Hoppa till huvudinnehåll

Rättelse 13.4: Översättningsfel i Yle Spotlights program Kostkampen

Yles logo
Yles logo Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle Yle,logotyper

I Svenska Yles program Spotlight: Kostkampen, gav översättningstexten en felaktig bild av en del av innehållet i programmet. Felet är nu korrigerat.

På svenska lydde texten:

“Processade köttprodukter som den här salamin är helt godkänd mat och finns med i Finlands näringsrekommendationer, men idag räknas den som carcinogen, och finns i samma riskgrupp som asbest och cigaretter.”

I översättningen påstods felaktigt att processade köttprodukter skulle vara lika farliga som asbest och cigaretter:

“Syöpää aiheuttavina niitä pidetään yhtä haitallisina kuin asbestia ja savukkeita.”

Översättningstexten är nu korrigerad.

WHO:s och FN:s cancerforskningsinstitut, IARC, klassificerar olika carcinogena ämnen enligt vetenskaplig bevisbörda.

Sambandet mellan processat kött, cigaretter och asbest är att den vetenskapliga bevisföringen är lika stark för hur cancerframkallande produkterna är. Således hamnar de i samma grupp.

Heidi Grandell-Sonck
Producent
Yle Spotlight

Läs också