Hoppa till huvudinnehåll

THL:s vaccinationsgrupp vill ge fler doser till regioner med högt incidenstal

Nationella vaccinexpertgruppens ordförande professor Ville Peltola
Nationella expertgruppen för vaccinationsfrågors ordförande Ville Peltola säger att sjukvårdens bärkraft är hotad i de värst drabbade regionerna Nationella vaccinexpertgruppens ordförande professor Ville Peltola Bild: Päivi Leppänen / Yle Ville Peltola,infektionssjukdomar,Åbo universitetscentralsjukhus

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) rekommenderar att epidemiläget i de olika regionerna borde beaktas i fördelningen av vaccindoser.

KRAR konstaterar i ett pressmeddelande att spridningen och antalet patienter i sjukvård varierat stort mellan olika regioner under hela pandemin.

‒ I regionerna med höga incidenstal är antalet sjukhuspatienter och patienter som behöver intensivvård redan så högt att det hotar hälsovårdens bärkraft, säger KRAR:s ordförande Ville Peltola.

Han tillägger att de regionala skillnaderna i risken att smittas nu överskrider skillnaderna mellan olika yrkesgrupper.

THL ska nu utreda hur förslaget kan förverkligas i praktiken. THL lovar att föra en dialog med kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Enligt THL måste man också ta i beaktande jämlikheten och de vaccineringsbokningar som redan gjorts i kommunerna.

Om Social- och hälsovårdsministeriet stöder förslaget kan en ny förordning om vaccineringarna träda i kraft om tidigast tre till fyra veckor.

Vaccinexpertgruppen föreslår att den nya modellen skulle ta det rådande pandemiläget i alla regioner i beaktande.

Enligt modellen skulle vaccinerna fördelas enligt befolkning, de senaste veckornas coronafall och antalet personer som tagits på sjukhus. I dag fördelas vaccinerna enligt befolkningsmängd.

Överläkare Hanna Nohynek vid THL uppger i pressmeddelandet att den nya modellen skulle leda till en femtedel färre allvarliga coronafall tills alla vuxna finländare vaccinerats.

Samtidigt skulle förseningarna i lågriskregionerna inte bli oskäligt långa, uppger hon.