Hoppa till huvudinnehåll

Ilmatar riktar blickarna mot Lappträsk – markägare försiktigt positiva till vindkraftsprojektet

Vindmöllor i snöigt landskap
Ett område som gränsar till Lappträsk, gamla Strömfors och Lovisa lämpar sig för vindkraft och undersöks nu av vindkraftsbolaget Ilmatar. Illustrerande arkivbild från ett vindkraftverk i Lappland. Vindmöllor i snöigt landskap Bild: Juuso Stoor / Yle vindkraftverk,vindparker,vindkraft,förnybara energikällor,väderkvarnar,Torneå,Lappland,Meri-Lappi

Vindkraftsbolaget Ilmatar Windpower har fått upp ögonen för Lappträsk, skriver Loviisan Sanomat. Markägare verkar för det mesta ställa sig positiva till ett eventuellt vindkraftverk på området.

Området som väcker intresse ligger kring Hindersby på gränsen mellan Lappträsk, gamla Strömfors och Lovisa.

Bolaget har börjat undersöka förutsättningarna för att ha vindkraft där och har varit i kontakt med markägare i Harsböle, Labby, Lindkoski och Hindersby.

Hindersbybon Thomas Antas, som äger mark på området, berättar att han har diskuterat saken med några andra markägare.

– En stor del är försiktigt positiva eller vill åtminstone se vad det här innebär, säger Antas.

Vissa ställer sig ändå kritiska till det eventuella vindkraftsprojektet.

– En del är mot vindkraft och andra kanske är rädda för vad allmänhet här runt omkring tycker.

Lantbrukaren  Thomas Antas
Thomas Antas säger att det finns delade åsikter angående vindkraftsprojektet bland markägarna. Lantbrukaren Thomas Antas Bild: Yle/ Stefan Paavola Thomas Antas,Svenska lantbruksproducenternas centralförbund,lantbruk,lantbruksföretagare,jordbruk,jordbrukare,viceordförande för svenska lantbruksproducenters centralförbund

Vindmöllorna är stora och synliga. Därför kan det finnas delade åsikter om att bygga sådana i trakten.

Själv har Antas ännu ingen tydlig ståndpunkt i frågan.

– Jag är intresserad av att se vad det här skulle innebära för oss markägare.

Inga möllor på Antas mark

Antas hör till dem som inte skulle få vindmöllor på sin mark om vindkraftsprojektet sätts i gång.

– På det viset är det lättare för mig att ta ställning till det här. Jag kommer att ha min mark till mitt eget förfogande oberoende.

Antas har ännyu inte blivit kontaktad av vindkraftsbolaget, utan fick veta om projektet via andra vägar.

– Jag kände stor förvåning.

I landskapsplanen har det ändå funnits en reservering för vindkraftverk i området, vilket Antas ändå har varit medveten om.

– Det är inte särskilt många som är bosatta där så på det viset är det ganska naturligt egentligen.

Fortfarande oklart hur markägare påverkas

En annan som äger mark på området är Robert Jordas som odlar och levererar örter, sallader och skott.

Bolagets gård ligger i Lindkoski och marken är inom intresseområdet för Ilmatars vindkraftsprojekt.

– I princip är jag positivt inställd till vindkraftverk och det är både intressant och roligt att ett bolag intresserar sig för området, säger Jordas.

Robert Jordas i växthuset
Robert Jordas ställer sig positiv till vindkraft. Robert Jordas i växthuset Bild: Yle/ Stefan Paavola jordgubbe,bärodling,växthusodling,robbes lilla trädgård

Jordas blev kontaktad av vindkraftsbolaget om saken, men han har ännu inte fått någon exakt information om hur projektet skulle se ut. Det återstår att se hur olika markägare skulle påverkas.

Jordas säger att han ändå förhåller sig positivt till lokalt producerad energi, och att vindkraft är en renare form av energi än vissa andra energiformer.

– Trots att det kan föra med sig vissa olägenheter så är jag rätt så positivt inställd i det här skedet.

Med olägenheter menar Jordas mest att vindmöllorna inte alltid är estetiskt tilltalande.

– En del tycker att vindmöllor är vackra och andra tycker att de är fula som stryk, men det är en fråga om smak och tycke.

Utmärkt område förvindkraft

Petter Sund, projektchef på Ilmatar Windpower, berättar att vindkraftsbolaget har haft ett utvecklingsprojekt i gång i Lovisa redan under en tid.

– Området lämpar sig utmärkt för vindkraftsproduktion, säger Sund.

Det primära som krävs för vindkraft är en tillräckligt vindresurs, men bolaget undersöker även avstånden till bosättningsområden i närheten och markägarnas inställningar till vindkraft.

Dessutom måste bland annat jordmånen undersökas.

Vindkraftverk
Jämfört med kustområdet i Österbotten finns det för tillfället lite vindkraft vid Finska vikens kustområden. Vindkraftverk Bild: YLE/Rolf Granqvist Österbotten,korsnäs vindkraftspark

Hur skulle markägarna påverkas av ett vindkraftsprojekt?

– Alltid när man bygger ut vindkraft som kommer det naturligtvis ett antal möllor samt kablage och vägar.

Om det finns skogsvägar i området där vindkraft byggs måste också de vägarna förbättras och hållas i gott skick. En vindpark förutsätter att det finns fungerande vägar i området.

– Själva driften av vindkraftverk har ingen inverkan på skogsbruk, jakt eller andra saker som man gör i ett sådant skogsområde. Vindmöllorna byggs och syns till ett visst avstånd, men det är ungefär det som påverkar markägarna.

Flera år innan vindmöllor syns i Lappträsk

Enligt Sund går det inte att uppskatta en exakt tidtabell för vindkraftsprojektet i Lappträsk eftersom projektet fortfarande är i en preliminär undersökningsfas.

Om en planläggning påbörjades i kommunen skulle det ändå ta flera år.

– För Ilmatar har det alltid varit viktigt att ha en öppen dialog och att ta i beaktande de lokala invånarnas och markägarnas synpunkter. Allt det här tar sin tid, och det ska ta tid.

För tillfället finns det relativt lite vindkraft i Finska vikens kustområden om man jämför med kustområdet i Österbotten. Avsaknaden av vindkraft är det som lockar Ilmatar.

– Att man får en geografisk spridning av vindkraft är ett värde i sig. När resursen finns tillgänglig så kommer det el. Därför är vi intresserade av att hitta nya områden för vindkraft.