Hoppa till huvudinnehåll

Coronaexponerade i Helsingfors får inget besked om karantän: "Det är en svår etisk fråga hur man borde göra i sådana här fall"

¨Henkilökunnan edustaja pitää koronatestauspaikan ovea auki. Ikkunassa teksti koronanäytteenotto kolmella kielellä.
Också fastän coronatestet visar negativt försätts man i karantän om man har exponerats för corona. ¨Henkilökunnan edustaja pitää koronatestauspaikan ovea auki. Ikkunassa teksti koronanäytteenotto kolmella kielellä. Bild: Petteri Bülow / Yle februari,2021,coronavaccin,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,andningsskydd,ansiktsmasker,människor,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,Östra centrum,provtagning

Beslut om karantän på grund av coronaexponering dröjer i Helsingfors. Det här kan leda till att personer fortsätter gå i skola och på jobb. Och det leder också till att en annan kommun kan ge meddelande om karantän åt helsingforsare, men det beslutet är inte officiellt.

Kati-Ilona Iijolainens sjuåriga son spelar ishockey och en pojke i samma lag testade positivt för corona.

Hennes son träffade pojken under ishockeyträningar förra veckans måndag. Dagen därpå kom beskedet om det positiva coronatestet.

- Ingen från Helsingfors epidemiologiska verksamhet har hört av sig till dem i ishockeylaget som exponerades, säger Iijolainen på tisdag en vecka efter beskedet om det positiva coronatestet.

Hennes son har fortsatt gå i skola som normalt trots exponeringen.

- Vi är tvingade till det. Om jag stannar hemma i frivillig karantän med honom får jag ingen ersättning för det. Och jag kan inte ens veta om han försätts i karantän.

Ersättning från FPA kräver officiellt beslut om karantän

Folkpensionsanstalten betalar dagpenning vid smittsam sjukdom till vårdnadshavare om man måste stanna hemma för att ens barn under 16 år officiellt försatts i karantän.

För att ansöka om penningen behövs ett beslut om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Men utan ett officiellt beslut om karantän betalas inte dagpenningen ut.

- Det är svår etisk fråga hur man borde göra i sådana här fall, säger Kati-Ilona Iijolainen.

Vad är karantän?

Det finns två former av karantän, frivillig och officiell.

Frivillig karantän rekommenderas bland annat för personer som väntar på resultat av coronatest eller som kommer från ett land där förekomsten av coronavirus är hög.

Officiell karantän är ett myndighetsbeslut som fattas av en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan förordna en symptomfri person i karantän om personen har exponerats för coronavirus.

Man anses vara exponerad till exempel om man har mött en smittad person ansikte mot ansikte i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd.

En officiell karantän kan inte förkortas med coronatest.

Karantänens längd under coronaepidemin är vanligen 14 dagar.

Försätts man i karantän får man inte gå till arbetet, butiken, apoteket, hobbyer eller andra offentliga evenemang. Däremot får man gå ut om man håller ett avstånd på två meter till andra människor. Ett barn eller en ungdom som är i karantän får inte vara i daghemmet eller i skolan.

En person som har förordnats karantän har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Den betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Den som insjuknat i covid-19 förordnas isolering, inte karantän.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL.

"Damen avslutade samtalet med att hon tyvärr inte har befogenheter att försätta mig i karantän officiellt"

Kati-Ilona Iijolainen är inte ensam om att vänta på att staden tar kontakt efter en coronaexponering.

Milena Parland tillbringade förra veckans måndag fyra timmar i samma rum som en person som senare visade sig ha covid-19.

- Han meddelade några dagar senare att han fått ett positivt svar på sitt coronatest. Han började må dåligt och testade sig i sin hemkommun Sibbo, säger hon.

Smittspårningen i Sibbo kontaktade Parland och meddelade att hon ska försättas i karantän i 14 dagar.

- Damen avslutade samtalet med att säga att hon tyvärr inte har befogenheter att försätta mig i karantän officiellt eftersom jag är helsingforsare. Men jag ska vänta på att Helsingfors snarast kontaktar mig och officiellt försätter mig i karantän, säger Parland.

"Stod inte att jag ska stanna i karantän om jag exponerats"

Parland testade själv negativt för corona och har hållit sig hemma. Det utlovade samtalet från Helsingfors stad har inte kommit.

- Jag har inte hört någonting från staden. I textmeddelandet där det stod att mitt coronatest var negativt stod det inte att jag ska stanna i karantän om jag har exponerats. Det stod inte heller på det papper med anvisningar som jag fick.

- Mannen från Sibbo som testade positivt har dessutom en variant som är extra smittsam, säger Parland.

Kvinna med svart hår och basker som tittar rakt in i kameran.
Milena Parland exponerades för corona men har inte fått något officiellt beslut om karantän. Kvinna med svart hår och basker som tittar rakt in i kameran. Bild: Privat kvinna,milena parland

"Nu är intrycket att man systematiskt lämnar bort informationen"

Parland säger att för henne har ett officiellt beslut om karantän ingen ekonomisk inverkan eftersom hon kan jobba hemma på distans.

- Sibbo kommun har försatt mig i karantän. Jag följer anvisningen, men oroar mig för andra helsingforsare.

- Det vore enkelt att åtminstone informera folk som testar sig om att exponering för smitta ska åtföljas av frivillig karantän. Nu är intrycket att man systematiskt lämnar bort informationen, säger Parland.

Smittskyddsläkare: Kontaktandet av exponerade dröjer i vissa fall

Vid den epidemiologiska verksamheten vid Helsingfors stad uppger smittskyddsläkare Daniel Juselius att insjuknade kontaktas inom en till två dagar.

Att kontakta exponerade kan räcka längre, om inte personen bor i samma hushåll som den insjuknade eller har stor risk att insjukna allvarligt. De prioriteras och kontaktas direkt, enligt Juselius.

- Men om man inte känner till vem som har exponerats eller om det tar tid att få reda på någons kontaktuppgifter räcker det längre, säger han.

Varför informerar staden inte i anvisningarna om coronatestet eller i textmeddelandet, om att testet var negativt, att man ska försättas i karantän om man exponerats fastän man inte har symptom?

- Rekommendationerna har nyligen förändrats och om man exponerats rekommenderas att man gör ett coronatest under karantänen. Ett negativt testresultat förkortar inte karantänen fastän man är symptomfri. Vi arbetar med att det här ska kommuniceras tydligare åt dem som testar sig.

- Vi håller även på och ta i bruk nya elektroniska blanketter som ska skickas ut till dem som har exponerats för att de snabbare ska få informationen. Där gås igenom vad det betyder att vara exponerad och vad karantän innebär. Man kan svara på blanketten om man har frågor och blir i så fall senare uppringd från epidemiologiska enheten.

"Klart att effekten blir mindre om det blir en fördröjning"

Juselius framhåller att staden siktar på att kontakta coronaexponerade så snabbt som möjligt och meddela om karantän.

- Inkubationstiden kan vara över tio dagar. Fastän man inte har symptom några dagar efter exponeringen kan man insjukna senare. Karantän gäller utan vidare för symptomfria exponerade.

Men hur ser du då ur smittspridningssynvinkel att det dröjer innan staden kontaktar exponerade?

- Smittspårningen är en kritisk funktion i strategin om att behärska epidemin. Det är klart att effekten blir mindre om det blir en fördröjning. Om man exponerats för corona är det mest typiska att uppvisa symptom fyra till fem dagar efter exponeringen. En välfungerande smittspårning är av stor vikt.

Fler smittspårare rekryteras

Staden försöker åtgärda den nuvarande situationen genom att rekrytera fler smittspårare. Bland annat 100 medicinstuderande och frivilliga arbetare rekryteras för olika uppgifter.

- Dessutom sker en intern förflyttning av arbetskraft inom stadens hälsostationer för att förkorta köerna, säger Juselius.

Sammanlagt över 300 personer arbetar med smittspårning inom Helsingfors stad.

Läs också