Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten - 15.4

Munskydd i en plastpåse.
Munskydd i en plastpåse. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna,Munskydd,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Noll nya fall i Mellersta Österbotten

Inga nya fall av coronasmitta har upptäckts i Mellersta Österbotten och inga patienter vårdas för tillfället för covid-19 på centralsjukhuset i Karleby.

Under de senaste 14 dygnen har tolv nya fall av coronasmitta rapporterats och incidenstalet för distriktet är nu 15,4 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Vasa sjukvårdsdistrikt: Sex nya fall

Sex nya coronafall redovisas på torsdagen av Vasa sjukvårdsdistrikt. Under gårdagen togs 275 coronatest i distriktet.
De sex fallen fördelar sig geografiskt som två fall i Jakobstad, två i Korsholm, ett i Vasa och ett i Närpes. Fallen i Jakobstad härrör sig från en känd smittkedja och de de smittade har befunnit sig i karantän. För de andra fallen pågår smittspårningen ännu, berättar infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa Centralsjukhus.

- Det var ingen överraskning att det skulle komma nya fall, coronasmittan finns fortfarande i samhället även om vi haft några dagar med noll eller mycket få fall, säger Salonen.

Incidensen i Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter sjunka och uppgår nu till 32 (igår 34) fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Coronatest med låg tröskel i Korsnäståget i Vasa

Den populära mobila coronateststationen står på torsdag eftermiddag i Korsnäståget i Vasa. Ambulansen är parkerad mitt emot hälsostationen på Fräsargatan mellan 14.30 och 17.30. Dit kan man gå för coronatest utan remiss eller tidsbeställning.

Fem nya fall i Södra Österbotten

Fem nya coronafall konstaterades under gårdagen i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Incidensen har stigit till 27,5 fall per 100 000 invånare under de gångna två veckorna.

Läs också