Hoppa till huvudinnehåll

Färre politiska nämnder på Kimitoön delar åsikterna bland politikerna

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Vem som ska sitta i nämnderna och hur många skapar debatt på Kimitoön. Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

Fullmäktigearbetet inom kommunerna börjar lida mot sitt slut och snart är det dags att välja nya fullmäktigeledamöter.

I Kimitoöns kommun får de nyinvalda politikerna direkt ta ställning till hur nämndarbetet borde organiseras i framtiden.

Enligt förslaget från Svenska folkpartiet, SFP, skulle det vara bra om nämnder kunde slås samman för som det nu är har kommunen många fler nämnder än andra kommuner i samma storlek.

Ghita Edmark, ordförande för SFP på Kimitoön.
Ghita Edmark hoppas att man kan se över den politiska organisationen. Ghita Edmark, ordförande för SFP på Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell ghita edmark

- Det är inga stora förändringar vi kommer med men anser att organisationen bra kan ses över med jämna mellanrum, säger Ghita Edmark, ordförande för SFP i Kimitoön. Vi skulle gärna se att kultur- och fritidsnämnden slogs samman och även byggmiljötillsynsnämnden och tekniska nämnden.

Utmanande att hitta tillräckligt med kandidater

Enligt Edmark är en av orsakerna till förslaget att det blivit allt svårare att hitta engagerade personer till nämnderna.

- Medeltalet för antalet nämnder ligger idag kring tre och i Kimitoön har vi sju, säger Edmark. Förra kommunalvalet hade vi 94 invalda men måste hitta 250 personer som skulle sitta i nämnderna och avvara tid för den politiska beslutsprocessen.

Jonna Lappalainen
Centerns Jonna Lappalainen ser att nämndarbetet blir allt viktigare och då får beslutsfattandet inte försämras ifall det inte finns tillräckligt med bra kandidater. Jonna Lappalainen Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i dalsbruk

Edmark får medhåll av Centerns Jonna Lappalainen som gärna ser att kommunen går in för något nytt under nästa fullmäktigeperiod.

- Vi borde bli bättre på att se på världen ur nya perspektiv, säger Lappalainen. Det finns många kommuner i Kimitoöns storlek som sett över sina nämnder så varför skulle inte vi också kunna göra det?

Makten centreras i för få händer

Fri Samverkans Jari Hollsten skriver på Kimitoöforumet Ö-talk på sociala medier att ifall nämndernas antal blir färre centreras makten i allt färre händer.

Enligt Hollsten handlar SFP:s förslag enbart om att centrera makten i färre händer och dessutom flyttar man fram beslutet för att tas först av det nya fullmäktige som tillträder i höst.

- Det är en optimal lösning och jag skulle gärna ha sett att beslutet skulle ha tagits av det sittande fullmäktige, säger Edmark. Det kan bli svårt för de nya fullmäktigeledamöterna att i vissa fall avveckla sig själv då nämnder slås samman.

Finns nog folk som kan ställa upp inom andra partier

Inom SDP på Kimitoön anser Johan Sundqvist att det nog finns tillräckligt med intresserade och engagerade personer till de nämnder som nu finns inom kommunen.

En allvarsam Johan Sundqvist framför Dalsbruks torg i ett torrt men kallt februariväder.
Socialdemokraten Johan Sundqvist tror att behovet att slå samman nämnder sammanfaller med interna utmaningar inom SFP. Det finns nog tillräckligt med intresserade inom andra grupperingar. En allvarsam Johan Sundqvist framför Dalsbruks torg i ett torrt men kallt februariväder. Bild: Amanda Vikman/Yle person,johan sundqvist

- Om jag är ärlig så tror jag att det här förslaget har dykt upp eftersom SFP har interna utmaningar och hittar inte tillräckligt med kandidater, säger Sundqvist. Inom de andra grupperingarna finns inte samma utmaningar och det finns tillräckligt med kandidater att fylla de platser som behövs.

Sundqvist tror inte att det skulle spara något att slå samman nämnderna.

- Det som man kanske sparar då nämnder slås samman försvinner då nämndarbetet blir mer invecklat och kräver fler möten, säger Sundqvist. Så jag ser inte att det finns något ekonomiskt incitament att omorganisera nämnderna.

Läs också