Hoppa till huvudinnehåll

I Ingå är de flesta beslutsfattarna kvinnor – men männen sitter på de viktigaste posterna

Kommungården i Ingå
I Ingå är både män och kvinnor engagerade i det politiska beslutsfattandet. Kommungården i Ingå Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Ingå

I Ingå är majoriteten av de folkvalda beslutsfattarna kvinnor. Statistiken visar att Esbo och Ingå är i topp i Svenskfinland beträffande antalet kvinnliga fullmäktigeledamöter.

Av ledamöterna i Ingås kommunfullmäktige är femton kvinnor och tolv män. I styrelsen är majoriteten män, men skillnaden är hårfin, fem män och fyra kvinnor.

Av nämndernas ordförande är de flesta kvinnor.

Jämlikhet en självklarhet

- Jag har aldrig behövt tänka på jämställdhetsfrågor i Ingå. Det är väl ett tecken på att det fungerar bra, säger socialdemokraten Katja Posio som sitter sin första period i fullmäktige där hon också fungerar som första viceordförande.

Både styrelseordföranden och fullmäktigeordföranden i Ingå är däremot män: Henrik Wickström respektive Robert Lemström. Båda representerar Svenska folkpartiet.

Röstmagneter belönas

- Förstås påverkar valresultatet när man väljer vilka som får de tyngsta posterna. I övrigt ser man nog till att det är jämlikt mellan män och kvinnor, säger Marie Bergman-Auvinen, mångårig förtroendevald inom SFP i Ingå.

Hon har själv också tidigare fungerat som kommunstyrelsens ordförande. Hon får medhåll av fullmäktigemedlemmen Elina Ahde från De gröna:

- De synligaste platserna går till dem som lyckats bra i kommunalvalet. Det är helt naturligt. På det stora hela är det ganska balanserat här i Ingå, säger Ahde.

Elina Ahde
Elina Ahde har inte behövt känna av något förtryck under sin tid som beslutsfattare i Ingå. Elina Ahde Bild: privat Västnyland,elina ahde

Viktiga kandidatlistor

Katja Posio funderar på varför jämställdheten förverkligas så bra just i Ingå.

- Vi har så bra väljare! utbrister hon men tillägger sedan att en avgörande faktor också är kandidatlistorna, det vill säga vilka kandidater som partierna ställer upp i kommunalvalet.

- Många duktiga och starka kvinnor har varit uppställda i kommunalvalet och därför har de valts in, säger Posio.

Katja Posio
Katja Posio från socialdemokraterna behöver inte oroa sig för könsdiskriminering i politiken i Ingå. Katja Posio Bild: privat Västnyland

Män i topp tre

Om man tittar på valresultatet från kommunalvalet för fyra år sedan var alltså en majoritet av de invalda kvinnor.

Däremot bestod den trio som placerade sig i topp av idel män: Henrik Wickström, Peter Siggberg och Robert Lemström, alla tre från Svenska folkpartiet.

- Jag tror det väldigt långt är en personfråga. Vi har väldigt duktiga och engagerade politiker i de män som fick flest röster i valet för fyra år sedan, säger Bergman-Auvinen.

Maria Bergman-Auvinen
Marie Bergman-Auvinen tycker att Ingå skött sitt jämställdhetsarbete väl. Maria Bergman-Auvinen Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland

Under de tjugo år hon varit med i politiken har hon sett en betydande utveckling i hur man ser på jämlikhet inom politiken. I dag upplever hon det som en självklarhet att också det politiska arbetet är jämlikt.

- Jag tror att alla partier i dag tänker på att ha olika profiler, både män och kvinnor, bland de kandidater de ställer upp i val.

Kunskap väger tyngre än kön

Elina Ahde leder tekniska nämnden i Ingå, också den med kvinnlig majoritet.

- Jag tycker inte att könet spelar någon stor roll. Det som däremot har betydelse är hur man samarbetar, vilka livserfarenheter man har och om man varit med i politiken tidigare, säger Ahde.

Riktigt hur som helst kan man ändå inte utse personer för nämnder och andra beslutande organ.

Jämställdhetslagen förutsätter att kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, förutom i fullmäktige som ju är folkvalt.

Könskvotering i kommunala organ

Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent i kommunala organ, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Undantaget är kommunfullmäktige, som väljs genom allmänna val.

Organ där könskvotering gäller är:

  • kommunstyrelsen och dess sektioner
  • nämnder och utskott och deras sektioner
  • direktioner och deras sektioner samt
  • kommittéer.

Könskvoteringen ska enligt lagen uppfyllas för både ordinarie ledamöter och ersättare. Däremot kräver lagen inte att en ordinarie ledamot och hans eller hennes personliga ersättare ska vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet.

Källa: Kommunförbundet

- Kvotsystemet finns kvar men i dag är det helt naturligt och man behöver inte ens tänka på det, säger Bergman-Auvinen och minns själv tiden för många år sedan då hon fick en styrelseplats som "en kvotkvinna".

- Så säger man lyckligtvis inte nu längre, småler hon.

Påverkningsmöjligheter varierar

Hennes partikamrat Tanja Ljungqvist som under många år varit engagerad inom Svenska kvinnoförbundet ser ändå att det finns strukturer som gör att allas röst inte väger lika tungt.

- Representation och möjlighet att påverka är två olika saker. På det området finns det ännu saker att göra, säger Ljungqvist, också hon fullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet i Ingå.

Att bli invald är alltså en sak och att på riktigt ha möjlighet att påverka är en annan.

Tanja Ljungqvist
Tanja Ljungqvist är glad över att jämställdhetsarbetet burit frukt. Tittar man närmare på problematiken finns det ändå saker kvar att göra, säger hon. Tanja Ljungqvist Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,tanja ljungqvist

- Det är viktigt att vi jobbar för att alla ska våga diskutera, föreslå, ifrågasätta och kanske också motsätta sig saker, säger Ljungqvist.

De som varit med länge har större möjlighet att utöva sin makt.

- Man måste förtjäna sin trovärdighet och sin plats i diskussionen. Det kan upplevas som att det finns en genomskinlig glashierarki där en del människors ord väger tyngre.

Ljungqvist upplever ändå att partiernas egna gruppmöten utgör ett viktigt forum också för dem som känner sig lite osäkra i början.

Före sin tid

Enligt Tanja Ljungqvist har Ingå lyckats väldigt väl i sitt jämställdhetsarbete. Hon lyfter fram att Ingå redan för många år sedan hade en 23-årig kvinnlig fullmäktigeordförande i Martina Malmberg.

Katja Posio upplever att atmosfären under fullmäktigemötena är trevlig och tillmötesgående också mot de nya och mindre erfarna ledamöterna, vilket hon själv var i början av den här perioden.

Jämställdheten kommer ändå inte av sig själv utan kräver arbete också. Det är både Posio, Bergman-Auvinen, Ahde och Ljungqvist överens om.

- Jag tycker vi haft ett bra samarbete och en bra diskussion när det gäller jämställdhetsarbetet i kommunen, säger Marie Bergman-Auvinen.