Hoppa till huvudinnehåll

Hemmatester för covid-19 är att vänta senast på sommaren – Social- och hälsovårdsministeriet: "Vi kommer inte att uppmana folk att testa sig själva"

Foto på ett coronasnabbtest man kan ta själv i hemmet. Liknar lite ett graviditetstest.
Så här kan ett snabbtest se ut. Foto på ett coronasnabbtest man kan ta själv i hemmet. Liknar lite ett graviditetstest. Bild: Maren Winter / Alamy coronavirus,snabbtest

Tills vidare är inga coronatester för hemmabruk godkända på EU-nivå. Men till exempel i Tyskland har man gjort ett nationellt undantag. Där har sådana här tester redan fått grönt ljus. Finland väljer ändå att prioritera annorlunda.

En del forskare betonar att särskilda hemmatester för covid-19 kan vara ett bra sätt att sålla fram potentiella smittfall, för testerna kan göras ofta och snabbt, och det kan förebygga smittkedjor till exempel bland unga.

Med ett hemmatest är det relativt lätt att testa sig själv för covid-19 genom att föra en provtagningspinne, via näsöppningen, in i den främre delen av näsan.

Man kan sedan genast analysera provet. Principen är densamma som vid ett graviditetstest. Efter 15 – 20 minuter så dyker det upp ett streck som visar om man har testat positivt eller negativt för coronaviruset.

"Hälsovården har inget behov av hemmatester"

I Finland kommer staten däremot inte uppmana folk att testa sig själva för covid-19. Det ska inte bli en del av Finlands testningsstrategi.

Det bekräftar både Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Kari S. Lankinen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

– Sådana planer har vi inte eftersom vi i dagens läge har bra laboratoriekapacitet i Finland, så från hälsovårdens synpunkt och ur strategisk synpunkt finns det inget behov av hemmatester.

 Kari S. Lankinen
Kari S. Lankinen jobbar på Social- och hälsovårdsministeriet, vid avdelningen för säkerhet och hälsa (arkivbild). Kari S. Lankinen Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle social- och hälsovårdsministeriet

Han tillägger att hemmatester istället har en kompletterande roll och det är fritt fram att ta ett sådant om man vill.

– Man förstår lätt att man kan ha intresse för sitt hälsotillstånd. Att göra test hemma är det allra enklaste. Från administrativ synpunkt har vi inget emot det.

Fimea: "Inte lika pålitligt som hälsovårdens test"

På Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea betonar överinspektör Nelli Karhu ändå att ett coronasnabbtest i hemmet oftast inte är lika pålitligt som ett coronatest som görs inom hälsovården.

– Det finns stora förväntningar på hemmatester för covid-19. Till exempel att folk regelbundet skulle kunna testa sig också när de är symtomfria, men det gäller att fundera vad nyttan egentligen är och att inse att man inte kan lita alltför mycket på resultatet.

En orsak till att hemmatester kan vara mindre pålitliga är att de ofta är designade för att analysera ett prov från den främre delen av näsan, istället för från nässvalget i den bakre delen.

Själva analysmetoden är också mindre exakt än ett coronatest som görs med PCR-teknik inom hälsovården. Hur stor skillnaden är beror på vilket hemmatest det handlar om.

Corona-hemmatester finns inte på den finländska marknaden förrän ett första sådant test godkänns inom hela EU. Det väntas ske senare på våren eller senast på sommaren. Dessutom måste produkten förses med instruktioner på både finska och svenska.

Hemmatester kommer inte heller att få en officiell status i vårt land. Karantänsbeslut får till exempel inte fattas utgående från vad ett sådant test visar. Resultatet måste alltså vid behov bekräftas med ytterligare ett test inom hälsovården.

Hemmatest förses med särskild CE-märkning

Nelli Karhu betonar också att det är viktigt att corona-hemmatesterna är utvecklade just för privatpersoner, och inte för proffs, och att det följer med tydliga instruktioner om hur testet ska utföras och vad resultatet innebär.

– Det krävs också att en utomstående aktör, ett så kallat anmält organ, ger sitt godkännande innan ett hemmatest får börja säljas inom EU. Bara tillverkarens egna försäkran om att produkten är tillräckligt bra räcker inte, säger hon.

Ett godkänt hemmatest för covid-19 kommer att förses med både CE-märkning och en fyrsiffrig kod för identifiering av det institut som har utvärderat produkten.

Institutet för hälsa och välfärd kommer så småningom att komma med konkret information om hemmatester. Den här informationen ska publiceras på myndighetens webbplats, senast i samband med att ett första coronasnabbtest för hemmabruk börjar säljas i Finland.

Snabbtester används brett i England

Också England har, såsom Tyskland, gått in för hemmatester som en del av sin nationella testningsstrategi. Alla invånare i England ska få sådana tester för att kunna testa sig två gånger i veckan. Det är ändå ett beslut som har fått en hel del kritik bland experter.

Allyson Pollock, som är folkhälsoprofessor vid universitetet i Newcastle kommenterade till exempel nyligen till BBC att risken för falska positiva resultat är stor, särskilt när epidemiläget inte är så allvarligt, och då kommer många att isolera sig från omvärlden en tid helt i onödan.

Hon bedömer att testerna kommer att leda till mer problem än nytta.

Den brittiska regeringen menar ändå att risken för falskt positiva resultat är mindre än 1 på 1 000.

Antikroppstester i hemmet kommer också snart

En finländsk importör har nyligen börjat sälja ett antikroppstest för hemmabruk, för sådana har godkänts inom EU. Antikroppstester visar alltså om man har haft covid-19 tidigare eller inte.

Både butiker inom dagligvaruhandeln och apotek har beställt antikroppstestet. Det är så småningom till salu för konsumenter, men det kan räcka en tid – oklart hur länge – för produkterna finns inte ännu i vårt land, och det globala intresset för dem är stort.

– Det kan ju vara intressant att veta om man har redan har haft infektionen utan symptom eller med lindriga symptom. Men ur medicinsk diagnostisk synpunkt så har det inte någon egentlig betydelse, säger överläkare Kari S. Lankinen på Social- och hälsovårdsministeriet.

Han påpekar att testet inte kan berätta hur hög nivå av antikroppar man har, och då är det oklart hur gott skydd man egentligen har mot att bli infekterad på nytt.

Läs också