Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkigt daghem dygnet runt och tvåårig förskoleundervisning – mycket händer inom småbarnspedagogiken i Åbo

Hanna Karlsson och Nina Borgström framför bygget av daghemmet i port arthur
Hanna Karlsson (vänster) och Nina Borgström (höger). Hanna Karlsson och Nina Borgström framför bygget av daghemmet i port arthur Bild: David Fagerudd småbarnsfostran,Åbo,kommunala daghem,Nina Borgström

Småbarnspedagogiken i Åbo har minst sagt ett händelserikt år framför sig. I augusti kommer det nya daghemmet i Port Arthur att öppnas, och det kommer att bli det första svenskspråkiga daghemmet i Åbo att erbjuda sina tjänster dygnet runt för skiftesarbetande föräldrar. Samtidigt kommer också Åbo stad att delta i ett pilotprojekt för tvåårig förskola.

Utmaningar finns det gott om, men Hanna Karlsson, som är servicechef för fostran och undervisning i Åbo, är ändå entusiastisk.

- Vi får ofta synlighet för negativa saker som utrymmesbristen och personalbristen, men nu hoppas jag att folk får se de positiva ändringar som vi har på kommande, säger Karlsson.

Enligt Karlsson är det viktigt att följa med utvecklingen i samhället, och det nya daghemmet är ett sätt att tillmötesgå en efterfrågan på mer flexibla öppettider.

- Vi vet att andelen svenskspråkiga barn i Åbo kommer att öka markant inom kommande år och dessutom tycks utvecklingen gå mot det hållet att allt fler arbetar med skiftarbete. Därför är det viktigt att vår service kan bemöta dessa behov, säger Karlsson.

Nybygget i Port Arthur är inte det det enda stora projektet som är på gång inom småbarnspedagogiken i Åbo. På sommaren flyttar Cygnaeus daghem från Kuratorstigen till nya, tillfälliga, lokaler vid Hallis köpcentrum.

Utöver det kommer också en ny integrerad specialgrupp att öppnas. Gruppen kommer att innefatta barn med och utan specialbehov.

Byggarbete pågår.
På den här väggen kommer det att finnas balkonger på vilka daghemsbarnen kan vila sig eller hitta på annat skoj. Byggarbete pågår. Bild: David Fagerudd byggplatser,VIII stadsdel

Rekryteringen av mera personal har inletts

Eftersom behovet för ytterligare personal ökar i och med nybygget så har Åbo stad nu också inlett en rekryteringskampanj. Ytterligare rekrytering kommer också att inledas snart eftersom behovet av personal också finns på andra enheter än Port Arthur.

- Det som är speciellt med Port Arthurs enhet är det att vi kommer att ändra på gruppstrukturen där. Vi kommer nu att ha två lärare i småbarnspedagogik i alla grupper. Man kan kalla det ett pedagogiskt lyft, berättar Karlsson.

Balkonger och teaterscen för barnen

Visionen för den nya daghemsbyggnaden innefattar flera element som avviker från bilden av det konventionella daghemmet.

En rad inglasade balkonger kommer att pryda väggen mot Sofiegatan, på vilka barnen ska ha möjligheten att ta sina dagsvilor i sovsäck, leka fritt eller odla grönsaker. Konceptet är ispirerat av ett daghem i Sverige.

På gården kommer ett förråd att stå, som också kan konverteras till en teaterscen. Mitt på scenen finns en lucka som döljer sandlådan. Inget konstgräs kommer heller att finnas på gården.

Daghemsbyggnader i Port Arthur i Åbo
Teaterscenen på daghemmets gård väntar på sin första premiär. Daghemsbyggnader i Port Arthur i Åbo Bild: David Fagerudd daghem

- I byggnadens källare har vi också planerat en springbana så att barnen ska få springa av sig, skrattar daghemsföreståndare Nina Borgström.

Förberedelsen för den tvååriga förskoleverksamheten blev kort

Tvåårig förskola har varit något som diskuterats en längre tid, men eftersom besluten fattades i ett så sent skede säger Helena Karlsson att förberedelsetiden blev väldigt kort. Beslutet ska förverkligas redan under augusti.

- Vi väntar ännu på information från Undervisningsministeriet. Vi vet redan vad som förväntas av oss, men vi vet ännu inte vilka enheter som kommer att användas i försöket, berättar Karlsson.

Karlsson säger att den tvååriga förskolan definitivt är ett steg i rätt riktning, men tillägger att det ännu finns många praktiska utmaningar kvar.

I Åbo finns tre svenskspråkiga förskoleenheter. Vilken av dom som kommer att medverka i försöket är ännu oklart.

Läs också