Hoppa till huvudinnehåll

Lojo satsar på fler språk i de lägre klasserna - distansundervisning öppnar nya möjligheter

personers armar på bord i undervisningsklass
Eftersom eleverna vant sig vid distansundervisning är skolan inte längre beroende av plats på samma sätt som förr. Arkivbild. personers armar på bord i undervisningsklass Bild: Yle / Monica Slotte folkakademier,språkundervisning,musik,folkhögskolor,Karis,Västnyland,lärkkulla folkakademi

I Lojo ska barnen få börja läsa fler språk redan i fjärde klass. Lojo vill dra nytta av att många elever redan har erfarenheter av undervisning på distans på grund av coronapandemin.

Inget ont som inte för något gott med sig. Skolorna har under coronaepidemin vant sig vid distansundervisning vilket nu öppnar upp nya möjligheter i Lojo.

Lojo stad planerar att erbjuda fler språk i de lägre klasserna. Det gäller årskurs fyra i både stadens svenska och finska skolor i höst.

Med hjälp av distansundervisning kunde elever från stadens alla grundskolor delta. I vanliga fall brukar små gruppstorlekar vara ett hinder för skolorna att utöka språkbuketten.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet, där du kan du höra intervjuer med Monica Lemberg, rektor för de svenskspråkiga skolorna i Lojo och Juha-Pekka Lehmus, serviceområdeschef för barn, unga och familjer i Lojo.

I Lojo får föräldrarna till tredjeklassare i de svenska skolorna den här veckan ta emot en enkät om intresset för ett frivilligt språk nästa läsår. De finska föräldrarna har redan tidigare fått enkäten.

Staden vill förstärka språkkunskaperna redan i grundskolans lägre klasser genom att erbjuda fler A2 språk. Exakt vilka språk det blir fråga om är ännu öppet.

Beslutet att öppna för fler språk i Lojo härstammar från ett fullmäktigebeslut i december i fjol.

När resultatet från enkäterna till hemmen blir klara fattar kommunen beslut om vilka språkgrupper som bildas i höst och hur stora grupperna kan vara.

Grupper på 15-20 elever är maximum om undervisningen sker på distans enligt Juha-Pekka Lehmus, chef för serviceområdet för barn, unga och familjer i Lojo.

Nämnden för barn, unga och familjer möttes 14.4 och godkände en preliminär plan för språkprojektet. Förutsättningen är att Lojo stadsfullmäktige beviljar tilläggsanslag till projektet.

Tidningen Länsi-Uusimaa var först ute med nyheten.

Artikeln kompletterades 15.4 kl 5.26 med beslut från nämnden för barn, unga och familjer.

Läs också