Hoppa till huvudinnehåll

Medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna:"Leder till ojämlikhet inom vården"

En läkare samtalar i mottagningsrummet med en far och dotter.
Rekommendationerna ger läkare svenskspråkiga ord för att förklara behandlingar för patienter. En läkare samtalar i mottagningsrummet med en far och dotter. Bild: Katja Kircher Photography AB läkare,läkarmottagning

Läkarföreningen Duodecim slår larm om att vårdanvisningar för läkare inte längre skrivs på svenska efter det här året. Det är nämligen slut på de statliga pengarna för översättning.

Det handlar om de vårdanvisningar som går under benämningen god medicinsk praxis (på finska käypä hoito). De är rekommendationer om hur olika sjukdomar i första hand ska behandla och finns till för läkare, men också versioner för patienter publiceras.

Detta är "God medicinsk praxis-rekommendationerna"

  • De är oberoende, nationella vårdrekommendationer som baserar sig på forskningsrön.
  • De behandlar frågor om hur sjukdomar behandlas och förebyggs.
  • De är avsedda att förbättra vårdens kvalitet och minska onödiga variationer i vårdpraxis.
  • De finns till för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal som grund för vårdbeslut och som stöd för det praktiska arbetet.
  • De utarbetas av Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-redaktion i samarbete med specialistläkarföreningarna.
  • Det finns patientversioner där rekommendationerna presenteras i korthet.

Källa: Duodecim

I dagens läge får läkarföreningen Duodecim statliga pengar via Institutet för hälsa och välfärd för att översätta rekommendationerna till svenska. Det anslaget upphör i slutet av innevarande år.

"Utan finansiering är det är inte möjligt att fortsätta publicera God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska", skriver Duodecim i ett pressmeddelande.

Det skulle enligt föreningen försämra medborgarnas likvärdighet i hälsovården.

Viktiga både för svensk- och finskspråkiga läkare

På läkarhåll säger man att det är viktigt för svenskspråkiga läkare att få läsa rekommendationerna på sitt eget språk. För finskspråkiga läkare är det viktigt att få stöd för samtal med svenskspråkiga patienter.

Enligt Duodecim kommer nästan alla god medicinsk praxis-rekommendationer att vara översatta till svenska i slutet av det här året. Det arbetet går enligt föreningen till spillo om det inte blir fortsatt finansiering.

Översättningarna föråldras nämligen snabbt eftersom de hela tiden uppdateras med nya rön.

"Betydelsen av de hittills översatta rekommendationerna försvinner under de närmaste åren. Dessutom blir nya rekommendationer helt oöversatta", framhåller Duodecim.