Hoppa till huvudinnehåll

Det ska bli lättare att ta sig till fågeltornet i Västerby - betesdjur för naturskyddsområdet sökes

lövskog
Raseborgs stad vill återställa värdefulla biotoper som har vuxit igen nära stranden i Västerby. lövskog Bild: Raseborgs stad Ekenäs,Västnyland,Raseborg,betesmarker,naturliga betesmarker,västerby friluftsområde

Det ska bli lättare att röra sig på naturskyddsområdena vid Pojovikens strand i Västerby i Ekenäs. Raseborgs stad planerar också strandbete där och efterlyser kor som gärna äter vass.

En ny väg byggs till fågeltornet från Västerby strandväg och säkerheten ska förbättras.

Det har redan byggts en ny parkering söder om järnvägsövergången. En ny informationsskylt kommer att placeras vid Västerby strandväg och den dåliga spången som leder till fågeltornet kommer att förnyas.

Tidigare har stigen till fågeltornet gått rakt över järnvägsspåret. Den ska nu stängas på grund av säkerhetsskäl.

Raseborgs stad äger de två naturskyddsområdena som heter Hagalunds och Stadsfjärdens naturskyddsområden. De hör till Natura 2000-programmet

En växt som heter jätteloka.
Staden har i flera år bekämpat den invasiva arten jätteloka på området. Djur som betar underlättar bekämpningen. En växt som heter jätteloka. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,jätteloka

Det finns nu en färsk skötselplan för naturskyddsområdena och de närliggande områdena.

Raseborgs stads miljöbyrå ansvarar för skötseln och samarbetar med stadens tekniska central.

Miljöministeriet har bidragit med nästan 17 000 euro för att staden ska kunna röja och inhägna betesmarker, starta bete och vidta andra skötselåtgärder i Hagalund.

Resten av kostnaderna kan täckas av virkesintäkter och stadens anställdas egen arbetsinsats.

Röjningsarbetet har redan påbörjats på delen som finns utanför naturskyddsområdet.

Nu har både tekniska nämnden och miljönämnden i Raseborg godkänt planerna. Det innebär att det praktiska arbetet på naturskyddsområdet kan inledas.

Staden hoppas nu på att hitta en djurägare med lämpliga betesdjur så att betesområdet kan inhägnas. Det handlar om ett ungefär tolv hektar stort område som staden hoppas kunna återställa till betesmark.

Ylämaankarjaa laitumella
Till exempel highland kor skulle kunna beta i Västerby. Ylämaankarjaa laitumella Bild: Pasi Takkunen / Yle Boskap,Highland cattle,köttboskap

Staden söker nu en djurägare som är intresserad av att hålla sina djur på bete på området. Planen är att betet ska inledas våren 2022.

Staden söker i första hand efter kor som äter vass som till exempel finsk boskap eller highland cattle. Betesområdet passar inte för får. Intresserade djurägare kan kontakta Raseborgs stads miljöbyrå.

Röjningen och betet ska hjälpa till att förbättra artrikedomen på havsstrandängar, fuktiga ängar och skogsbetesmarker. Också vadare kommer att dra nytta av att strandängarna öppnas.

En gammal husgrund med mycket grön mossa på.
Ännu på 1950-talet fanns det kor som betade i Västerby. På nuvarande naturskyddsområden kan man se spår av hus. Det har någon gång funnits en handfull torp just här. En gammal husgrund med mycket grön mossa på. Bild: Yle / Tiina Grönroos fågeltorn,Ekenäs,naturskyddsområden,Raseborg,Hagalund-Stadsfjärdens naturskyddsområde

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson är nöjd med satsningen som funnits på stadens önskelista i flera år:

”Vi är övertygade om att området kunde ha ett större värde som ett närliggande naturområde, för fågelskådning och som ett område där vi kan främja naturens mångfald. Betet underlättar också bekämpningen av invasiva arter som jätteloka och spansk skogssnigel; staden har bekämpat jätteloka på området redan många år.”

Drönarbild (sett ur luften) på naturskyddsområdet vid Stadsfjärden i Ekenäs. Man ser tydligt på bilden att vassen har brett ut sig och täcker en väldigt stor yta. Som en rätt liten prick ser man fågeltornet, mitt i vassen.
På den här bilden, tagen 25.3.2021, ser man hur stort och brett område det gula vasstäcket har blivit. Den fyrkantiga lådan längst ut på udden är fågeltornet. Drönarbild (sett ur luften) på naturskyddsområdet vid Stadsfjärden i Ekenäs. Man ser tydligt på bilden att vassen har brett ut sig och täcker en väldigt stor yta. Som en rätt liten prick ser man fågeltornet, mitt i vassen. Bild: Yle / Christoffer Westerlund fågeltorn,Ekenäs,naturskyddsområden,Raseborg,Hagalund-Stadsfjärdens naturskyddsområde

Artikeln har uppdaterats 25.3 klockan 13.15 med arenaklipp och några nytagna bilder.

Läs också