Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsmannen: Coronaåret var dystert för våldsstatistiken bland unga

Dramatiserad bild, där ett barn sitter i ett hörn och skyddar sitt ansikte och huvud mot ett utomstående hot med sina händer.
Coronakrisen ökade våldsbrotten mellan unga, säger BO. Dramatiserad bild, där ett barn sitter i ett hörn och skyddar sitt ansikte och huvud mot ett utomstående hot med sina händer. Bild: Jarkko Riikonen / Yle våld,barnmisshandel,otrygghet,barnskydd,ångest,rädsla,psykiskt illamående

Coronakrisen har drabbat barn och unga på ett ojämlikt sätt, skriver Barnombudsmannen i sin rapport om epidemiåret 2020. BO Elina Pekkarinen är särskilt oroad över våld i kamratförhållanden.

Det är särskilt barn och unga vars ställning redan tidigare har varit svag, som har fått ta emot de hårdaste smällarna, säger barnombudsman Elina Pekkarinen.

Det handlar om barn i familjer med låga inkomster, barn med funktionsnedsättning och barn som är klienter hos barnskyddet.

Våld mellan barn och unga identifieras inte

Pekkarinen pekar särskilt på en allvarlig tendens: Våld mellan barn och unga identifieras inte i tillräckligt hög grad.

- År 2020 kommer att gå till historien som ett år då den fleråriga positiva utvecklingen inom våldsbrott av unga tog slut. När våldsoffret är en tonåring är gärningsmannen oftast ett syskon, en kompis eller en pojk- eller flickvän eller en annan person i samma ålder.

Pekkarinen påpekar att identifieringen av våldsbrott i kamratförhållanden inte är adekvat i Finland.

- Offer för våldsbrott och deras närstående behöver hjälp omedelbart och under en längre tid. För unga förbrytare ska man också skräddarsy åtgärder så att de kommer bort från våldsamt agerande och våldsfrämjande omgivningar.

Pekkarinen konstaterar att det främst faller på polisen att bevaka och förhindra våld mellan unga på gator och i offentliga utrymmen.

De organisationer som arbetar med ungdomar lever i osäkra förhållanden särskilt vad gäller finansieringen så deras verksamhet är inte tillräckligt omfattande och kontinuerlig, säger barnombudsmannen.

Läs hela årsrapporten här.

Läs också