Hoppa till huvudinnehåll

En respektfull vårdkultur utgår från att se varje person som en unik individ – Villa Anemone i Karis har de äldre i centrum

Äldre personer i vardagen
En personcentrerad vård utgår från att se människan; alla som bor på serviceboendet är personer med egna individuella behov och intressen. Äldre personer i vardagen Bild: Marina Kettinen, Pernilla Röberg / Villa Anemone Raseborg

När vi talar om äldreomsorg handlar det ofta om resursbrist eller missnöje. Men det finns undantag och Villa Anemone i Karis är ett sådant. Här utgår vården från klienternas behov, inte från ett förutbestämt schema, och resultatet är en gemenskap där alla trivs.

Villa Anemone är ett resurserat serviceboende, ett äldreboende, som består av tre vårdavdelningar. Boendet drivs av Raseborgs stad.

Både personal och ledning har deltagit i ett treårigt fondfinansierat projekt Sol i minnet, som avslutades i fjol (2020). Under projektets gång har personalen och ledningen fått redskap till att utveckla det egna förhållningssättet till arbetet, kollegerna och till de äldre.

En vårdkultur som utgår från människan

På Villa Anemone har man jobbat hårt med att aktivt skapa en personcentrerad vårdkultur som utgår från människan. Det är en förändring som inte egentligen handlar om resurser utan mera om ett förhållningssätt.

En uppslagen bok.
Projektet kring personcentrerad vårdkultur presenteras i boken Sol i minnet - i vårdkonsten av Taina Semi och Lilli Sukula-Lindblom. En uppslagen bok. Bild: Ilse Klockars / Yle Raseborg,Boken Sol i minnet

- Det handlar om små saker som egentligen är stora. Det är inte en resursfråga, utan det är själva tankesättet om att sätta den äldre i centrum. Man kan komma jättelångt om man vill, konstaterar närvårdare Helena Nivala.

Vad är god vård?

God vård handlar bland annat om närvaro i stunden, dialog och igenkännande. Det handlar om små saker, om att svara på de behov den äldre har vid rätt ögonblick och om att faktiskt fokusera på människan, individen.

Detta i motsats till att mekaniskt utföra en rad uppgifter.

- God vård är att svara på ett behov vid rätt ögonblick och på rätt sätt, så enkelt är det, säger Bernadetta Stenström som är enhetschef för flera serviceboenden som erbjuder vård dygnet runt i Raseborg.

Kvinna i närbild.
Personalen är det viktigaste, vårdarna skapar ett gott liv för de äldre säger enhetschef för dygnet runt-boende Bernadetta Stenström. Kvinna i närbild. Bild: Ilse Klockars / Yle Raseborg,villa anemone

Vilket har varit det svåraste i omställningen?

- Om vi vill att vården skall vara personcentrerad måste vi våga stiga utanför vår roll som vårdare och mötas som människor. Jag tror att detta har varit det svåraste för många. Att se invånarna som en del av gemenskapen, säger Bernadetta Stenström.

Villa Anemone är boendet där invånarna får vakna i egen takt – lyssna till exempel om vardagen på boendet!

Kostar vården mera eller mindre?

Den personcentrerade vården utgår från människan och det är alltid personalen som är den viktigaste resursen.

Vid Villa Anemone har personalen fått friheten att göra jobbet på sitt eget individuella sätt, så länge det utgår från klientens faktiska behov, berättar enhetschef Bernadetta Stenström.

Två kvinnliga närvårdare.
Närvårdare som trivs på jobbet. Sonja Karjalainen och Helena Nivala har lång erfarenhet inom yrket och är glada över att få jobba på Villa Anemone. Två kvinnliga närvårdare. Bild: Ilse Klockars / Yle Raseborg,Helena Nivala

- Personalen har friheten att förverkliga vården genom sin egen mänsklighet. Det är vårdarna som ser till att de äldre har ett gott liv, betonar Bernadetta Stenström.

- Alla våra boende är personer med egna individuella behov, dom är alla egna personligheter med olika intressen. Att man ser människan, det är huvudsaken, understryker närvårdare Helena Nivala.

Enhetschef Bernadetta Stenström anser att den personcentrerade vården inte är mera resurskrävande i sig.

Att göra rätt saker vid rätt tidpunkt är kostnadseffektivt. Och dessutom mår personalen bättre och tar ansvar i ett meningsfullt arbete.

Blir det dyrare eller kanske billigare att tänka om inom vården? Lyssna till erfarenheter från Villa Anemone.

Läs också