Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen säger sig följa experternas förslag då den fattar beslut om vaccinationsordningen – förhandlingar pågår som bäst

Regeringen förhandlar idag i Ständerhuset om coronaläget, exitstrategin och vaccinationsordningen. Målet är att exitstrategin ska vara klar nästa vecka.

Exitstrategin är en plan för hur Finland ska öppna upp stegvis efter coronakrisen. Den ska till exempel koordineras med andra tidsbundna lagförslag.

Förhandlingarna hålls i vanlig ordning i Ständerhuset i Helsingfors. De startade klockan 13.30 och det är oklart hur länge de pågår.

SFP och Centern talar för att riskgrupper vaccineras först

Först anlände kommunminister Sirpa Paatero (SDP) som inte kommenterarde förslaget till ny vaccinationsordning med motiveringen att hon inte har sett Social- och hälsovårdsministeriets förslag ännu.

Thomas Blomqvist, minister för jämställdhet och nordiskt samarbete (SFP), sa att justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) deltar i mötet på distans.

Han sa också att Svenska folkpartiets utgångspunkt är att riskgrupperna vaccineras först eftersom man tidigare har fattat beslut om det här.

- SFP utgår från att man håller fast vid det beslut som fattades tidigare, sa Blomqvist.

Näringsminister Mika Lintilä (C) och försvarsminister Antti Kaikkonen (C) sade för sin del att också Centern håller fast vid att riskgrupperna ska vaccineras först.

Försvarsminister Antti Kaikkonen bekräftade också att Centerns partiordförande, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko deltar i mötet på distans.

- Det blir troligen någon form av beslut idag, säger Kaikkonen innan han stegar in i Ständerhuset.

Statsministern: "Regeringen litar på de sakkunniga"

Statsminister Sanna Marin (SDP) var inte främmande för att rikta vaccineringarna till de områden där epidemiläget är värst.

Hon trodde inte att vaccinationsordningen blir en politisk fråga under dagens förhandlingar. Hon tillade att regeringen också tidigare har följt de sakkunnigas förslag.

Exitstrategin är däremot enligt statsministern en mera komplicerad fråga som regeringen kommer att diskutera grundligt.

Socialdemokraterna förespråkar enligt Marin ett europeiskt vaccinationsintyg för resor till andra länder. Enligt henne ska finländska myndigheter däremot inte kräva ett vaccinationsintyg för dem som använder samhällets tjänster.

För att förhindra smittspridningen rekommenderar statsministern att finländarna undviker resande under påskhelgen och firar endast med den närmaste familjen.

Familje- och omsorgsminister Kiuru säger att vaccinationsordningen inte kan ändras genast

Vänsterförbundets Jussi Saramo var också inne på linjen att man i beslutsfattandet om vaccinationsordningen ska följa Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sa däremot dåhon anlände till Ständerhuset att riskgrupperna borde vaccineras först.

Efter att riskgrupperna hatr vaccinerats vill hon att Finland vaccinerar en åldersgrupp i taget inom den arbetsföra befolkningen. Hon ansåg också att det finns skäl att koncentrera vaccineringen till vissa områden efter det att riksgrupperna har vaccinerats.

Enligt Kiuru ska finländarna höras om vaccinationsordningen ändras. Det betyder att förslaget ska ut på remissrunda.

Kiuru menande att remissrundan kan försnabbas med hänvisning till coronaläget, hur mycket kunde hon inte säga.

Flera ministrar signalerade att regeringen kommer att fatta beslut om vaccinationsordningen under dagens förhandlingar men det är oklart om regeringen ordnar en presskonferens om frågan.

Inrikesminister Ohisalo betonade diskrimineringsombudsmannens rapport

Inrikesminister Maria Ohisalo (Grön) underströk att det är viktigt att försäkra sig om att alla blir vaccinerade.

- Vi måste också försäkra oss om att vi bekämpar sjukdomen så effektivt som möjligt, tillade Ohisalo.

Inrikesministern lyfte också upp diskrimineringsombudsmannens färska rapport som understryker att personer som hör till en riskgrupp är utsatta för en betydligt större risk i områden där antalet smittade är högre.

- Vi måste se till helheten, sa Ohisalo.

Hon räknade med att experterna presenterar den mest effektiva metoderna för att stävja spridningen av coronaviruset.

- Vi måste så klart välja sådana sätt som inskränker så lite som möjligt på mänskornas liv och på näringslivet.