Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiestuderande i Pargas är frustrerade över studentskrivningarnas arrangemang – rektor säger att det finns risker, men att de är svåra att undvika

Abiturienter skriver preliminära studentprov med munskydd.
Bildsättningsbild. Studerande i Pargas gymnasier är frustrerade och känner inte att deras säkerhet är en prioritet. Abiturienter skriver preliminära studentprov med munskydd. Bild: Silja Viitala / Yle februari,2021,Kulosaari Secondary School,Helsingfors,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,andningsskydd,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,ansiktsmasker,Grundskolor och gymnasier,gymnasiet,gymnasister,abiturienter,studentskrivningar,studentprov,studier,studerande,gemensam ansökan,Realprov (Studentexamen),ungdomar,unga vuxna

Gymnasiestuderande i Pargas är oroade över att både det finska och svenska gymnasiet ska skriva sina studentskrivningar i samma lokaler också i år, trots pandemiläget. Det här är ett arrangemang som fungerat bra tidigare år, men nu för det med sig vissa risker med tanke på smittspridning.

På tisdag drar studentskrivningarna igång i hela landet. I Pargas är det tänkt att studerande från både det finska och det svenska gymnasiet alla ska skriva sina studentskrivningar i samma rum, precis som tidigare år. Det här oroar bland annat Olivia Toukola, som är abiturient vid Pargas finska gymnasium (Paraisten Lukio).

- Man får en lite hopplös känsla när man först sitter två veckor i karantän innan skrivningarna och sen genast blandas skolorna tillsammans i samma rum. Jag är orolig att någon kan bli smittad och att allas examen kommer att skjutas upp till hösten på grund av det, säger Toukola.

Något som Toukola också känner att är en riskfaktor är att examinanderna i något skede kommer vara tvungna att ta av sig sina munskydd för att äta. Det här anser hon att gör abiturienterna sårbara.

- Jag önskar att skolorna kunde skriva i separata lokaler. Det skulle minska antalet människor i samma rum med ungefär hälften. Då skulle det också bli lättare att följa alla säkerhetsåtgärder, säger Toukola.

Toukola skulle vilja se att man från Pargas stad tog abiturienterna i beaktande i den här frågan. Hon känner att man från stadens sida har haft en likgiltig attityd mot studerandes behov i den här frågan.

Olivia Toukola på bild vid Åbo hamn
Gymnasisten Olivia Toukola är trött på att inte känna sig hörd. Olivia Toukola på bild vid Åbo hamn Bild: Olivia Toukola gymnasister,Olivia Toukola

Arrangemangen innehåller oundvikliga risker

Ari Rintanen, rektor för Pargas finskspråkiga gymnasium, håller med om kritiken att det visst finns risker i arrangemangen, men han säger också att riskerna är svåra att undvika.

- Nu när studentskrivningarna sker elektroniskt så finns det vissa krav på teknik för skrivsalen. Det här gör det väldigt svårt att ordna skrivningar i separata lokaler. Skulle det vara som förr i tiden då man skrev med papper och penna skulle separata rum för skolorna vara lättare att ordna, berättar Rintanen.

Rintanen vill också understryka att det nog är relativt säkert att komma på studentskrivningar och att situationen kanske inte är så riskfylld som man kan tro.

- Vi har sett till att alla arbetsbord i skrivsalen ska vara så långt ifrån varandra som möjligt. Dessutom släpps examinanderna in i salen separat.

Rektorerna Ari Rintanen och Annika Gustavsson i Pargas
Ari Rintanen (till vänster), rektor för Pargas finskspråkiga gymnasium, säger att riskerna är svåra att undvika. Rektorerna Ari Rintanen och Annika Gustavsson i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus annika gustavsson,Pargas (efternamn)

I salen kommer allt som allt ungefär 80 studerande att skriva sin studentexamen. Den mest kritiska dagen är tisdagen då alla skriver tentamen i modersmål. Efter det menar Rintanen att mängden studerande som vistas samtidigt i lokalen minskar.

För att minska mängden examinander som skriver i ett och samma rum har man lagt till fler skrivdagar för realämnena. Förr kunde flera realämnen skrivas samtidigt, men nu sprider man ut dessa för att minska riskerna för smittspridning, säger Rintanen.

Frustration bland studeranden

Enligt Olivia Toukola har studeranden också tidigare försökt påverka saken och är inte nöjda med att endast få svaret att det inte finns tillräckligt med nätkablar.

Många abiturienter i Pargas är lika frustrerade som Toukola, och flera har skickat in sina kommentarer anonymt.

Så här säger en tidigare elev i Pargas:

- Jag studerade mina två första gymnasieår i Pargas. Nu har jag studerat mitt sista år i Vasa och jag kunde inte vara nöjdare. I Pargas tas inte studerandes röst på allvar, man hör bara på rektorn och några få beslutsfattare istället. I Vasa har man lyckats ordna separata utrymmen för hundratals abiturienter, varför inte i Pargas där det bara finns 50-80 stycken?

Så här säger också en anonym abiturient i Pargas:

- Nog är det patetiskt att det inte går att skaffa fler nätkablar. Lärarna har sagt att stödpengar har kommit in och att det finns resurser att tillgå, men ändå kan man inte köpa några kablar för att göra saker säkrare för abiturienter.

En annan abiturient är frustrerad över ojämlikheten:

- Jag kommer nu att exponeras för fler än nödvändigt och skulle jag försättas i karantän så blir jag tvungen att skjuta upp resten av mina skrivningar till hösten. I andra gymnasier kunde situationen se annorlunda ut.

Ytterligare en abiturient anser att stadens argument inte håller.

Det är patetiskt. Hur svårt är det att skaffa nätkablar?― Anonym abiturient

Läs också