Hoppa till huvudinnehåll

Brandkårshuset i Borgå får nytt tak i sommar - Borgå FBK fick stort renoveringsbidrag

Brandkårshuset i Borgå ligger precis där Gamla stan börjar. Det ståtliga gula trähuset har stått här sedan 1890 då Borgå FBK lät bygga det.

Huset är fortfarande i aktiv användning.

En uppmärksam förbipasserande som råkar titta in genom ett av fönstren kan få syn på en röd brandbil som står parkerad i garaget, redo för nästa utryckning.

Nu i sommar ska taket renoveras.

- Det är gammalt och ställvis har det kommit åt att läcka in lite vatten. Då fattade vi ett sånt beslut att vi kommer att byta ut hela plåttaket på fastigheten, säger Tobias Lindroos som är ordförande i Borgå FBK.

I samma veva ska man också förbättra isoleringen i vindsbjälklaget och förbättra ventilationen på vinden.

Genom att göra renoveringen nu, innan större problem hinner uppstå, hoppas Borgå FBK på att kunna använda huset i många år till.

- Det är ju en stor ära att få ha ett sådant här stort fint hus, och ännu i porten till Gamla stan. Det är en ära att få vara medlem i brandkåren och ha platsen där som den är, säger Lindroos.

Häst och kärra

Det enda problematiska är att huset börjar vara lite trångt i dagens läge.

Då det byggdes använde man ännu inte stora brandbilar, utan släckningsutrustningen transporterades härifrån till brandplatsen med häst och vagn.

- Så som det är i dag så får vi ha det, den storlekens bilar som där är får rum. Vi har nog klarat oss där i många, många år så månne vi inte klarar oss i flera år till, funderar Lindroos.

Brandkårshuset år 1909Brandkårshuset i Borgå år 2015
Brandkårshuset Bild: Museiverket/M. L. Carstens. Se uppgifter om bilden i Museiverkets samling Kuvakokoelmat.fi: https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK19900208:328, Yle/Lone Widestam

Huset är skyddat så man får inte göra några större ändringar. Det nya taket som byggs ska se likadant ut som det gamla.

Varje skarv ska märkas ut så att den nya plåten kan placeras på exakt rätt ställe.

Bidragspengar

För att kunna göra takrenoveringen får Borgå FBK 87 000 euro i bidrag av Finlands Hembygdsförbund.

Också Hembygdens Vänner i Nord-Västra Pernå får 80 000 euro för renovering av Byahemmets yttertak.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett prövningsbaserat understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Utan understöd skulle en förening inte klara av sådant här i dagsläget― Tobias Lindroos

Anslaget för bidrag utgörs av Veikkaus vinstmedel.

Av de 130 föreningar som får pengar av förbundet i år är det just Borgå FBK som tar hem den största potten.

- 87 000 är mycket pengar för en förening men bara en liten bit av kostnaderna för takrenoveringen. Utan understöd skulle en förening inte klara av sådant här i dagsläget, säger Lindroos.

Offerten för arbetet ligger på 205 000 euro, så det bidraget man nu har fått måste kompletteras med annan finansiering. Lindroos berättar att man ansökt om sammanlagt 164 000 euro av Finlands Hembygdsförbund.

- Om det går bra och vi får resten av summan på nästa års sida så blir cirka 40 000 euro kvar för föreningen att betala.

Ett gult trähus med sirliga dekorationer och två ingångar.
Det vackra huset planerades av arkitektbyrån Kiseleff & Heikel i Helsingfors. Innan huset blev klart förvarades utrustningen i ett hyrt rum på bagare Saréns gård. Ett gult trähus med sirliga dekorationer och två ingångar. Bild: Yle / Mira Bäck frivilliga brandkårer,borgå fbk-hus

Den summan hoppas man få ihop genom hyresintäkter från festsalen i övre våningen. Nu under pandemin har det dock varit stopp på festandet i lokalen.

Arbetet med att renovera taket börjar den näst sista veckan i april. Först ska en presenning riggas upp över taket så det går att jobba i ur och skur utan att blöta ner konstruktionerna.

Jobbet ska vara klart i månadsskiftet juli-augusti. Sedan är ännu några veckor vikta för slutstädning och eventuella mindre justeringar.

Coronapandemin stoppar inte de frivilliga

Borgå FBK håller till i husets nedre våning. Den operativa verksamheten kommer att fungera som vanligt under renoveringen.

- När vi gick igenom det här så kom vi med önskemål, vissa rutter kommer att vara öppna dygnet runt så att vi kommer in och ut med brandbilen när det behövs, säger Lindroos.

Han berättar att små renoveringar och underhållsarbeten görs varje år för att huset ska hållas i skick. Överlag är det frågan om en ganska välbehållen 131-åring.

Ett tvåvåningshus i trä och tegel.
Innergården. Fasaden på slangtornet renoverades 2015. Ett tvåvåningshus i trä och tegel. Bild: Yle / Mira Bäck frivilliga brandkårer,borgå fbk-hus

Läs också