Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna i Hangö är inte beredda att släppa plankorsningen i Hangö norra

Plankorsning över järnväg
Än så länge är det bara att köra rakt över järnvägsspåret i Hangö Norra. Men trafiksäkerheten är under lupp. Plankorsning över järnväg Bild: Johanna Lindholm/Yle Hangö Norra,järnvägsstationer

Trots att stadsstyrelsen i Hangö nyligen sade nej tack till en bro över plankorsningen i Hangö norra, så vill beslutsfattarna ändå inte släppa frågan helt.

Två motioner har gjorts i frågan. De lämnades in till fullmäktige i går (9.3).

Förslag på konkreta åtgärder

Den ena motionen utgår från stadsstyrelsens linje om att den nuvarande korsningen bevaras och förbättras.

Det är socialdemokraternas Bernt Förström som tog initiativ till den.

Åtgärder som skulle göra övergångsstället säkrare är: sänkt hastighet från 40 km/h till 20 km/h, farthinder och röjning av sly och träd för bättre sikt.

Förström föreslår också att man kunde ändra vägens anslutningsvinkel till övergången.

Dessutom vore det bra att bygga en fil för gruppering där trafiken svänger in till Korsmansgatan efter att ha passerat plankorsningen.

På det sättet kunde de som ska svänga till höger inte behöva vänta på den trafik som är på väg rakt fram eller till vänster eller på de som är väjningsskyldiga för trafiken från Korsmansgatan.

Det här är exempel på åtgärder som staden själv genast kunde vidta.

Också Trafikledsverket kunde bidra

Bernt Förström skriver i sin motion att eftersom Trafikledsverket Väylä verkar måna om säkerheten i korsningen, utgår han i från att myndigheten också är villig att delta i olika åtgärder.

I samarbete staden kunde Trafikledsverket ändra de nuvarande bommarna till så kallade parbommar för att hindra att någon kan köra runt dem.

För tillfället är det möjligt att köra runt bommarna både med bil och med cykel. Det händer också att fotgängare tar sig över spåret innan bommarna gått upp.

Det vore också värt att undersöka om tågen kunde sänka hastigheten samt att rigga upp övervakningskameror vid spåret, föreslår Förström.

Motionen fick stöd av halva fullmäktige, förutom Förström undertecknade 15 ledamöter den.

Fyra vill föra bron vidare till fullmäktige

Den andra motionen, signerad SDP:s Jouko Kavander, tar fasta på stadens förvaltningsstadga, som stipulerar att fullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ.

Frågan om att hitta en lösning för trafiksäkerheten vid plankorsningen är en viktig fråga som berör hela staden.

Därför vill Kavander med tre undertecknade, att stadsstyrelsen fattar ett principbeslut om hur man ska gå vidare i frågan innan fullmäktige möts i maj.

I beredningen av ärendet bör man ta upp Trafikledsverkets konsekvensbedömning av broalternativet samt finansieringsfrågan, skriver Kavander.

Haltande beredning och forcerad tidtabell största orsakerna ett nej i detta nu

Frågan har väckt mycket diskussion efter stadsstyrelsens beslut att säga nej till broalternativet.

Den delar också partierna, inom partierna förekommer olika åsikter om hur säkerheten bäst tryggas.

I Yle Västnylands sändning tillsammans med Birgitta Gran (Vf), Tom Rönnblad (SDP) och Tony Särs (Sannf) är trenne beslutsfattare från olika partier av samma åsikt.

Tre personer vid järnvägsspår
Tony Särs, Birgitta Gran och Tom Rönnblad trotsade kylan för att diskutera trafikfrågor. Tre personer vid järnvägsspår Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö Norra,järnvägar,trafiksäkerhet,tom rönnblad

De menar att beredningen och konsekvensbedömningen av frågan var otillräcklig och tidtabellen för stram.

Ingen av dem är i princip emot att frågan behandlas i fullmäktige, men då borde den utredas mycket grundligare, anser de.

Du kan lyssna på intervjun i klippet nedan.

Läs också