Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionens skolor återgår delvis till närundervisning nästa vecka – allmänna utrymmen borde ändå fortsättningsvis hållas stängda, förordar kommunerna

Koululaisia. 7.4.2021.
Alla studerande får återvända till skolan inom några veckor. Koululaisia. 7.4.2021. Bild: Jorge Gonzalez / Yle barn (familjemedlemmar),Rädda Barnen,småbarnsfostran,lag om småbarnspedagogik,Utbildning och fostran,barndom,Varhaiskasvatussuunnitelma,skolelever,skolor,grundskolan,lågstadiet,barnskydd

Efter att ha studerat hemma i flera veckor får årskurs 7–9 samt gymnasie- och yrkesskolestuderande i huvudstadsregionen återvända till skolan nästa vecka, med ett roterande schema. Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp tycker ändå att städernas lokaler, från simhallar till museer, borde hålla stängt i två veckor till.

Studerande i årskurs sju till nio och i andra stadiet får nästa vecka återvända till skolorna enligt den hybridmodell som tidigare diskuterats. Enligt modellen roterar årskurserna så att de är en vecka i närundervisning i skolan och sedan en eller två veckor hemma.

Coronakoordineringsgruppen bekräftade på sitt möte på torsdagen att planen håller i sig. Till gruppen hör Helsingfors, Esbo och Vanda. Grankulla brukar följa gruppens riktlinjer.

Det roterande systemet börjar gälla för årskurs sju till nio från och med nästa vecka.

Gymnasierna och yrkesskolorna går över till ett liknande roterande upplägg i början av period fem. Period fem börjar också nästa vecka: i Vanda och Grankulla den 12.4, i Helsingfors den 14.4, och i Esbo beroende på skola den 12.4, 16.4 eller 19.4.

Coronakoordineringsgruppen återkommer på sitt möte nästa vecka till frågan om barn under 12 år borde bära munskydd. Gruppen vill höra fler expertutlåtanden innan de fattar ett beslut om saken.

Vill förlänga stängningen av allmänna utrymmen

Coronakoordineringsgruppen vill också att regionförvaltningsverket ska fortsätta restriktionerna i huvudstadsregionen enligt smittskyddslagens paragraf 58 g.

Enligt gruppen borde restriktionerna fortsätta två veckor till, till den 28 april 2021.

Enligt lagparagrafen i fråga får bara barn under 12 år ha hobbyverksamhet i städernas lokaler. För alla andra håller städernas lokaler stängt. Det handlar om kulturhus, museer, ungdomsgårdar och alla lokaler för inomhusidrott.

Paragrafen berör också privata lokaler, som lokaler för lagsport, gruppgymnastik, kontaktsporter och styrketräning. Också allmänna bastur och simbassänger har stängt, likaså dansställen och lokaler för bland annat amatörteatrar och liknande.

Nöjesparker, djurparker och inomhuslekplatser samt allmänna utrymmen i köpcenter berörs också.

Läs också