Hoppa till huvudinnehåll

Gravljus och sorgflaggning vid Malms flygplats – en era tog slut när flygplatsen tvingas stänga: "Det var en sorglig kväll"

En kvinna i en grå ytterrock står på trappan till en vit terminalbyggnad. På trappan står en stor mängd gravljus, vissa brinner ännu. Det är vinter och snöigt.
Gun Gustavsson blev flygplatschef 2017 när Malms flygfältsförening tog över verksamheten på flygplatsen. En kvinna i en grå ytterrock står på trappan till en vit terminalbyggnad. På trappan står en stor mängd gravljus, vissa brinner ännu. Det är vinter och snöigt. Bild: Yle/Alexander Beijar Helsingfors-Malms flygplats,gun gustavsson

Landningsbanorna på Malms flygplats i Helsingfors har nu stängts. En era är till ända då flygplatsen nu ska bli bostadsområde. Redan 1999 inleddes diskussionen om en ersättande flygplats i närheten, men det gick i stöpet. "Jag tackar Malm som det bästa flygfältet i världen", var de sista orden i flygplatsens radio.

På flygplatsen vajar flaggorna på halv stång och på trappan till terminalbyggnaden finns mängder av gravljus. I snön på parkeringsplatsen har ljus placerats i ett hjärtmönster.

Under den sista kvällen höll föreningens ordförande ett kort tal över flygledningens radiofrekvens. Ett Finnair-plan hörde av sig med en sista hälsning då planet flög över flygplatsen.

- Det var en sorglig kväll, och trots att jag försökte dra mig undan kom många fram till mig, säger flygplatschef Gun Gustavsson på måndagen.

- En del kom fram och deltog i sorgen, andra kom fram och drog ner munskyddet och frågade om jag kände igen dem ännu. Vissa har jag inte sett på 20 eller 30 år. De ville komma och säga farväl till flygplatsen.

"Några rättsprocesser pågår ännu och det finns en liten gnutta hopp"

Flygplanen som flyger från Malm finns nu, enligt Gustavsson, på olika håll i världen.

- Vissa har sålts utomlands, men största delen har flugit till flygplatser i närheten, säger hon.

Trots gravljusen och flaggorna på halv stång lever hoppet ännu för Gustavsson.

- Några rättsprocesser pågår ännu, och det finns en liten gnutta hopp om att beslutet inte ska vinna laga kraft, säger Gustavsson.

Suruliputus Malmin lentokentän puolesta.
Flaggorna vid Malms flygplats vajar på halv stång. Suruliputus Malmin lentokentän puolesta. Bild: Kristiina Lehto / Yle Malms flygfält,Helsingfors-Malms flygplats

Staden sade upp hyresavtalet från slutet av 2019

Det avgörande beslutet som innebar att flygplatsverksamheten måste upphöra gavs i Helsingfors tingsrätt i december 2020. Rätten beslöt att avslå Malms flygfältsförenings talan mot Helsingfors stad.

Staden sade upp hyresavtalet med föreningen den 31 december 2019, men föreningen vägrade lämna flygplatsen och förde ärendet till rätten.

Flygfältsföreningen överklagade tingsrättens beslut men Helsingfors stad begärde trots det att utsökningsverket vräker föreningen. Utsökningsverket gav tid till föreningen till den 14 mars 2021 för att upphöra med flygandet.

"Om 20 år kanske man kan flyga här med elflygplan"

Malms flygfältsförening tog över verksamheten i början av 2017 när statliga Finavia lämnade flygplatsen. Samtidigt blev Gun Gustavsson flygplatschef.

- De här åren har verkligen visat vilket intresse det finns för flygplatsen, alla som ställt upp frivilligt och på talkoarbete så att vi har kunnat hålla igång verksamheten, säger Gustavsson.

Gustavsson ser en möjlighet för att flygplatsen i framtiden kan användas av elflyg.

- Det ska inte byggas bostäder mitt på flygfältet. Om 20 år kanske man kan flyga här med elflygplan eller obemannade flyg.

1999 ville Helsingfors bygga flygfält i Sibbo

Turerna kring flygplatsen har varit många och de som kämpar för att bevara området som en flygplats har gjort otaliga besvär genom åren.

Diskussionen kring att avveckla Malms flygplats går tillbaka till förra årtusendet. En sökning i Yles arkiv visar att redan i maj 1999 pågick diskussionen.

Så här lät det i en nyhetssändning i radio den 3 maj 1999:

"Helsingfors vill att det byggs ett flygfält i Sibbo. Det säger stadsstyrelsen i ett utlåtande till regionplanen för Östra Nyland. Malms flygplats kommer att tas ur bruk efter år 2002, och enda beaktansvärda platsen för en ny flygplats är Sibbo, anser Helsingfors stadsstyrelse i utlåtandet."

Två män som står framför ett flygplan på Malms flygfält 1947.
När den här bilden togs år 1947 var Malms flygplats huvudflygplatsen i Helsingfors. Helsingfors-Vanda öppnade 1952. Två män som står framför ett flygplan på Malms flygfält 1947. Bild: Helsingfors stadsmuseum Helsingfors-Malms flygplats,flygplan

Ingen ersättande flygplats utsågs

Visserligen ligger år 2021 efter 2002, men tanken i det här skedet var att flygplatsen tas ur bruk med en lite annan tidtabell. Ett ersättande flygfält i Sibbo har inte byggts, och ingen annanstans heller.

Genom åren har olika förslag på ställen där en ersättande flygplats kan byggas kastats fram, Backas eller Hindhår i Borgå, eller i Lojo.

År 2015 utredde en grupp sakkunniga frågan. Slutsatsen blev att det inte går att anvisa en ersättande flygplats för verksamheten i Malm.

"För närvarande finns det inget finansieringsbeslut om en ny flygplats och i nuläget är det ytterst osannolikt att staten satsar resurser för detta ändamål", skriver gruppens ordförande i ett sammandrag.

Istället har kommunikationsministeriet beviljat stöd till olika flygplatser i södra Finland för att de ska ta emot verksamheten från Malm.

Flygfotografi över Malms flygplats 1937.
Så här såg området kring flygplatsen ut 1937 då den precis hade öppnat. Flygfotografi över Malms flygplats 1937. Bild: Helsingfors stadsmuseum Helsingfors-Malms flygplats,flygfält,Malms flygfält

"Terminalbyggnaden är exceptionell"

Flygplatsen i Malm är Finlands äldsta som fortfarande använts. Flygplatsen öppnade 1936 och var då en av de modernaste i Europa.

Museiverket skriver i ett utlåtande att den runda terminalbyggnaden inte är unik, men väldigt exceptionell.

"Den motsvarar terminalen vid flygplatsen i Budapest från 1937 men är byggnadstekniskt mer progressiv och arkitekturmässigt mer imponerande med bland annat fönsterband".

Terminalbyggnaden blev klar 1936 och hangaren bredvid 1937.

Undersökningar som staden låtit göra av byggnaderna visar att de behöver repareras. Det är ännu oklart vad byggnaderna ska användas till i framtiden.

Helsingfors-Malm flygplats terminalbyggnad, fotograferad på vårvintern. På trappan står gravljus.
Terminalbyggnaden kommer att stå kvar också när flygplatsen blivit bostadsområde. Helsingfors-Malm flygplats terminalbyggnad, fotograferad på vårvintern. På trappan står gravljus. Bild: Yle/Alexander Beijar Helsingfors-Malms flygplats,Terminal,flygfält

Räcker 25-30 år att bygga bostäder på området

Planläggningen av området pågår redan. Sammanlagt ska det byggas cirka 13 500 bostäder på området med en takt på 400-600 bostäder per år. Det räcker med andra ord 25-30 år innan hela området är bebyggt och då ska omkring 25 000 invånare bo där.

Det första bostadsområdet som byggs är Nallebacken vid flygfältets södra del. Hela flygfältet ska bestå av tio olika bostadsområden.

Förutom bostäder byggs också skolor, daghem och arbetsplatser på området.

"Jag tackar Malm som det bästa flygfältet i världen och för allt som det har gett oss"

Men också efter att området byggts ut med bostäder kommer den gamla terminalbyggnaden och hangarbyggnaden att finnas kvar.

De utgör en påminnelse över områdets historia. Och en påminnelse om en av de mest segslitna tvisterna i Helsingfors under 2000-talet.

En anonym flygare fick i söndags sista ordet i flygplatsens radiotrafik:

"Trafiken i Malm. Oskar 476 avlägsnar sig från landningsbanan. Jag tackar Malm som det bästa flygfältet i världen och för allt som det har gett oss."

Läs också