Hoppa till huvudinnehåll

50 nya coronafall i Egentliga Finland – här kan du läsa det senaste om coronavirusläget i regionen

Coronabekämpningsbuss
Arkivbild. Coronaläget ser lite ljusare ut i Åbotrakten. Coronabekämpningsbuss Bild: Arash Matin / Yle corona,coronavirus,buss,Åbo,Covid-19-provtagning,COVID-19,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,coronabuss
 

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

10.4.2021 klockan 12.26: 50 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 24 i Åbo, 13 i Salo, 3 i Reso, 1 vardera i S:t Karins, Lundo, Nådendal, Nystad och Masku. 3 fall har också konstaterats i Rusko samt 1 fall vardera i Koskis och S:t Mårtens.

9.4.2021 klockan 13.46: Kommunen Tövsala i Egentliga Finland är den sista kommunen i landskapet där åtminstone fem coronafall har registrerats. På fredagen uppdagades 7 coronafall i Tövsala, vilket gör att kommunen nu finns med i Institutet för hälsa och välfärds coronarapportering.

9.4.2021 klockan 13:08: Regionförvaltningsverket i Egentliga Finland förbereder ett beslut som skulle göra det möjligt att stänga lokaler som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet mellan den 15 och 21 april. Det här skulle innebära att det tidigare beslutet om att stänga privata lokaler förlängs med en vecka.

Behovet av en stängning utvärderas, och man följer med läget fram till tisdagen den 13 april, då man får den senaste informationen om coronaläget från sjukvårdsdistriktet. Efter det kan ett officiellt beslut fattas. Ett beslut om att stänga privata lokaler kan gälla för högst två veckor åt gången.

Regionförvaltningsverket meddelar redan nu att ett beslut förbereds för att göra det lättare för företagarna att förbereda sig för en längre nedstängning. Man vill även säkerställa att det är helt nödvändigt att stänga lokalerna före man fattar beslut om saken.

9.4.2021 klockan 12:06:Under fredagen har 56 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland, 31 i av dessa i Åbo. I Salo har 8 nya fall konstaterats, 1 i S:t Karins, 3 i Reso, 5 i Lundo, 1 i Nådendal, 1 i Letala, 1 i Virmo, 1 i Koski Tl, 1 i S:t Mårtens, 7 i Tövsala.

I Satakunta har 4 nya fall konstaterats, 3 i Eura och 1 i Vittis.

8.4.2021 klockan 14.08: I Pargas fortsätter vaccinationerna för personer som tillhör riskgrupp 1 i åldern 16-69 från och med den 9 april.

Även vaccinationer för personer i riskgrupp 2 i åldern 65-69 kommer att påbörjas den 9 april, informerar staden.

Vaccinationerna för 70-åringar och äldre fortsätter också, och vaccinationstider kan bokas på stadens webbplats samt genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200 från och med fredag kl. 13.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna vid hälsostationen.

8.4.2021 klockan 12.03: 59 nya fall av covid-19 har konstaterats i Egentliga Finland under torsdagen. I Åbo har 40 nya fall registrerats, 4 i Salo, 4 i S:t Karins, 2 i Reso, 2 i Lundo, 1 i Loimaa, 2 i Letala, 2 i Virmo, 1 i Nousis, 1 i Koski TI.

I Satakunta har 10 nya fall konstaterats: 4 i Raumo, 3 i Björneborg, 2 i Eura och 1 i Euraåminne.

7.4.2021 klockan 11.49: 39 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen: 17 i Åbo, 7 i Salo, 1 i S:t Karins, 5 i Reso, 1 i Nystad, 1 i Nådendal, 2 i Pemar, 2 i Pöytyä, 1 i Somero och 1 i Nousis.

I Satakunta har inget nytt fall registrerats.

Nu har 19 procent av invånarna i Egentliga Finland fått åtminstone den första dosen av coronavaccinet. Det högsta antalet vaccinerade är i Somero, där drygt 25 procent av invånarna fått en vaccindos. I Satakunta har 20,5 procent av invånarna vaccinerats.

7.4.2021 klockan 9.19: Coronafallen i Åbo har börjat minska igen. Det meddelade Åbo stad under onsdagsmorgonen. Incidensen är nu 300 fall per 100 000 invånare på två veckor. Antalet smittfall ligger ändå fortfarande på en hög nivå. Färre lät testa sig under påskhelgen, och därför klarnar det egentliga smittläget först under denna vecka. För tillfället kan 74 procent av coronafallen i Åbo spåras.

Även smittläget bland utbytesstudenter har lugnat ner sig. Totalt har över 120 fall konstaterats bland utbytesstudenter i samband med smittklustret, och på grund av det höga antalet fall fortsätter staden att följa med situationen.

Det förbättrade smittläget innebär att eleverna stegvis får återgå till närundervisning i Åbo. Från och med den 12 april fram till den 2 maj ska högstadierna, yrkesutbildningen och gymnasiet övergå till hybridmodellen i Åbo. Det här innebär att undervisningen i högstadierna fortsätter så att en årskurs i taget har distansundervisning, och två årskurser har närundervisning. Det här ska göra det lättare att hålla avstånd i skolorna.

Även yrkesutbildningen och gymnasierna övergår till hybridmodellen mellan den 12 april och den 2 maj 2021. Studerandena får mera information via Wilma.

Även vaccineringen i Åbo går framåt, och snart har 40 000 Åbobor vaccinerats mot coronaviruset. Totalt 38 618 Åbobor, eller 22,9 procent av alla som fyllt 16 år, har fått den första vaccindosen. 3 585 Åbobor har fått den andra dosen.

Förra veckan (vecka 13) fick 2 850 Åbobor den första vaccindosen. Av dessa var runt 70 procent mellan 70 och 74 år. 87,6 procent av Åboborna över 80 år har vaccinerats, av 75–79-åringarna 90,9 procent och av 70–74-åringarna 70,5 procent.

I Mässcentret vaccineras personer som är 70 år eller äldre under den här veckan. Vaccintider har också öppnats för personer mellan 65 och 69, för personer i riskgrupp 1 och 2, och för personer i åldern 16-17 år i riskgrupp 1. Vaccintid går att boka via Åbo stads webbplats.

6.4.2021 klockan 11.56: 29 fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under tisdagen. 17 av fallen har konstaterats i Åbo, 4 i Salo, 1 i Nystad, 2 i Nådendal, 1 i Pemar, 2 i Masku, 2 i Kimitoön.

I Satakunta har 7 nya fall registrerats, 4 i Raumo, 1 i Björneborg, och 2 i Eura.

6.4.2021 klockan 11.21: Nu öppnas coronavaccineringen för 70-åringar och äldre i Pargas. Från och med den 6 april kan personer över 70 år boka tid för
coronavaccination via stadens webbplats, och från och med den 7 april är de även möjligt att ringa numret 02 454 5200 för att beställa tid (vardagar kl. 13 – 15).

När 70-åringarna har blivit vaccinerade fortsätter vaccinationerna för riskgrupp 1 och 2 i Pargas.

4.4.2021 klockan 13.37: 44 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. I Åbo 29 fall, i Reso 3, i Nådendal 2, i Salo 2, i Koski Tl 2, i Gustavs 2, i Somero 1, i Oripää 1, i Masku 1 och i Pemar 1.

3.4.2021 klockan 12.53: 32 nya fall av coronaviruset har registrerats i Egentliga Finland. I Åbo 22 fall, i Reso 4, i Lundo 3 och i Salo 5.

1.4.2021 klockan 16.43: Från och med fredagen den 2 april kommer alla inresande vid gränsövergångsställena i Egentliga Finland att hänvisas till ett obligatoriskt coronatest. Det beslutade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på torsdagen.

Beslutet om obligatoriska hälsokontroller gäller under perioden 2.4.2021–30.4.2021 och gäller alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna vid Åbo hamn, Nådendals hamn eller Åbo flygplats.

Beslutet gäller resenärer som kommer från ett så kallat riskland, det vill säga personer som under två veckor före inresan till Finland har vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25/100 000 personer över två veckor.

Vid hälsokontrollen kan resenären presentera ett intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst 72 timmar före inresan eller ett tillförlitligt intyg om att hen haft covid-19 högst 180 dygn tidigare. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan.

Om en person vägrar att coronatestas kan läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet vid behov begära handräckning av polisen eller gränsbevakningsväsendet för att göra testet.

Att vägra coronatest leder till att man försätts i karantän. Följden kan också bli böter eller högst tre månaders fängelse för hälsoskyddsförseelse.

1.4.2021 klockan 13.39: 104 nya coronafall i Egentliga Finland. 44 i Åbo, 22 i Salo, 7 i S:t Karins och Reso, 4 i Lundo, 2 i Nystad och Nådendal, 1 i Pemar, 5 i Letala, Rusko, Kimitoön och Virmo har samtliga 1 fall var, Pöytyä och Koskis 2 och Sagu 3 nya fall.

1.4.2021 klockan 7.45: I Kimitoöns kommun fortsätter gymnasiet och årskurs 7-9 på distans fram till den 11 april. Det beslutade kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte på onsdagen. Även bibliotekens service och vuxeninstitutets kursutbud begränsas till och med den 11 april.

31.3.2021 klockan 16.34: Lagändringen om obligatoriska hälsokontroller trädde i kraft den 29 mars. Ändringen gäller paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ändringen förtydligar regionförvaltningsverkens möjlighet att genom ett enda beslut förordna flera personer till hälsokontroller såsom coronatest. Regionförvaltningsverken har nu möjligheten att fatta ett så kallat massbeslut.

Lagändringen möjliggör också att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och sjukvårdsdistriktet i fortsättningen kan förordna om obligatorisk hälsokontroll för en enskild person. Tidigare kunde ett individuellt förordnande endast fattas av regionförvaltningsverket, men i praktiken på begäran av den aktör som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.
 
Inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det mest gränsöverskridande trafik på Åbo flygplats och i hamnen. Den internationella flygtrafiken är liten.
 
Alla som har anlänt utan ett negativt coronatestresultat har under uppföljningen i mars deltagit i ett frivilligt coronatest.

Den trafikmängd som anländer till Åbo hamn från Sverige är endast fyra procent av den normala mängden.

Under uppföljningsveckoslutet (5–8 mars) vägrade tre av de 210 personer som anlände från Sverige att delta i testet. 

Även till hamnen i Nådendal kommer passagerare från länder utanför Finlands gränser. Exempelvis kunde 52 av de 54 resenärer som anlände till Nådendal vecka 10 uppvisa ett negativt testresultat eller ett intyg över att de tidigare insjuknat i covid-19.

31.3.2021 klockan 11.40: 76 nya coronafall i Egentliga Finland. 48 i Åbo, 15 i Salo, 4 i Reso, 3 i Nådendal samt 1 vardera i Nystad, S:t Karins, Pemar, Loimaa, Masku, Letala och Pargas. Sagu har minus 1 fall.

31.3.2021 klockan 10.30: Coronaläget i Åbo är fortsättningsvis dåligt, men smittspårningen går bättre. Det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsmorgonen. Totalt 354 coronavirussmittor konstaterades i Åbo under vecka 12 (22–28.3.2021). Incidenstalet är för närvarande 403 fall per 100 000 invånare under två veckor.

Staden har även beslutat att högstadierna, Åbo yrkesinsitut och gymnasierna fortsätter på distans fram till den 11 april.

Just nu är 80 procent av coronasmittfallen som konstateras i Åbo av den brittiska virusvarianten, och 78 procent av smittfallen kan spåras. Åbo har även anställt extra personal för smittspårning, och spårningsarbetet kan i de allra flesta fall inledas inom ett dygn efter konstaterad smitta.

Vaccinationerna fortsätter även i Åbo, och totalt har 35 749 Åbobor (21,2 procent) har fått den första vaccindosen. Två doser har givits till 3 492 Åbobor (29.3.2021). I Mässcentrum vaccineras som bäst personer i åldern 71–73 år. Vaccinationerna av 70-åringarna inleds när mera vaccin kommer efter påsk.

Under påsken fortsätter coronatestningen som vanligt, men coronarådgivningen (02 266 2714) har stängt under påskens helgdagar, men svarar på samtal under lördagen mellan 9 och 13. Vid akuta coronasymptom gäller det att vända sig till Åboregionens samjour.

30.3.2021 klockan 21.05: Folkhälsans daghem Kastanjen i Åbo är stängt på grund av coronafall, skriver tidningen Åbo Underrättelser.

Kastanjen stängde i fredags efter att två personer i daghemmet hade smittats av coronaviruset.

Folkhälsans chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn säger inte om det var ett barn eller någon ur personalen som smittats.

I daghemmet går 33 barn och där jobbar sju anställda. Alla förutom en vuxen är i karantän.

Daghemmet kommer att öppna igen den 7 april.

30.3.2021 klockan 15.55: Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har på tisdagen förlängt alla nuvarande coronarekommendationer fram till den 11 april.

Arbetsgruppen rekommenderar också att distansundervisningen ska fortsätta vid högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor i Egentliga Finland fram till den 11 april. Det är kommunerna som fattar beslut om saken beroende på coronaläget i den egna kommunen.

Smittspårningen i Egentliga Finland är igen på en bra nivå efter ett mindre bakslag. Förra veckan lyckades man spåra tre av fyra smittfall.

Man har också lyckats bra med smittspårningen av de internationella studenternas smittkluster i Åbo. Enligt Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet, har Åbo stad tillsammans med högskolorna fått smittspridningen under kontroll.

Den muterade sydafrikanska coronavarianten som upptäcktes förra veckan bland studenterna i Åbo har tills vidare påträffats endast i ett kluster. I detta smittkluster hade 108 personer positivt testresultat.

Varianten verkar tills vidare inte ha spridit sig utanför klustret.

Incidensen i Egentliga Finland har sjunkit en aning. Under den senaste tvåveckorsperioden har incidenstalet varit 245,4. Incidenstalet för den föregående uppföljningsperioden var 250,8.  Läget är trots det oroväckande enligt Esa Rintala.

– Incidensen är nu tiofaldig jämfört med läget då det var som värst för ett år sedan i våras, säger Rintala.

Familje- och närkretsen är fortfarande de främsta smittkällorna, men också i dessa grupper har smittorna avtagit under den gångna veckan.  

För tillfället vårdas 29 patienter för covid-19 vid Åbo universitetscentralsjukhus enheter. Av dessa vårdas sex patienter på intensiven. 

Antalet coronavaccinationer bland personer över 75 år har nått en god nivå. Vaccinationerna framskrider också snabbt bland 70–74-åringarna.

Alla personer över 70 år som vill bli vaccinerade får enligt nuvarande bedömning sin första vaccindos under vecka 15 eller 16.

30.3.2021 klockan 11.42: 37 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 20 i Åbo, 7 i Salo, 4 i Reso, 2 i Lundo, 1 vardera i Pargas, Rusko, Pöytyä och Sagu, 3 i Koskis. Letala har minus 3 fall.

30.3.2021 klockan 10.43: Nya coronafall har under veckoslutet konstaterats på två äldreboenden i Åbo: Mainiokoti Maaria och Portsahemmet i Åbo.

Det skriver tidningen Turun Sanomat.

Ett fall har konstaterats på vardera boende och smittkedjorna utreds fortfarande.

Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi har inte preciserat om det är invånare eller personal som har smittats.

29.3.2021 klockan 13.17: 45 nya coronafall i Egentliga Finland. 35 i Åbo, 2 i S:t Karins, 1 i Salo, 1 i Lundo, 1 i Loimaa, 3 i Masku och 2 i Koskis.

29.3.2021 klockan 9.58: Det är möjligt att testa sig för coronaviruset på Pargas hälsostation under påsken. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande. Testningen ordnas på söndag och måndag (4-5.4 klockan 12-15). Ingen tidsbokning behövs.

29.3.2021 klockan 9.54: Tidsbokningen för coronavaccineringarna för över 72-åringar öppnar den 2 april i Pargas. Det är möjligt att boka tid på stadens webbplats från och med den 2 april, och från och med den 6 april går det även att boka tid genom att ringa tidsbeställningnumret 02 454 5200. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande.

Läs också