Hoppa till huvudinnehåll

Bolag vill bygga station för gastankning i Hangö

En person håller på att tanka en gasbil.
Ett bolag vill gärna bygga en tankningsstation för gasbilar i Hangö. En person håller på att tanka en gasbil. Bild: Tiina Jutila / Yle gasbilar,tankning (bränsle),Tankning av bilen,bränslen,biogas,Tusby,naturgas,33449

Bolaget Wega Group vill bygga en station för gastankning i Hangö. Bolaget vill bygga i hörnet av Hangöuddsvägen och Oriongatan.

Stadsstyrelsen ska behandla ärendet i kväll (29.3) och förslaget till styrelsen är bland annat att området i hörnet av Hangöuddsvägen och Oriongatan reserveras för byggande av en gastankningsstation.

Villkoret är att bolaget lämnar in godtagbara byggplaner före den 31 december i år.

Bolaget uppskattar att det behövs cirka 5 000 kvadratmeter för tankningsområdet.

I föredragningslistan kan man läsa att reserveringsavgiften föreslås vara drygt 1 300 euro och att området föreslås arrenderas till bolaget. Det slutliga årsarrendet bestäms enligt arealen på den tomt som bildas.

Wega Group är ett bolag som erbjuder tjänster inom energianskaffning och bioenergi.

30 mars 2021: Stadsstyrelsen i Hangö beslöt på mötet den 29 mars att godkänna att området reserveras för en tankningsstation för gasbilar. Reserveringsavgiften och att området arrenderas godkändes också.