Hoppa till huvudinnehåll

Inga skäl att backa med detaljplanen för Borgå Energis gamla tomt, anser staden – besvären behandlades i stadsstyrelsen

Stadsvy i Borgå.
Det planerade bostadsområdet på Borgå Energis tomt väcker missnöje bland grannar. Huset bakom tomten skulle till exempel bli överskuggat av tomtens planerade höghus. Stadsvy i Borgå. Bild: Yle/Hedvig Sandell stadsplanering,Borgå,borgå energi

Den 22 mars gav Borgå stadsstyrelse svar på de tre besvär invånare och fastighetsägare lämnat in mot de planerade bostadshusen på Borgå Energis gamla tomt.

Besvären har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol och domstolen bad nu Borgå ge ett utlåtande till besvären.

Stadsstyrelsen anser enhälligt att det inte finns skäl att backa med detaljpanen för området, eftersom detaljplansbeslutet och beredningsfasen är lagenliga.

Dålig beredning, svaga möjligheter till deltagande och för höga hus

Enligt de tre besvär som lämnats in brister konsekvensbedömningen både vad gäller deltagande och detaljplanens beredning.

Dessutom hänvisar de till ett viktigt myndighetsutlåtande som inte ska ha beaktats tillräckligt väl.

Sist men inte minst tar besvären också upp höjden på tomtens planerade fastigheter. De fem våningar höga husen kommer nämligen att skugga bakomliggande bostadshus.

Illustration av kvarteret där Borgå Energi-huset finns. Bredvid det skulle byggas stora höghus med upp till fem våningar.
Så här planeras energitomten se ut. De fem våningar höga husen är inte populära bland grannar. Illustration av kvarteret där Borgå Energi-huset finns. Bredvid det skulle byggas stora höghus med upp till fem våningar. Bild: Borgå stad illustration,stadsplanering,borgå energi

Fyra ledamöter kritiska

Trots att stadsstyrelsen ser besvären som ogrundade ville de fyra styrelseledamöterna Anna-Stiina Lundqvist (Grön), Jari Oksanen (Grön), Nina Uski (Saml) och Anne Korhonen (C) anteckna i protokollet att staden enligt dem agerat fel i frågan.

De anser att de planerade husen är så höga att de skulle utgöra en för stor kontrast till resten av området.

Dessutom tycker de stadens utlåtanden inte tillräckligt bra för fram hur invånares åsikter beaktats i praktiken. Staden har inte möjliggjort tillräckligt stor öppenhet och deltagande.

Till sist tycker de också Borgå museums medverkan i behandlingsprocessen skötts dåligt. Beslutsfattarna tilldelades inte det första utlåtandet museet gav tillräckligt tidigt under behandlingsprocessen, utan först efter att beslutsfattare separat frågat efter det.

Museets utlåtande kompletterades också under behandlingens gång med ett positivt utlåtande av Museiverket, utan att Museiverket visste om museets ursprungliga utlåtande.