Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att rekrytera kommunala tjänstemän – den privata sektorn lockar mer, särskilt inom tekniska funktioner

Korsholms kommun
I Korsholm har man under våren försökt anställa en planläggningschef. Hittills har rekryteringen inte gett resultat. Korsholms kommun Bild: YLE/Sofi Nordmyr Korsholm,korsholms ämbetshus

Många kommuner kämpar med att anställa tjänstemän – inte minst på den tekniska sidan. En orsak är att den privata sektorn har större dragningskraft. Enligt samhällsforskaren Siv Sandberg är det oroväckande om det blir väldigt svårt för kommunerna att rekrytera tjänstemän.

För att verksamheten i en kommun ska hållas i rullning behövs kommunala tjänstemän. Men att rekrytera personer till de här uppgifterna är inte alltid helt enkelt.

I Korsholm har man under våren sökt en planläggningschef som ska planera markanvändningen i kommunen. Hittills har rekryteringen inte gett något resultat. Efter två rekryteringsannonser har man nu gått över till en fortgående rekrytering som pågår till slutet av augusti.

Kommundirektör Rurik Ahlberg säger att just planläggare hör till de svåraste för kommuner att anställa.

– När det handlar om kommunala funktioner som också har en privat motsvarighet blir det genast mycket knepigare.

Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran.
Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att kommunerna inte kan satsa lika mycket på rekrytering som den privata sektorn. Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,Korsholm,kommundirektörer

Och den privata sektorn drar bra, särskilt när det handlar om tekniska funktioner. En orsak är enligt Ahlberg att den privata sektorn har mer resurser att lägga på själva rekryteringen.

– Kommunerna har inte möjlighet att satsa så mycket på marknadsföring, headhunting och konsultbyråer. När det handlar om vissa funktioner skulle det säkert vara en fördel att ha mer resurser att satsa på sådant.

Ahlberg säger ändå att läget i Korsholm överlag är bra i fråga om kommunala tjänstemän.

– Många vill bo i den här trakten och vi brukar få ett antal sökande.

Lönen spelar in

Det är inte bara i Korsholm som det är svårt att rekrytera människor till kommunala tjänster.

Enligt en enkät som den offentliga sektorns pensionsförsäkringsbolag Keva skickade ut till kommunala beslutsfattare har det varit svårt att hitta sökande till lediga jobb i nästan hälften av kommunerna i Finland. I kommuner med färre än 5 000 invånare är läget något bättre, men det finns stora regionala skillnader.

Mindre kommuner i Österbotten verkar ha svårt att locka många sökande till sina lediga tjänster. Det säger Siv Sandberg, som är forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning på Åbo Akademi.

– Bilden är varierad. Jag tror att vi har en lite sämre tillgång på svenskt håll än på finskt håll.

Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi
Samhällsforskaren Siv Sandberg säger att läget varierar mellan olika kommuner. Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi Bild: Yle / Jonas Mastosalo forskare,siv sandberg

Sandberg säger att lönen är en orsak till att den privata sektorn lockar fler sökande än den offentliga, inte minst inom tekniska funktioner.

– Det krävs ganska hög expertis för att bli chef för till exempel planläggning eller byggnadsinspektion. De här experterna har en ganska stor åtgång också inom den privata sektorn, där lönebilden är betydligt bättre.

En annan orsak är enligt Sandberg att personer som utbildar sig till ingenjörer eller arkitekter inte nödvändigtvis är inställda på att i framtiden bli chefer inom den offentliga sektorn, och därför inte ser den offentliga sektorn som en viktig arbetsmarknad.

Höga krav på chefer

Kommunala chefstjänster ställer ofta höga krav på de sökande.

Förutom en lämplig högskoleexamen och kunnande inom området måste den sökande också ha kännedom om kommunal förvaltning och den lagstiftning som berör arbetet.

Utöver det kan det också förutsättas bland annat tillräckliga språkkunskaper, datorkunskaper och sociala färdigheter.

Enligt Siv Sandberg borde kommunerna se över hurdana krav de ställer.

– I synnerhet när politiska organ skriver önskelistor över vilka typer av chefer man vill ha så kan man ställa sig frågan ”finns den här människan i verkligheten?”

När politiska organ skriver önskelistor så kan man ställa sig frågan ”finns den här människan i verkligheten?”― Siv Sandberg

Rurik Ahlberg i Korsholm säger att de saker som efterfrågas i rekryteringen är saker som behövs i arbetet.

– Till exempel social kompetens är något vi behöver. Vi har mycket kontakt med invånarna och de förtroendevalda och det är viktigt att kunna komma överens med folk inom det kommunala.

Ahlberg poängterar ändå att ingen förväntas klara av allt ensam.

– Vi är många människor som stöttar och kompletterar varandra.

Keva:s huvudkontor.
Enligt pensionsförsäkringsbolaget Kevas prognos går var tredje kommunalt anställd i pension de närmaste tio åren. Keva:s huvudkontor. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Keva (Kuntien eläkevakuutus)

Meningsfullt arbete

Enligt Kevas prognos kommer omkring en tredjedel av de kommunalt anställda att gå i pension inom de närmaste tio åren. Därmed kan man räkna med en hel del lediga jobb i kommunerna de kommande åren.

Enligt Siv Sandberg är det oroväckande om det är svårt att rekrytera kommunala tjänstemän.

– Om man ser bakåt i historien har det faktum att också små kommuner har haft en kompetent tjänstemannakår haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är en brist ifall det här blir väldigt svårt och man måste hanka sig fram med tillfälliga lösningar.

Vi jobbar för hela samhället och bygger upp hela samhället. Den sidan är viktig att få fram.― Rurik Ahlberg

Sandberg poängterar att kommuner är bättre arbetsgivare än man kanske får intryck av. Som två exempel nämner hon goda semesterförmåner och välutvecklad personalhälsovård.

– Ofta tror jag att kommunerna glömmer bort att göra reklam för sådant som nästan uppfattas som självklart.

Rurik Ahlberg säger att de jobb som finns i kommunerna ofta är väldigt meningsfulla.

– Det finns mycket innehåll i det vi gör; vi jobbar för hela samhället och bygger upp hela samhället. Den sidan är viktig att få fram i marknadsföringen och i kontakten med de som kan vara intresserade.

Läs också