Hoppa till huvudinnehåll

Sanna Marin oroar sig för ungas festande – men "ändringar i vaccinationsordningen ingen lösning just nu”

Sanna Marin i munskydd står bakom ett podium på en presskonferens.
Statsminister Sanna Marin (SDP) sa att privata fester bland annat har varit ett problem. Sanna Marin i munskydd står bakom ett podium på en presskonferens. Bild: Markku Ulander / Lehtikuva Sanna Marin

Det var en allvarlig statsminister som mötte pressen i dag. Begränsningarna av rörelsefriheten behövs för att garantera att sjukvården fungerar, sa Sanna Marin (SDP).

Det finns fenomen som regeringen inte kommer åt med nuvarande åtgärder.

– Bland annat privata fester är ett problem, preciserade statsminister Sanna Marin.

Vintern försvårar epidemin, säger direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Riskerna ökar just nu i Finland.

– Det finns gott om exempel från resten av världen på att sjukdomsfallen kan öka mycket snabbt. Vi vill inte hamna i en situation där vården överbelastas, säger Salminen.

Läget påverkas bland annat av nya virusvarianter som kan leda till allvarligare sjukdomsbilder.

– Vi måste ta itu med riskerna. Det värsta skulle vara om vi reagerar för sent, säger Salminen.

THL rekommenderar nu att fysiska kontakter mellan människor ska begränsas kraftigt. Trots allt handlar det om en ganska kort tid, bedömer THL. Till sommaren blir det lättare.

Sanna Marin ja Mika Salminen
Det värsta som kan hända är att vi reagerar för sent, sa statsminister Sanna Marin (SDP) och THL:s Mika Salminen med en mun. Sanna Marin ja Mika Salminen Bild: Markku Ulander / Lehtikuva Sanna Marin,Mika Salminen

Inga besked om begränsningarna gäller Åbos kranskommuner

Läget är allra svårast i huvudstadsregionen och i Egentliga Finland.

– THL förbereder en plan för att rikta vaccineringarna till de värst drabbade områden - den här planen skulle kunna tas i bruk då riskgrupperna är vaccinerade, berättar Marin.

Åbo är hårt drabbat. I kranskommunerna varierar situationen mycket. Om restriktionerna kommer att gälla hela Egentliga Finland har ännu inte bestämts, enligt understatssekreterare Timo Lankinen.

– I lagen har definierats vilka faktorer som ska beaktas då rörelsefriheten begränsas. Det är många faktorer som ska beaktas. Några sådana bedömningar har ännu inte gjorts, säger Lankinen.

Mika Salminen
Mika Salminen på THL säger att målsättningen är att få bukt med coronaepidemin. Om regeringens avsikt är att minska på onödiga kontakter så borde vi försöka minska på kontakterna. Mika Salminen Bild: Markku Ulander / Lehtikuva Mika Salminen

“Begränsad rörelsefrihet leder till färre fysiska kontakter”

Regeringen verkar vilja begränsa ungdomars festande. Finns det inga andra lösningar för att komma åt just det fenomenet?

– Shoppande och motsvarande sysselsättningar minskar på det här sättet. De här åtgärderna begränsar rörelsefriheten och minskar de fysiska kontakterna, svarar Sanna Marin.

Regeringen räknar med att smittrisken fås ner med en fjärdedel genom de här åtgärderna.

I lagförslaget ingår också böter för dem som bryter mot restriktionerna, men polisen har knappast resurser att övervaka alla medborgare.

– Vi måste lita på att medborgarna följer begränsningarna av rörelsefriheten och använder munskydd. De som bryter mot reglerna kan bötfällas, men främst handlar det om att lita på medborgarna, säger Sanna Marin.

“Ändringar i vaccinationsordningen ingen lösning just nu”

Enligt statsminister Sanna Marin har regeringen diskuterat om det går att rikta vaccineringar till svårt drabbade områden.

– Det besked som vi fått av THL är att det inte är en lösning, säger Marin.

Mika Salminen från THL fortsätter med att frågan är problematisk. Logistiken och fryskedjor gör att det är svårt att ändra på vaccinationsordningen.

– Effekten av vaccineringarna kommer också med fördröjning. Det vill säga en förändring av vaccinationsordning är inte möjlig just nu, säger Salminen.

En ändring av vaccinationsordningen skulle också utsätta äldre och riskgrupper för stora risker.

Timo Lankinen
I utkastet finns regler för vad som är tillåtet. Att köpa prydnadssaker är inte tillåtet, men däremot att göra matinköp, säger understatssekreterare Timo Lankinen Timo Lankinen Bild: Markku Ulander / Lehtikuva Timo Lankinen

Varken hyrstugor eller shoppande av prydnadsföremål okej

Endast nödvändiga inköp kommer att vara tillåtna.

– I utkastet finns regler för vad som är tillåtet. Att köpa prydnadsskaker är inte tillåtet, men däremot att göra matinköp, säger understatssekreterare Timo Lankinen.

Mika Salminen på THL säger att målsättningen är att få bukt med coronaepidemin. Om regeringens avsikt är att minska på onödiga kontakter så borde vi försöka minska på kontakterna, betonar han.

– Snart är det sommar och allt blir bättre, upprepar Salminen.

Att åka till sommarstugan är fortsättningsvis tillåtet, säger Salminen - i vissa fall.

– Det är okej att åka till sin egen stuga, men om det handlar om en stuga som man hyr för en kortare tid är det inte okej, svarar Mika Salminen.