Hoppa till huvudinnehåll

Passagerarantalet i kollektivtrafiken begränsas till hälften i HUS-området

Metron matkustajat Helsingissä.
Metron matkustajat Helsingissä. Bild: Jorge Gonzalez / Yle coronavirus,coronavirusutbrottet i Finland 2020,Helsingfors metro,kollektivtrafik,ansiktsmasker,coronavirusutbrottet i Europa 2020

Mellan den 27.3 och 25.4 begränsas passagerarantalet i kollektivtrafiken till hälften i väg- och spårtrafiken samt i inrikes havstrafik. Det är transport- och kommunikationsverket Traficom som inför begränsningarna.

Syftet med begränsningarna är att förhindra coronaviruset från att sprida sig.

Enligt Traficom är epidemiläget så allvarligt att de här åtgärderna behöver tas i bruk för att försöka förhindra viruset att spridas ytterligare.

Passagerarantalet kommer att begränsas i alla fordon som rymmer fler än tio passagerare.

På vardagar får barn födda år 2008 eller senare åka lika fritt som tidigare i kollektivtrafiken. Om grundskolornas övre klasser öppnar för närundervisning igen får också de unga åka som normalt under vardagar.

Alla ska också ha rätt att ta sig till lagstadgad service och begränsningarna får inte heller påverka myndighetsuppdrag.

Det är många specialgrupper som fortsättningsvis har rätt att ta sig till service trots begränsningarna.

Under de tider som skolelever rör sig kan passagerarantalet tidvis stiga till över hälften och då är det extra viktigt att sköta om hygien och använda munskydd.

Det är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS som beställt utredningen av Traficom och den har gjorts i samarbete mellan hälsovårdsmyndigheterna och de bolag som sköter om kollektivtrafiken på området.

Helsingforsregionens trafik HRT meddelar att de nya begränsningarna inte kommer att påverka passagerartrafiken så mycket eftersom bussar, metron och spårvagnar redan nu kör ganska tomma.

Under rusningstid kan man ändå bli tvungen att vänta lite längre tider på nästa tur.

- Det kan löna sig att försöka undvika att röra sig under rusningstider, säger man vid HRT.

HRT har specificerat hur många passagerare som tillåts i olika fordon när begränsningen på 50 procent av kapaciteten är i kraft.

Metrotåg: cirka 350 passagerare
Närtåg, en enhet: cirka 300 passagerare
Artic-tågvagn: cirka 100 passagerare
Ledspårvagn: cirka 80 passagerare
Buss, treaxlad: cirka 60 passagerare
Buss, större tvåaxlad: cirka 45 passagerare
Buss, mindre tvåaxlad: cirka 40 passagerare
Närbuss (servicelinjer): 10 passagerare