Hoppa till huvudinnehåll

Studentkårsordförande anser att studier delvis på distans är ett bra alternativ för hösten: "Det finns studerande som studerar bättre på distans"

En ung studerande sitter i sängen och studerar.
För en del studerande passar distansundervisningen bra, en kombination av när- och distansstudier kan därför vara en fungerande lösning i höst. En ung studerande sitter i sängen och studerar. Bild: Tiina Jutila / Yle distansundervisning,gymnasium,studier,läroplikt,abiturienter,abiturient,gymnasister,matematik (läroämnen),matematik,fysik,naturvetenskaper,inträdesprov,bärbara datorer,datorer,läxor,skolarbete,studentbostäder,International Baccalaureate Diploma Programme,distansundervisning,andra stadiets utbildning,distansstudier

Det försämrade coronaläget och att vaccineringarna inte framskridit i önskad takt, gör att universiteten åtminstone delvis måste förbereda sig på en hösttermin med distansstudier.

Åbo Akademi och Åbo universitet avvaktar ännu med att fatta ett beslut för hösten. Men Helsingfors universitet har redan nu meddelat att de fortsätter distansundervisningen i höst.

Vid Åbo Akademi och Åbo universitet har man alltså ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut om hur undervisningen ska se ut i höst, men troligtvis är det en hybridmodell som väntar studenterna.

"Det finns studerande som studerar bättre på distans"

Joonas Karlsson, styrelseordförande för Åbo Akademis studentkår, tycker att en hybridmodell till hösten i det här läget är ett bra alternativ.

- En hybridmodell låter helt bra. Vi gjorde en enkät under våren om studier under coronatiden och där framgår det att det finns studerande som studerar bättre på distans, men sen finns det också studerande som studerar sämre på distans, säger Karlsson.

Enligt Karlsson skulle därför en hybridmodell vara det mest ändamålsenliga. Studentkåren hoppas ändå att förstaårsstuderande får studera på campus för att lära känna varandra och komma in i studiegemenskapen.

Karlsson anser att distansundervisningen gett massor med nya verktyg och fördelar, men att det ändå är viktigt att också ha närundervisning.

Många av de äldre studerandena har inte haft en enda kurs på campus under det senaste året. Karlsson hoppas att de äldre studerandena med tiden också kan återvända till campus då coronaläget tillåter det.

Flicka läser
För många studerande kan det vara tungt att studera ensam hemma i sin lägenhet. Därför är det viktigt att det är möjligt att studera på campus. Flicka läser Bild: Unsplash/Teslariu Mihai studier,studerande,stress,distansstudier

Sextio procent av de studerande påverkas negativt av distansstudier

Överlag visar den enkät som studentkåren gjort att en majoritet av de studerande mår dåligt av distansundervisningen.

- I enkäten framgick det att ungefär sextio procent av de studerande känner någon slags mental påverkan av det här. Det är ett jättestort antal och väldigt oroväckande, säger Karlsson.

Orsaken till resultatet beror enligt Karlsson på att många inte har en social trygghet eller det stöd som skulle krävas. Man kan inte träffa sina studiekompisar och största delen av dagen sitter man ensam hemma.

- Det säger sig självt att man inte mår bra då och därför är det viktigt att campus kunde hålla öppet trots restriktioner, säger Karlsson. Det skulle ge möjlighet till studerande att gå dit och studera.

"Viktigt att så många studerande som möjligt kan vara på campus i höst"

Några klara planer har Åbo Akademi ändå inte ännu inför hösten men prorektor Stefan Willför ser det inte som troligt att undervisningen kan återgå helt till det normala, ännu i höst.

- Vi har en grov plan för hur vi kontrollerat kan öppna upp för mera närstudier igen, men planen har blivit uppskjuten flera gånger då coronaläget gått mot det sämre, säger Willför.

Enligt Willför försöker akademin se till att så många studerande som möjligt kan vara på campus under hösten.

- Hittills har förstaårsstuderande prioriterats och det betyder att vi har äldre studerande som inte överhuvudtaget har varit på campus under det senaste året, så vi måste se till att vi får en balans där, säger Willför.

Många studerande och även en del av personalen på ÅA mår dåligt av distansarbetet. Men universitetet gör sitt bästa för att stödja de som mår dåligt, bland annat har det anställts en skolpsykolog till.

Willför kan ännu inte säga exakt när Åbo Akademi fattar beslut om höstens undervisning. Men i god tid före sommaren måste det fattas ett beslut.

Stefan Willför ser in i kameran.
Stefan Willför hoppas att restriktionerna luckras upp under hösten, men troligtvis går en del av undervisningen på distans ännu i höst. Stefan Willför ser in i kameran. Bild: Åbo Akademis bildbank. Åbo Akademi,stefan willför

Mera distanskurser i framtiden

Samtidigt har coronapandemin även öppnat upp helt nya möjligheter av distansundervisning och kurser på distans kommer troligtvis att bli vanligare i framtiden.

- Utvecklingen har ju länge gått mot mer distansundervisning och nu under coronapandemin har distanskurser fått en rejäl skjuts framåt, säger Willför. Målet är förstås att vi har våra studerande på campus när det är möjligt, men ibland kan det vara bättre om man också kan gå en kurs hemifrån.

Internationellt kommer utvecklingen antagligen att gå mera mot distanskurser tror Willför.

Läs också