westerholmstigen finns totalt 14 infoskyltar. Bild: Yle/Carmela Johansson kulturstig

Många projekt i skärgården har kunnat förverkligas tack vare leaderfinansiering. Men fortfarande känner många föreningar inte till den här möjligheten. Därför ordnar leaderföreningen "I samma båt" virtuella infomöten under den här veckan.

Leaderföreningarnas senaste programperiod avslutades 2020 och just nu förbereds nästa programperiod som inleds 2023. För tillfället är man i en övergångsperiod, men till skillnad mot tidigare års övergångsperioder kommer man även i år att kunna erbjuda finansiering för nya projekt.

- Den här gången har vi en sådan tur att det finns pengar också under övergångsperioden. Det betyder att vi kommer att få ungefär samma mängd pengar som tidigare år. Oftast har vi haft ett par tomma år emellan, så det här är vi jätteglada för, säger Minna Boström som är verksamhetsledare för leaderföreningen "I samma båt".

Under övergångsperioden fortsätter leaderföreningen att prioritera samma tyngdpunktsområden som de haft under förra programperioden, det vill säga boende och miljö, arbete, service och social sammanhållning.

"Det viktigaste är att projekten ska vara tillgängliga för alla"

I samma båt brukar årligen dela ut ungefär 400 000 euro i bidrag. Pengarna fördelas mellan 12 till 20 projekt årligen och projektbudgeten rör sig oftast mellan 10 000 till 100 000 euro, men kan även vara högre ibland.

- Det viktigaste är att projekten ska vara tillgängliga för alla. Friluftsleder har varit ganska populärt. De senaste åren har vi varit med och finansierat bland annat bryggan och grillplatsen på ön Tjuven och motionstrappan vid Hundbanan i Pargas. Vi har också ett utvecklingsprojekt i ungdomsarbete på Kimitoön och ett mathantverksprojekt, säger Boström.

I princip kan alla registrerade föreningar få bidrag, så länge projektet passar in i föreningens verksamhet och leaderprogrammets tyngdpunktsområden. Däremot kan man inte få bidrag för ordinarie verksamhet, utan det måste vara något nytt.

- De här är beslut som fattas på gräsrotsnivå. I vår styrelse finns representanter från föreningar i området, från kommunen och vanliga invånare. Det är pengar som vi själva bestämmer över, även om det är NTM-centralen som fattar det juridiska beslutet. Här har föreningarna en möjlighet att göra något själva, istället för att klaga på att inget görs, säger Boström.

En backe i ett industriområde.
Hundbanans motionstrappa i Pargas väntas bli klar senare i år. En backe i ett industriområde. Bild: Frank Laurén Pargas,motion,hundbanan

"Viktigt att alla vet om att den här stödmöjligheten finns"

Leader finansierar ändå inte hela projektet utan de kan till exempel stå för 65 procent av projektkostnaderna. Den återstående delen står föreningen själv för, eller så kan föreningen ansöka om finansiering från olika fonder och stiftelser. Egen finansiering kan också bestå av talkoarbete.

För att få leaderpengar krävs det en hel del pappersarbete, men föreningen kan också få mycket hjälp med ansökan från Leader-kontoret.

- Vi finns till för att hjälpa till med byråkratin. Jag kommer gärna och berättar på föreningsmötet om leaderbidrag. Man behöver inte ha något projekt på gång utan det viktiga är att alla vet om att den här stödmöjligheten finns, säger Boström.

En skål med bär. På bordet finns också flera burkar med sylt.
Mathantverk startade som ett projekt i Åboland, men har sedan spridit sig till många andra platser i Finland. En skål med bär. På bordet finns också flera burkar med sylt. Bild: Yle/Monica Forssell mathantverk

Redan tredje leaderprojektet i Västanfjärd

En förening som börjar ha en hel del erfarenhet av leaderprojekt är Västanfjärds byaråd, som nu är inne på sitt tredje projekt. Deras första projekt "Västanfjärd i tiden" inleddes 2012 och det har sedan lett till flera nya projekt.

- I och med kommunsammanslagningen kände vi att Västanfjärd kommer att försvinna från kartan, så vi beslöt i byarådet att göra något åt saken. Vi gjorde en ganska diger byaplan över vad allt som kunde utvecklas i Västanfjärd. Då det projektet var klart, så började vi förverkliga de planer som vi hade gjort upp under projektet. En plan var att iståndsätta ruinerna på Kalkholmen, säger Max Andersson, ordförande för Västanfjärds byaråd.

Elever från Västanfjärds skola uppträder på nya utescenen i Västanfjärd.
Kalkholmens ruiner har rustats upp tack vare leaderpengar. Elever från Västanfjärds skola uppträder på nya utescenen i Västanfjärd. Bild: Yle/Andy Ödman Västanfjärd,kalkholmen

"Utan Leader hade vi inte fått någonting gjort"

I början av året inledde föreningen sitt tredje projekt att rusta upp Björkboda träsks simstrand. Området ska bland annat få grillplats, omklädningshytter och en större parkering.

- Utan leaderpengarna hade vi inte fått någonting gjort. Det är den enda chansen för en förening att få 65 procent finansierat och sen kan man finansiera resten med talko. En liten förening som vår har inte några inkomster, vi har bara frivillig arbetskraft som ställer upp då det behövs och det har tillsvidare fungerat bra, säger Andersson.

När det gäller själva processen att ansöka om leaderpengar medger Andersson att det var en hel del att tänka på första gången de sökte bidrag, men att det också blir lättare med tiden.

- Nu fodrar det lite tålamod. I ett leaderprojekt ska du planera allt i förväg och sedan får man pengar för att göra exakt det som står i planen. Det är inte som i många andra projekt där du får en summa pengar och sen gör du så långt pengarna räcker. Det är ett lite knepigare system, men det är ändå ett bra system för föreningar, säger Andersson.

Leaderpengarna ger också de lokala en bra möjlighet att själva påverka och jobba för sin hemorts trivsel. Andersson påpekar också att föreningar ofta har bättre möjlighet att få bidrag jämfört med kommunen.

Max Andersson iklädd en blå t-skjorta där det står "Allting är lite bättre i Västanfjärd".
Max Andersson tycker att Leader är ett bra stöd för föreningar som vill utveckla den egna hembyn. Max Andersson iklädd en blå t-skjorta där det står "Allting är lite bättre i Västanfjärd". Bild: Andrea Wiklund/Yle Västanfjärd,årets by

Leaderföreningen "I samma båt" är verksam i Pargas, Kimitoön och Gustavs. Under vecka 10 och 11 ordnar föreningen virtuella infotillfällen om leaderfinansiering. Mera information finns på föreningens Facebook-sida "I samma båt - samassa veneessä".

Läs också