Hoppa till huvudinnehåll

VR pressade priset för att vinna upphandling och det försämrar nu lokförarnas arbetsvillkor: "Stressen ökar, vilket kan påverka säkerheten"

VR juna Helsingissä. 9.2.2021.
VR vann HRT:s upphandling om lokaltågstrafiken genom att pressa kostnaderna och det syns nu i sämre arbetsvillkor för lokförarna. VR juna Helsingissä. 9.2.2021. Bild: Jorge Gonzalez / Yle tågtrafik,tåg,tågturism,VR-Group ,Järnvägstrafikssäkerhet,järnvägstrafik,snöstormar,Helsingforsområde kollektivtrafik,Helsingforsregionens trafik (HRT)

Lokförare Krister Sundstrand strejkar för att han fick nog av att VR vill försämra arbetsvillkoren. VR vann i fjol en upphandling om lokaltågstrafiken genom att sänka kostnaden för arbetskraft. Senare visade det sig att den enda konkurrenten hade ett dyrare anbud än VR:s nuvarande avtal.

Högtalarrösten som informerade om att tågen är inställda ekade för en tom järnvägsstation under torsdagsmorgonen.

- Det har inte varit alltför många som har kommit och frågat något av oss, men vi finns här för att försöka lösa folks problem, konstaterar ett par konduktörer som har fått i uppgift att vägleda folk på järnvägstorget.

Bussarna till och från Elielplatsen verkar inte alltför fulla. Några enstaka resenärer stiger på stomlinjebuss 200 mot Esbo centrum, som även lämnar av passagerare i Alberga, dit många annars tar tåget.

En ljustavla med inställda tågturer
Strejken ställer in alla lokaltåg under torsdag och fredag i huvudstadsregionen. En ljustavla med inställda tågturer Bild: Yle/Alexander Beijar tågtrafik,Mall of Tripla,Böle järnvägsstation,köpcentra,Tågstrejk 2021

Vill att matpausen ska bli oavlönad

Orsaken till att tågen under torsdagen och fredagen inte går som normalt är en spontan strejk bland lokförare. Bakom strejken står järnvägsfacket RAU.

En lokförare som strejkar är Krister Sundstrand. Han anser att VR bryter mot nuvarande kontrakt.

- VR ökar på lokförarnas stress som i sin tur kan påverka säkerheten. En sak som stressar är att arbetsgivaren vill ta bort den arbetstid som behövs innan man börjar köra och efter att man kört färdigt. Vi har bärbar platta och telefon som måste sättas igång, men det vill man nu att ska göras på egen tid, säger han.

Många tolkar förändringarna som en lönesänkning då våra arbetsdagar blir längre men lönen inte höjs

En annan förändring som VR, enligt Sundstrand, vill ta till är att matpausen på en timme ska bli oavlönad, vilket leder till en timme längre arbetsdag.

- Många tolkar förändringarna som en lönesänkning då våra arbetsdagar blir längre men lönen inte höjs, säger Sundstrand.

Första gången upphandling ordnades

Beslutet om att strejka under torsdag och fredag fattades med snabb tidtabell efter att lokförarna under onsdagen fick nya besked från VR.

- Det avgörande var att VR vill ändra på arbetsvillkoren, det vill säga oavlönad matpaus och förkortad arbetstid för uppgifter som görs efter att man kört färdigt, innan det nya kontrakten med HRT träder i kraft, säger Sundstrand.

VR vann i fjol, 2020, HRT:s anbudstävling om lokaltrafiken i huvudstadsregionen. Det nya kontraktet träder i kraft i juni 2021.

VR har redan nu hand om lokaltågstrafiken men HRT har inte tidigare ordnat en upphandling om trafiken.

"Vi visste att vi måste sänka våra nuvarande kostnader rejält"

Personalchef Timo Koskinen vid VR-Group säger till Svenska Yle att HRT:s upphandling är orsaken till att lokförarnas arbetsvillkor nu ska försämras.

- Vi deltog i upphandlingen för att vinna den. Vi visste att HRT lägger väldigt mycket vikt vid priset i sin poängsättning. Materiel, energi och fastigheter styrdes från HRT och därmed kunde vi bara tävla med kostnaden för arbetskraften.

Vi visste att HRT lägger väldigt mycket vikt vid priset i sin poängsättning

- Vi visste att vi måste sänka våra nuvarande kostnader rejält. HRT ville genom upphandlingen ha god kvalitet men också lägre kostnader, säger Koskinen.

Han säger att VR inte kände till att en stor del av de andra bolagen drog sig ur upphandlingen. Kvar på slutrakan fanns bara VR och brittiska Go-Ahed.

Enda konkurrentens anbud dyrare än VR:s nuvarande

Enligt Koskinen var Go-Aheds anbud dyrare än VR:s nuvarande avtal.

- Det ledde till att prisskillnaden mellan vårt vinnande anbud och deras naturligtvis var stor. Vi är bundna av det anbud vi gav och måste sköta tågtrafiken från och med juni enligt den kostnaden, säger Koskinen.

Enligt Koskinen kommer förändringarna, som det nya avtalet med HRT kräver, att tas i bruk stegvis under våren. Det vill säga redan innan avtalet träder i kraft i juni.

Han är ändå noga med att påpeka att ingen av förändringarna strider mot kollektivavtalet utan möjliggörs av samarbetsförhandlingarna.

Järnvägsfacket RAU skriver i sitt pressmeddelande om strejken att VR vann upphandlingen eftersom bolagets anbud prisdumpades. Facket skriver att anbudet kunde dumpas eftersom VR förlitar sig på att kunna trampa på arbetsvillkoren, etablerad praxis och att förordna arbetstagare att göra arbetsuppgifter på fritiden.

"Jag hoppas VR skulle lyssna på oss"

Strejk var inte det främsta vapnet mot förändringarna. Samarbetsförhandlingar med lokförarna har pågått under de senaste åtta månaderna.

Sundstrand säger att då lokförarna inte gått med på ändringar i arbetsvillkoren har VR använt arbetsgivarens direktionsrätt. Enligt honom har det varit svårt att diskutera med arbetsgivaren.

- Jag hoppas VR skulle lyssna på oss. Nu har man inte frågat oss om olika sätt som kan spara pengar. Vi ser det på ett annat sätt än de som sitter högre upp. Vi kan föreslå hur saker kan göras bättre och billigare, säger han.

"Jag förstår jättebra att alla inte kommer att gilla det här"

Han förstår att coronapandemin inte är bästa tidpunkten för en strejk.

- Strejken pågår ändå bara två dagar och vi hoppas att den inte leder till stora problem. Jag förstår jättebra att alla inte kommer att gilla det här, men vi måste agera när något händer och inte vänta ett halvt år, säger han.

Men man kan se det som att ni kan öka spridningen av corona eftersom man inte kan åka tåg, vilket gör att många trängs i samma buss och därmed inte håller säkerhetsavstånd?

- Det kan stämma, men det kan också vara så som HRT säger att bussarna inte har haft fler passagerare. Eftersom strejken bara pågår i två dagar hoppas jag att många kan ändra på sina liv så att de inte behöver trängas i bussen nu. Det är också ett problem om man inte kan strejka under coronapandemin, säger Sundstrand.