Hoppa till huvudinnehåll

Fler gymnasiestuderande har avbrutit kurser under distansundervisningen: "Antalet har nästan fördubblats"

Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator.
Många gymnasiestuderande har haft svårt att hålla motivationen uppe under distansundervisningen. Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator. Bild: Petteri Juuti / Yle distansundervisning,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland

Flera månader av distansundervisning vid gymnasierna i huvudstadsregionen har tärt på studiemotivationen och fler studerande har avbrutit kurser. Antalet avbrutna kurser har nästan fördubblats på ett år, säger rektorn för Helsinge gymnasium. Den långa perioden hemma har lett till att studerande inte orkar, säger rektorn för gymnasiet i Grankulla.

Den här veckan får en del av gymnasiestuderandena i huvudstadsregionen återvända till skolan. I över fyra månader har all undervisning skett på distans.

Det var den 27 november 2020 som beskedet kom under coronakoordineringsgruppens presskonferens.

- Andra stadiets utbildning, gymnasier och yrkesskolor, övergår nu till distansundervisning. Övergången till distansundervisning sker senast den 3 december och pågår till den sista december det här året, sade Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Nu vet vi att distansundervisiningen pågick längre än så.

I mitten av februari gavs beskedet att studerandena delvis kan återvända till skolan, men det beslutet drogs senare tillbaka.

"Vi har inte tidigare upplevt att så här många avbryter språkkurser"

Men hur har distansundervisningen inverkat på studieprestationerna?

Svenska Yle skickade en enkät till de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen. Svaren visar att distansundervisningen har lett till fler avbrutna kurser.

- Vi har sett en ökning i jämförelse med föregående år när det gäller antalet avbrutna kurser. I fjol våras var antalet kurser som avbröts 20 under en period medan det i år är 37. Antalet har nästan fördubblats, säger rektorn för Helsinge gymnasium i Vanda, Johanna Blomstedt.

Enligt Blomstedt handlar det om att studerande dels medvetet har avbrutit vissa kurser för att prioritera annat och dels att vissa inte orkat slutföra påbörjade kurser.

Vet du att ökningen beror på distansundervisningen?

- Det kan förstås finnas andra orsaker. Men vi lärare är bekymrade över studerandes välmående. Vi har inte tidigare upplevt att så här många avbryter till exempel språkkurser.

- Vissa lämnar bort kurser de upplever som extra, sådana som de inte har valt som obligatoriska i studentexamen. Istället prioriteras ämnen som upplevs viktigare i studentexamen och som man nu inte klarat av att läsa lika bra som tidigare. Vi ser att mycket beror på corona och de utmaningar som pandemin orsakat, säger Blomstedt.

Kvinna i röd tröja med munskydd bakom en dator.
Johanna Blomstedt. Kvinna i röd tröja med munskydd bakom en dator. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Rektor,distansundervisning,helsinge gymnasium

"Utmanande att på distans skapa samma gemenskap i gruppen"

Blomstedt är oroad över att korta språkkurser nedprioriteras bland studerande.

Förutom att vara rektor undervisar hon själv i tyska.

- Det är utmanande att på distans skapa samma gemenskap i gruppen och skapa diskussioner.

Ser du någon skillnad i hur proven i tyska går när undervisningen sker på distans i jämförelse med normalläget?

- Proven på distans är annorlunda än de som görs under närundervisningen. Det har krävts mer tid att fundera på bedömningen och att skapa olika slags metoder för utvärdering, säger Blomstedt.

"Om studerande inte hittar motivationen sparkas de inte ut genast"

Rektorn för Kyrkslätt gymnasium, Mikael Eriksson, säger också att distansundervisningen gör att studerande har svårare att slutföra kurser.

- Kurserna slutförs inte då exempelvis arbeten inte blir färdiga inom utsatt tid. Jag tippar att det har skett en ökning på 10-20 procent när det gäller att inte slutföra kurser, säger Eriksson.

Enligt Eriksson har skolan och lärarna ett överseende på grund av situationen.

- Vi vill definitivt inte göra det svårare för studerandena. Men det innebär mer jobb för lärarna.

- Om studerande inte hittar motivationen sparkas de inte ut genast utan vi kommer emot och en deadline kan till exempel förlängas. Vi har också en resurslärare som kan jobba med dem som har svårt att motivera sig, säger Eriksson.

Porträttbild på Mikael Eriksson.
Mikael Eriksson. Porträttbild på Mikael Eriksson. Bild: Yle/ Bubi Asplund raseborgs gymnasium,Raseborg,Ekenäs,Västnyland,Rektor

"Alla vågar kanske inte fråga på distans"

Samma sak märks av i Gymnasiet Grankulla Samskola.

- Enkäter vi gjort visar att den långa perioden hemma lett till att studerande inte orkar och inte känner sig motiverade att studera. Därför har fler avbrutit kurser, säger rektor Harriet Lassus-Utriainen.

Enligt henne drabbas särskilt ämnen där studerande oftare behöver lärarens stöd. Det har varit svårare att be om hjälp när undervisningen sker på distans.

- Alla vågar kanske inte fråga, säger Lassus-Utriainen.

Gymnasiet Grankulla samskola.
Också vid Gymnasiet Grankulla Samskola har distansundervisningen påverkat studiemotivationen. Gymnasiet Grankulla samskola. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Gymnasiet Grankulla samskola,Grankulla,grankulla gymnasium

"På grund av omständigheterna är det svårare att hjälpa studerande att utvecklas"

Distansundervisningen innebär mer arbete för lärarna.

- Arbetsbördan har varit enorm. Undervisningen har strukturerats om och fler uppgifter har gjorts på lektionstid. Lärarna har gett färre läxor än tidigare, säger Lassus-Utriainen.

Rektorn i Kyrkslätt gymnasium Mikael Eriksson tror att flera studerande har svårt att prestera enligt sin fulla potential.

- Nu talar vi inte bara om kvaliteten på de arbeten som lämnas in. Det handlar också om engagemang under lektioner och olika kompetenser och färdigheter som ska utvecklas. Och på grund av omständigheterna är det svårare att hjälpa studerande att utvecklas, säger Eriksson.

Bara 12 procent tycker mycket om att studera på distans

En enkät som Helsingfors stad gjorde visar att 77 procent av studerande i gymnasierna upplever att de lär sig sämre under distansstudier än under närundervisning.

Bara 12 procent svarade att de tycker mycket om att studera på distans.

Varken Gymnasiet Lärkan eller Tölö gymnasium i Helsingfors kunde svara på Svenska Yles enkätfråga om hur många studerande som avbrutit kurser på grund av distansundervisningen.

"Vissa fixar inte alls det här med distans"

Rektorn för Mattlidens gymnasium i Esbo Saana Ruotsala uppger att antalet som avbryter kurser inte har ökat, men att studerande inte upplever distansstudier som motiverande eller roliga.

- De saknar främst det sociala och den normala skolvardagen. Vissa fixar inte alls det här med distans och får kämpa för att orka. Den här andelen ökar nu då distansperioden blir längre. Sen finns det vissa som till och med klarar sig bättre i distansstudier, skriver Ruotsala i ett mejl.

Nu ser då distansperioden ut att gå mot sitt slut då en del den här veckan får återvända till skolan.

Helsinge gymnasiums rektor Johanna Blomstedt tror ändå att den här exceptionella tiden kan påverka gymnasiestuderandena i framtiden.

- Om man inte kommit in i gruppen och känt av en gruppanda kan det i framtiden bli svårt att orka. Om grunden känns otrygg kan det bli kämpigt i framtiden med fortsatta studier och arbetsliv.

Läs också