Hoppa till huvudinnehåll

Elever i Sjundeå får stöd av skolungdomsarbetare – elevernas trivsel och trygghet ska bli bättre

En korridor i en skola. På ena väggen hänger en lång rad med utekläder.
Sjundeå kan anställa en skolungdomsarbetare tack vare ett statligt stöd. En korridor i en skola. På ena väggen hänger en lång rad med utekläder. Bild: Yle/Minna Almark Sjundeå,grundskolan,korridorer,sjundeå svenska skola

Sjundeå satsar på att träffa och stöda skoleleverna i kommunen. Julia Hirvonen har valts till skolungdomsarbetare.

Sjundeå kommun har beviljats 80 000 euro för att stärka och utveckla det ungdomsarbete som görs i skolor och läroanstalter. Det är ett specialunderstöd av Regionförvaltningsverket. Projektet kallas Nycklar till ett fungerande skolungdomsarbete.

Ungdoms- och fritidsledare Julia Hirvonen i Ingå har valts till skolungdomsarbetare från den 1 april i år till den 31 oktober 2022.

Julia Hirvonen kommer i första hand att arbeta med elever i finska skolan Aleksis Kiven koulu, men hon kommer också att besöka Sjundeå svenska skola, Winellska skolan i Kyrkslätt och, Källhagens skola i Virkby. Hon kommer också att kontakta de Sjundeåelever som studerar på andra stadiet på andra orter.

Träffa elever i maklig takt

Skolungdomsarbetarens uppgift är att i maklig takt träffa ungdomar, vara närvarande, observera och reagera vid rätt tid och arbeta i förebyggande syfte.

På det här sättet vill Sjundeå stöda elevernas välbefinnande, trivsel i skolan och känslan av trygghet under skoldagen.

Skolungdomsarbetaren ska utveckla meningsfulla och uppiggande saker att göra under skoldagen och samtidigt stöda elevernas skolgång.

Diskussioner och temadagar

Till skolungdomsarbetarens arbetsuppgifter kan höra bland annat möten, rastverksamhet, temadagar och evenemang, att delta i lektioner, föra diskussioner med elever och ordna verksamhet inom små grupper.

Det här arbetet riktar sig mest till de övre klasserna, men vid behov är det möjligt att träffa även elever i de lägre klasserna.

Projektets mål:

  • Förbättra samarbetet och informationsgången mellan skolan och ungdomsväsendet samt med andra möjliga samarbetspartners.
  • Att stärka det sociala hos unga och förbättra det heltäckande välbefinnandet.
  • Känna igen utmaningar kopplade till studier och förebygga det samt förbättra trivseln i skolan.
  • Att lindra de negativa inverkningarna av coronaepidemin.