Hoppa till huvudinnehåll

Lassi Patokorpi blir ny chef för Raseborgs museum

En gata med hus.
Kronan, det nya konstmuseet som ska byggas i Ekenäs kommer att höra till den nya museichefens område. En gata med hus. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,EKTA,Museicentrum EKTA,museigården i Ekenäs

Raseborgs museum får en ny museichef. Lassi Patokorpi har tidigare jobbat för Hangö museum.

Bildningsnämnden valde enhälligt filosofie magister Lassi Patokorpi till museichef bland nio sökande.

Nämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP) berättar att bara tre sökande hade den utbildning som krävdes.

Lassi Patokorpi arbetade som amanuens på Hangö museum 2018 och 2019. Efter det har han jobbat som specialforskare för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Patokorpi är styrelseordförande för den finländska kommittén inom ICOM, det internationella museirådet.

Läs också