Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Bredden är en garant för mångfalden

På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar. Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet 19.3.2021.

Hufvudstadsbladets kulturchef Fredrik Sonck kritiserar Svenska Yles podd Snålmannen och spargrisen i en essä och en kolumn (14.3 och 17.3). Han anser att “man måste vara en ideologisk analfabet” för att inte inse att podden är högervinklad, och hävdar att Svenska Yle därmed inte följer Yles etiska regler.

Sonck har alldeles rätt i att Svenska Yles program- och innehållsproduktion styrs av våra etiska regler. Han väljer att citera enstaka ord, men för att få en korrekt bild av reglerna måste man citera meningarna i sin helhet. Där beskrivs ansvaret såhär:

“Vi främjar en pluralistisk samhällsdebatt och interaktion. Våra program ska mångsidigt spegla olika åsikter. Vi strävar efter att såväl varje enskilt program som hela vår program- och innehållsproduktion ska vara opartiska. Om det i ett enskilt program inte är möjligt att höra alla berörda parter försäkrar vi oss om att alla parter hörs i likartade program inom en skälig tidsperiod.”

Huvudregeln är alltså att vi strävar efter att i varje program höra flera olika perspektiv på en fråga. Detta gäller framför allt i våra nyhets- och aktualitetsprogram.

Men det finns också undantag. När vi till exempel bevakar en nyhetshändelse som utvecklas snabbt rapporterar vi om det i flera olika inslag som sänds vartefter nya uppgifter fås fram. Mångsidigheten skapas av alla dessa delar som tillsammans – på flera olika plattformar – bildar en så balanserad helhet som möjligt.

Ett annat undantag är de berättarformer som till sin karaktär är sådana att de granskar en viss aspekt av det tema som behandlas. Till denna kategori hör poddarna men också till exempel dokumentärerna, som berättartekniskt bygger på att man närmar sig ämnet ur någons synvinkel och lyfter fram ett utsnitt ur verkligheten. Ofta är det just den snävare personliga vinklingen, tonfallet och attityden som gör en bra dokumentär eller podd.

För att uppfylla kravet på opartiskhet också då det gäller poddar och dokumentärer strävar vi efter en bredd då det gäller upphovspersoner och berättelser över tid, och speglar också deras innehåll mot det övriga innehållet vi producerar.

Till denna bredd bidrar också de utomstående produktionsbolag, som Svenska Yle samarbetar med – ett av dem står också bakom Snålmannen och spargrisen. Att samarbeta med den kreativa sektorn i Finland är en central del av Yles uppdrag. Vi uppskattar högt det kunnande, den kreativitet och den mångfald av perspektiv som de finlandssvenska produktionsbolagen bidrar med. Att som Sonck beskriva poddmakarna som “hobbypublicister” överensstämmer inte med den bild vi har av det kreativa fältet i Finland.

Svenska Yle har naturligtvis i slutändan det publicistiska ansvaret också för det innehåll som skapas av utomstående produktionsbolag för våra kanaler och plattformar. Som en del av detta ansvar har vi också tagit ställning till Snålmannen och spargrisen, och konstaterat att den mycket väl platsar i vårt utbud.

Att framställa en enskild podd som resonerar kring privatekonomi och sparande som ett uttryck för någon “högervinkling” eller “politiskt nischinnehåll” är att göra det lite väl enkelt för sig. Svenska Yles poddutbud omfattar i dag ett trettiotal olika poddar om vitt skilda ämnen, och med vitt skilda utgångspunkter. De representerar vare sig höger- eller vänsterideologier, utan försöker erbjuda relevant och intressant innehåll för olika publiksegment i olika åldersgrupper och med olika intressen.

Det är tråkigt att höra att Sonck upplever att Svenska Yle kommer med ett “teflon-svar”. Vi är tacksamma över all respons vi får och tar den på allvar. Påståendet om att Svenska Yle "inte lyssnar" på kritiken verkar ibland utgå ifrån att ett lyssnande inte är genuint och ärligt om det inte leder till omedelbara förändringar i utbudet och innehållet.

Men Svenska Yle kan inte låta enskilda meningsyttranden styra vad vi gör eller låter bli att göra. I den ekvation som leder till de publicistiska val vi gör finns en mängd andra saker att beakta; framför allt de publikundersökningar som regelbundet görs. Bolagets strategi sätter också vissa ramar för vår verksamhet, liksom lagstiftningen.

Yle vill finnas till för alla finländare och har en lagstadgad skyldighet att erbjuda något för envar. Det betyder dessvärre med nödvändighet att vissa innehåll inte kommer att uppskattas av en del av publiken.

Johanna Törn-Mangs
Direktör, ansvarig chefredaktör, Svenska Yle

Jonas Jungar
Innehållschef, journalistik och etik, Svenska Yle

Läs också