Hoppa till huvudinnehåll

US: Parti har blivit viktigare än person då vi röstar – också i kommunalvalet

valplakat i Ingå
Partiet verkar få allt större betydelse när vi röstar. valplakat i Ingå Bild: Yle/Västnyland kommunalval

Då finländarna röstar i kommunalvalet är partiet mer avgörande än personen för valet av kandidat, visar en opinionsmätning från tidningsgruppen Uutissuomalinen (betalmur).

Enligt mätningen uppger 47 procent att de i första hand väljer mellan partier och grupperingar. De som uppger att de i första hand ser till personen utgör 40 procent.

Ungefär tio procent tar inte ställning och fyra procent uppger sig inte rösta i valet.

Frågorna gäller alltså försommarens kommunalval. I fråga om riksdagsval har det redan tidigare skett en förskjutning från fokusering på person till parti, säger Helsingfors universitets professor i statsvetenskap Åsa von Schultz till tidningsgruppen.

– Resultaten är samstämmiga med en undersökning om riksdagsvalet 2019 som visar att väljarnas beteende hade förändrats. I riksdagsvalen 2003 och 2007 var personen fortfarande viktigare än partiet för väljarna, säger von Schultz.

Stadsbor väljer parti, i små kommuner är personen viktigare

Hennes kollega vid Åbo Akademi, Kim Strandberg, säger att man kunde tro att kandidaternas personer i ett kommunalval är viktigare än vilket parti de representerar.

– I kommunalval är det mer sannolikt att väljare känner kandidater personligen, konstaterar han i tidningsartikeln.

Både Åsa von Schultz och Kim Strandberg fäster sig vid att det finns skillnader mellan storstäderna och mindre kommuner. Partitillhörigheten är mer framträdande för dem som röstar i Helsingfors och Nyland, medan personen oftare avgör valet i östra och norra Finland, enligt opinionsmätningen.

– I Helsingfors finns färre väljare som känner någon kandidat närmare. På små orter finns kanske bara ett par partier att välja mellan, och då får de enskilda kandidaterna mer betydelse, lyder deras resonemang.

Opinionsmätningen visar också på skillnader mellan olika partiers anhängare. De som röstar på De gröna eller Vänsterförbundet väljer ofta just utgående från parti. Centerns väljare utgår oftare från kandidatens person.

Läs också