Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg stad vill veta vad invånarna tycker om bussar och tåg

En buss utanför Ekenäs resecenter.
I Raseborgs stads enkät vill man bland annat veta om invånarna åker buss och vart de i så fall åker. En buss utanför Ekenäs resecenter. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs resecenter,Ekenäs

Raseborgs stad utreder vad invånarna just nu anser om servicenivån inom kollektivtrafiken.

Synpunkterna samlas in via en webbenkät på stadens webbplats. Den är öppen till den 23 april.
Staden vill också ha svar av dem som inte aktivt använder kollektivtrafiken.

Raseborg ska fastställa servicenivån inom kollektivtrafiken på stadens område. Målsättningen är att beskriva hurdan nivå servicen inom kollektivtrafiken ska vara.

Raseborgs upphandling av kollektivtrafik styrs sedan av den servicenivå som fastställts.

I enkäten får man svara på frågor som bland annat handlar om hur ofta man åkt med buss och tåg innan coronapandemin slog till och om man tror att vanorna kommer att förändras då pandemin är över.

De som svarar på enkäten får också ge egna förslag på hur kollektivtrafiken kunde utvecklas i Raseborg.

Läs också