Hoppa till huvudinnehåll

Världshandeln lider av proppen i Suezkanalen

Ever Given på grund i Suezkanalen
Ever Given är ett jättelikt containerfartyg. Ever Given på grund i Suezkanalen Bild: AFP / Lehtikuva Suezkanalen,grundstötning,M/V Ever Given,Evergreen

Containerfartyget Ever Given ligger fortfarande stilla och blockerar Suezkanalen till stort förtret för den globala handeln. Försöken att dra jättefartyget flott fortsätter.

Suezkanalen utgör en del av det kugghjul som håller världshandeln i rullning. Kanalen är en viktig transportlänk för olja, naturgas och gods som transporteras mellan Europa och Asien. Uppskattningsvis 12 procent att frakten i världen passerar kanalen.

Grundstötningen kan kosta den globala handeln mellan 6 och 10 miljarder dollar per vecka, bedömer en tysk försäkringsallians.

Dessutom har tillgången på varor och leveranstiderna fördröjts redan i och med coronapandemin.

Körde på grund i tisdags

Ever Given - som är ett av världens största containerfartyg - körde i tisdags på grund i Suezkanalen.

Det 400 meter långa fartyget har omkring 20 000 containrar ombord, och ligger som en propp tvärs över Suezkanalen. Kanalen sträcker sig mellan Medelhavet och Röda havet.

Många fartyg står i kö i väntan på att få ta sig genom kanalen. Över 200 fartyg står och väntar medan en del har ändrat kurs och tvingas runda Afrika i stället för att använda sig av kanalen.

Ever Given ligger på tvären i Suezkanalen
Fartyget täpper till kanalen Ever Given ligger på tvären i Suezkanalen Bild: AFP / Lehtikuva Suezkanalen,grundstötning,M/V Ever Given,Evergreen

Ryssland pekar på den arktiska ruttens betydelse

Också i Ryssland uppmärksammas blockaden i Suezkanalen. Blockaden aktualiserar frågan om en utveckling av Rysslands arktiska sjöfartsrutt som förkortar resorna till hamnar i Asien betydligt.

Den nordliga rutten blir allt mer användbar ju mer isarna smälter i och med ett förändrat klimat, säger den ryska diplomaten Nikolaj Korchunov som är engagerad i arktiskt samarbete. Han har uttalat sig för nyhetsbyrån Interfax.

I takt med att passagen längs kusten i Sibirien blir allt mer isfri planerar Ryssland att använda den rutten för sina olje- och gastransporter.

Incidenten i Suezkanalen tvingar alla att tänka på hur viktigt det är att diversifiera de maritima rutterna. Det är viktigt att utveckla alternativa trafikleder, framför allt rutterna i norr, säger Korchunov.

Den Taiwanägda tankern Ever Given är 400 meter lång och 59 meter bred
Det Taiwanägda fartyget Ever Given är 400 meter långt och 59 meter brett. Den Taiwanägda tankern Ever Given är 400 meter lång och 59 meter bred Bild: AFP / Lehtikuva Suezkanalen,grundstötning,M/V Ever Given,Evergreen

En "verklig utmaning "att få fartyget flott

Räddningsexperter har konstaterat att Ever Givens grundstötning är en verklig "utmaning".

Läget, storleken på fartyget och mängden last gör det hela till en mycket komplex operation. Det måste muddras och grävas i strandbanken och kanalbottnen där fartyget sitter fast.

Att lossa fartyget på dess last skulle ta veckor.

Fartygen är flexibla, men de är ändå inte planerade för den här sortens läge med så här tung last i långa tider. Det finns en viss risk för att strukturerna börjar rämna, säger räddningsexperter.

Orsaken till grundstötning oklar

Det är inte helt klart vad orsaken till grundstötningen var.

Kanalmyndigheterna talar om dåligt väder och hårda vindar. Det spekuleras också om elavbrott.

Suezkanalen – en av världens viktigaste sjöförbindelser

  • Suezkanalen är en av världens viktigaste sjöförbindelser  
  • Kanalen sträcker sig från Port Said vid Medelhavet till Suez (Bur Tawfiq) vid Röda havet 
  • År 1854 fick fransmannen Ferdinand de Lesseps koncession för ett kanalbygge av den egyptiske vicekungen. Några år senare bildades Suezkanalbolaget
  • Kanalbygget inleddes 1859 och blev färdigt tio år senare.   
  • Suezkanalen är 169 km lång. Den minskade restiden sjövägen från Europa till Asien med omkring 30 dygn 
  • Tillbyggen har gjorts och sidokanaler har byggts. Bredden  och djupet har utökats      
  • Det var först franska finansintressen och den egyptiska regeringen som hade aktiemajoritet i bolaget.  Senare köpte också Storbritannien en stor del av aktierna i bolaget
  • År 1956 lät Egyptens ledare Nasser 1956 nationalisera det anglo-franska Suezkanalbolaget vilket ledde till den så kallade Suezkrisen - en konflikt där Storbritannien, Frankrike och Israel gaddade sig samman mot Egypten. Storbritannien och Frankrike blev de stora förlorarna
  • I samband med sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna 1967 stängdes kanalen och öppnades på nytt först 1975. 

Källa: Nationalencyklopedin


Containerfartyget Ever Given körde på grund i Suezkanalen
Containerfartyget Ever Given i Suezkanalen Containerfartyget Ever Given körde på grund i Suezkanalen Bild: AFP / Lehtikuva containerfartyg,containertrafik,Suezkanalen,grundstötning,fartygsolycka,fartyg

Källor: Reuters, AFP, AP

Läs också