Hoppa till huvudinnehåll

Moderna stadssmåhus planeras vid Esplanaden i Hangö

Henkilönostimen korissa rakennustyöläinen.
Nya hus planeras längs Esplanaden i Hangö. Henkilönostimen korissa rakennustyöläinen. Bild: Henrietta Hassinen / Yle byggplatser,byggarbetsplatser,arbete,arbete,byggnadsarbetare,byggande,vinter,planläggning,detaljplanering,detaljplan,stadsplanering,huvudstadsregionen,Helsingfors,Hälsa och säkerhet på byggarbete,säkerhet på arbete,sysselsättningsgrad,boende,bostadsbestånd,nybyggnad,ekonomi,lyftkranar,arbetslöshet,sysselsättning,sysselsättningspolitik,sysselsättningseffekter,Fastigheter & byggande,Stadsvy (målning),byggnadsarbetare,bostäder,bostadsmarknaden,bostadsköp,husbyggare (grundexamen inom byggnadsbranschen),bygge,flervåningshus,budgetar,ekonomisk tillväxt,samhällsekonomi,fastigheter,fastighetsköp,fastighetsmarknaden,arbetslöshetsgrad,utkomstskydd för arbetslösa,arbetslöshetspenning,arbetslöshetsersättningar,personlyftanordningar

Bolaget Nordic Solutions Finland vill bygga moderna stadssmåhus vid Esplanaden 103-105 i Hangö.

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt på sitt möte (29.3) att reservera den knappa 6 000 kvadratmeter stora tomten till företaget som tidigare totalrenoverade Villa Veturi på Nycandergatan i Hangö.

Enligt tomtens detaljplanebeteckning är kvartersområdet avsett för flervåningshus och radhuslängor. Husen i området skall enligt planen byggas två våningar med träfasad.

Enligt tomtindelningen är byggrätten 2 008 våningskvadratmeter och enligt stadsstyrelsens beslut måste det på tomten byggas minst 1 004 våningskvaratmeter.

Företaget ska nu lämna in byggplaner före utgången av året. Reserveringstiden för en tomt är vanligen sex månader men förlängs nu på grund av rådande coronaläge till utgången av året. Så fort byggplanerna är godkända kan tomten arrenderas.

Läs också