Hoppa till huvudinnehåll

Krav på säkra avstånd i offentliga lokaler upphävs i Kymmenedalen – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Träningssko och hantel i gym.
Lovisa planerar öppna konditionssalar den 17 maj. Träningssko och hantel i gym. Bild: Jessica Edén gym,konditionssal,styrketräning

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Här hittar du grafik om coronaläget och antalet vaccinerade

30 april kl. 15:20 Coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti i Borgå

16 personer i daghemmet har exponerats för smittan och försätts i karantän hemma.

Verksamheten i daghemmet fortsätter normalt.

30 april kl. 14.40: Krav på säkra avstånd i kundlokaler upphävs i Kymmenedalens område

Orsaken är att epidemiläget förbättrats.

Regionförvaltningsverket upphäver därför det förlängningsbeslut som man ålagt privata och offentliga aktörer i regionen.

Restriktionerna upphör från och med den 1 maj.

Ett motsvarande beslut är ändå fortfarande i kraft i resten av södra Finland, dvs. bland annat i Nylands sjukvårdsdistrikt.

Där gäller kravet på säkra avstånd i kundlokaler fram till och med den 16 maj.

De allmänna hygienkraven måste fortfarande beaktas på Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område.

29 april kl. 17.25: Lovisa stads konditionssalar stängda till 16 maj

Lovisa stads konditionssalar är fortfarande stängda till 16 maj.

Lovisas kommunspecifika coronavirusrestriktioner i maj har väckt mycket frågor om öppettiderna för konditionssalarna.

Lovisa stads offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet) öppnas 3 maj.

Trots det här hålls de konditionssalar som staden underhåller stängda så länge som gruppverksamheten för vuxna i stadens lokaler är avbruten, till 16 maj.

Om smittläget inte förvärras planerar staden att öppna konditionssalarna 17 maj.

29 april kl. 15.45: Borgå börjar vaccinera 16–17 åringar i riskgrupp 2

Vaccinationstider för personer i åldern 16–17 år som hör till riskgrupp 2 öppnas torsdagen den 29 april, cirka kl 16.

Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. Gruppen vaccineras med Pfizer Biontechs vaccin.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. vaccinationstider kan också bokas per telefon 040 145 5000.

29 april kl. 15.35: Borgå lindrar restriktioner från den 10 maj

Följande verksamheter öppnas från 10 maj:

- hobbyverksamhet och grundläggande konstundervisning inomhus för barn och unga i åldern 12–20 år (födda 2001 eller senare), i smågrupper med under 10 personer.

- med undtaget för personer under 20 år som utövar individuella grenar, såsom simning och konståkning, som får börja träna i grupper med under 10 personer från 3 maj till exempel i simhallen och ishallen. I övrigt hålls restriktionerna gällande till exempel simhallen i kraft.

- sommarverksamhet för personer under 20 år kan ordnas då man följer anvisningarna för hobbyverksamhet inomhus.

- stadsbibliotekets och närbibliotekens (Gammelbacka, Vårberga och Kerko) samt bokbussens inomhuslokaler öppnas för låneverksamhet. Tidningsläsesalarna är tills vidare öppna med tidsbeställning.

- J.L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling öppnas för besökare. Guidningar för grupper ordnas inte.

Besöksrestriktioner i servicehemmen lindras från 1 maj

- rekommendationen är att två närstående kan besöka en boende samtidigt, i en timme. Man måste komma överens om besöken på förhand. Fortfarande rekommenderas att boende och anhöriga träffas utomhus på servicehemmets gård eller i mötesstugor.

- social- och hälsovårdstjänsternas talterapi- och ergonomigrupper för barn, fortsätter i smågrupper med 2–4 personer från 3 maj.

28 april kl. 18.00: Coronavaccinationer för grundfriska 60-64-åringar i Lovisa och Lappträsk

Coronavaccinationerna för grundfriska personer i ålder 60–64 år inleds i Lovisa och Lappträsk.

Tidsbeställningen öppnas 29 april. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

För tillfället finns det lediga vaccinationstider för alla åldersgrupper som står i vaccinationstur!

28 april kl. 14.10: Testade vid Borealis finns också på Borgås webbplats

Antalen testade och bekräftade fall av covid-19 på Borealis fenol- och aromateranläggning finns också på Borgå stads webbplats.

Siffrorna uppdateras en gång per dag mellan tisdag och fredag. Antalet kan också uppdateras retroaktivt.

Borealis i Borgå genomgår ett servicestopp som började i mitten av april. Totalt arbetar cirka 1 350 personer i olika faser på platsen, varav 300 är utländska personer.

28 april kl. 14.05: Lovisa förlänger vissa restriktioner till maj

Lovisa stad har beslutat förlänga några kommunspecifika coronavirusrestriktioner och -rekommendationer till maj.

När det gäller ledd hobbyverksamhet för vuxna (över 20 år) som ordnas i stadens lokaler är gruppverksamheten inom- och utomhus avbruten fram till 16 maj.

När det gäller ledd hobbyverksamhet för barn och unga (20 år samt yngre) som ordnas av staden öppnas gruppverksamheter inomhus 29 april.

Gruppverksamheter utomhus öppnades redan 21 april.

Lovisa stads offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet) öppnas 3 maj.

Besök

Från och med 1 maj tillåts besök på hälsovårdscentralens avdelning. Rekommendationen är att högst två nära anhöriga i gången kommer på besök inomhus och att besöket räcker högst 30 minuter.

Även på boendeenher rekommenderas högst två nära anhöriga i gången inomhus och att besöket räcker högst en timme.

Man ska alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen, även tidigare hygien- och säkerhetsdirektiv ska följas.

Det rekommenderas också att man inte ordnar privata tillställningar för fler än sex personer fram till 16 maj.

Övriga kommunspecifika coronavirusrestriktioner fortsätter som förut.

27 april kl. 19.30: Borgå lindrar restriktioner från den 10 maj

Coronarestriktionerna i Borgå lindras från den 10 maj.

Följande verksamheter öppnas från 10.5:

- hobbyverksamhet och grundläggande konstundervisning inomhus för barn och unga i åldern 12–20 år (födda 2001 eller senare), i smågrupper med under 10 personer.

- med uindtaget personer under 20 år som utövar individuella grenar, såsom simning och konståkning, som får börja träna i grupper med under 10 personer från 3 maj till exempel i simhallen och ishallen. I övrigt hålls restriktionerna gällande till exempel simhallen i kraft.

- sommarverksamhet för personer under 20 år kan ordnas då man följer anvisningarna för hobbyverksamhet inomhus.

- stadsbibliotekets och närbibliotekens (Gammelbacka, Vårberga och Kerko) samt bokbussens inomhuslokaler öppnas för låneverksamhet. Tidningsläsesalarna är tills vidare öppna med tidsbeställning.

- J.L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling öppnas för besökare. Guidningar för grupper ordnas inte.

Besöksrestriktioner i servicehemmen lindras från 1 maj

- rekommendationen är att två närstående kan besöka en boende samtidigt, i en timme. Man måste komma överens om besöken på förhand. Fortfarande rekommenderas att boende och anhöriga träffas utomhus på servicehemmets gård eller i mötesstugor.

- social- och hälsovårdstjänsternas talterapi- och ergonomigrupper för barn, fortsätter i smågrupper med 2–4 personer från 3 maj.

27 april kl. 15.45: Sibbo börjar vaccinera friska i åldern 55−59 år

Alla Sibbobor i åldern 55−59 år (födda 1962–1966, även grundfriska) kan boka tid till coronavaccination från och med onsdagen den 28 april.

Tidsbokningen öppnas även inom kort för personer i åldern 16–17 år som hör till riskgrupp 2, eftersom man på nationell nivå har beslutat att sänka den nedre åldersgränsen för riskgruppen.

Den exakta tidpunkten meddelas på kommunens coronavaccinationssida så snart som möjligt. Till dessa åldersgrupper ges Pfizer-Biontechs vaccin.

Alla får i regel Pfizer-Biontechs vacccin

För närvarande vaccineras alla andra grupper med Pfizer-Biontechs vaccin än 65−69-åringarna, som får AstraZenecas vaccin.

Från och med maj kan 65−69-åringar få mRNA-vaccin (såsom Pfizer-Biontechs vaccin), om den som ska vaccineras så önskar. Valfriheten gäller endast de 65−69-åringar som får sin första vaccindos.

Från och med den 3 maj kommer bokningen av alla tider att riktas till Pfizer-Biontechs vaccin.

Om den som ska vaccineras vill boka tid till AstraZenecas vaccin efter den 3 maj, ska hen boka tid per telefon och framföra sitt önskemål i samband med tidsbokningen.

I åldersgruppen 65−69 år finns det fortfarande cirka 200 Sibbobor som inte har vaccinerats.

Till personer under 65 år påbörjas nya vaccinationsserier bara med mRNA-vaccin (t ex Pfizer-Biontech).

Personer under 65 år som hunnit få första vaccindosen med AstraZenecas vaccin, får andra vaccindosen med mRNA–vaccin.

Över 90 procent av personerna över 70 år har redan vaccinerats en gång och cirka 80 procent av personerna i åldern 65–69 har fått sin första vaccindos.

Nästan 40 procent av personerna i åldern 60−65 år har fått den första injektionen. Cirka två procent av Sibboborna har fått den andra vaccindosen.

27 april kl. 13.40: Lappträsk börjar avveckla restriktionerna och öppnar verksamheter

Lappträsk kommun öppnar biblioteken, kommunkansliet och konditionssalen med början den 3 maj. Det får bara vara sex personer i lokalerna samtidigt (inklusive personal) och säkerhetsavstånden ska följas.

I ungdomsgården kan smågrupper vistas från och med 3 maj enligt överenskommelse. Gruppen får bestå av högst sex personer (inklusive personal).

Ledd hobbyverksamhet för 20-åringar och yngre kan ordnas utomhus från och med 29 april. Ledd verksamhet inomhus för 20-åringar och yngre kan ordnas utomhus från och med 3 maj.

Ledd hobbyverksamhet för 20-plussare är fortfarande inställd på grund av restriktionerna.

Årskurs 7-10 inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet övergår helt till närundervisning med början 3 maj.

Handhygien, användning av munskydd och säkerhetsavstånd gäller fortfarande.

Förbud fram till 16 maj

Offentliga evenemang och sammanträden inomhus och utomhus är förbjudna till och med 16 maj på samma sätt som nu.

Endast nödvändiga evenemang med upp till sex personer kan ordnas, till exempel minnesstunder. Då måste säkerhetsavstånd följas.

Beslutet om att undvika närkontakter är trots allt fortfarande i kraft till och med 16 maj, men lokaler kan öppnas bara man följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd.

26 april kl. 15.30: Har du ringt tidsbeställningen i Lovisa, men inte fått vaccinationstid?

Det har förekommit tekniska problem med telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer i Lovisa.

Nu har staden kontaktat alla som ringt till telefontidsbeställningen mellan 5 mars och 19 april. Vissa har inte nåtts trots upprepade försök.

Om du alltså ringt till telefontidsbeställningen under ovanstående tidsperiod och inte ännu fått vaccinationstid, ombeds du ringa på nytt. 

Telefontidsbeställningen, tfn 0444 555 360 är öppen vardagar klockan 8–16. Då du ringer till telefontidsbeställningen: Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år) eller linje 2 (personer som hör till riskgrupp 1 eller 1, samt personer i ålder 65–69 år). 

Lyssna ända till slutet av det inspelade meddelandet! Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö. Om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ring på nytt följande dag. 

Ring bara en gång och vänta på att någon från staden ringer tillbaka! Vaccinationstiderna bekräftas på basis av det antal vacciner som skickats till Lovisa.

Återuppringningar görs alltså när det finns lediga vaccinationstider att tillgå. 

26 april kl. 14.35: Skolelever i Mörskom exponerade för coronavirus i ungdomslokalen

En elev från Orimattila yhteiskoulu fick ett positivt testresultat för coronavirussmitta i slutet av förra veckan.

Några av skolans elever är från Mörskom.

Eleverna har besökt ungdomslokalen Noukku i Mörskom den 23 april, klockan 16-21.

Besöket hände innan hälsovården fattade beslut om karantän för elever från Orimattila yhteiskoulu.

Ungdomar som vistades i ungdomslokalen den 23 april har alltså utsatts för sekundär exponering.

Kommunen rekommenderar därför alla som besökte Noukku kvällen i fråga att noggrant följa med sitt hälsotillstånd under denna vecka.

Kommunens ungdomsarbete flyttar tillfälligt över till nätet mellan den 26 och 28 april.

26 april kl. 12.30: Skolelever i Borgå erbjuds munskydd av tyg som tvättas hemma

Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever som i årskurs 5 går i sammansatta klasser (5–6), får den här veckan fyra munskydd av tyg som kan tvättas hemma.

Eleverna får också i fortsättningen använda de munskydd som hittills har erbjudits i skolorna eller egna munskydd.

I övriga årskurser fortsätter man enligt tidigare praxis.

Skoleleverna får mindre, svarta tygmunskydd som planerats för unga, men vid behov kan elever i årkurs 7–9 också få munskydd i vuxenstorlek.

Både elever och vårdnadshavare har önskat att eleverna ska få personliga munskydd av tyg som kan tvättas hemma.

26 april kl. 12.20: De ambulerande avfallsinsamlingarna flyttas

Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus genomför inte sin traditionella vårturné.

Insamlingarna för farligt avfall och metallskrot har flyttats från maj till september på grund av det osäkra coronaläget.

Bilarnas insamlingsrutter i september är de samma som hade planerats för maj i östra Nyland.

Sommarens ambulerande avfallsinsamlingar däremot ordnas enligt planerna.

I juli samlar Otto-insamlingsbåten avfall från skärgården i östra Nyland.

De ambulerande insamlingarnas uppdaterade tidtabeller finns att hitta på Rosk’n Rolls webbplats och i Roskis-tidningen som nyligen delades ut till hemmen.

23 april kl. 14.55: Sibboelever återgår till närundervisning och hobbyer öppnas

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas skriver på Twitter att eleverna i årskurs 7 till 9 och gymnasierna får återgå till närundervisning helt och hållet från och med den 3 maj.

Fram till dess fortsätter den nuvarande turvisa när- och distansundervisningen.

Rekommendationen om munskydd som redan tidigare gäller eleverna och hela personalen i läroverk på andra stadiet, högstadier och årskurs 6 i lågstadier är fortfarande i kraft.

I Lovisa och Borgå sker det här redan på måndag, den 26 april.

Kommunen meddelar också att ungdomsgårdarna öppnar 3 maj och att 13- till 20-åringarnas hobbyer påbörjas begränsat.

Deltagarantalet inom grupphobbyverksamhet utomhus höjs till högst 50 personer. Hobbyverksamhet inomhus i kommunens lokaler öppnar för grupper på högst 10 deltagare.

Även gymmet i Allaktivitetshallen öppnas för personer som fyllt 20 år och yngre, förutsatt att högst 10 personer vistas i lokalerna samtidigt.

22 april kl. 20.30: Vissa av musikinstitutets elever återgår till närundervisning

Musikinstitutets elever som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från och med den 26 april.

Det gäller Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov).

Andra restriktioner fortsätter som tidigare.

22 april kl. 15.10: Coronavaccinationerna för friska 50–54-åriga börjar i Borgå

I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1967–1971, dvs. 50–54-åriga, från och med onsdagen den 28 april.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas måndagen den 26 april klockan 10.

Vaccinationstider finns till en början onsdagen den 28 april och torsdagen den 29 april och nya tider för den här gruppen öppnas fortlöpande.

Vaccinationstider finns också kvällstid. Vaccinet är i det här skedet Pfizer Biontech.

­Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt, boka tid på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1.

22 april kl. 14.20: Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning i Lovisa

Lovisa stad har beslutat att högstadieskolorna och gymnasierna helt övergår till närundervisning från och med 26 april.

I Lovisa är coronavirusläget nu så lugnt att det inte längre är nödvändigt att alternera mellan när- och distansundervisning.

I närundervisningen ska man omsorgsfullt använda munskydd, sköta om handhygien och iaktta säkerhetsavstånd.

Speciellt under luncherna ska man försöka hålla avstånd. Man måste också komma ihåg att använda munskydd under skolskjutsarna.

Övriga kommunspecifika coronavirusrestriktioner fortsätter tillsvidare.

20 april kl. 17.20: Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning i Borgå

Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning enligt läsordningen på måndag den 26 april.

Enligt stadsstyrelsens beslut fortsätter 7- och 8-klassarna att turvis delta i närundervisning till den 25 april.

"I Borgå har incidensen för nya infektioner sjunkit. Senaste vecka var incidensen 125, nu 102,9. Även om coronaläget fortfarande är allvarligt, är det viktigt för de ungas välbefinnande och inlärningsresultat att fortsätta med närundervisning", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Gymnasierna återgår också till närundervisning den 26 april. Med beslutet slopas alltså den tidigare linjen att ordna närundervisning för en årskurs åt gången fram till den 9 maj.

I närundervisningen ska alla noggrant följa anvisningarna om användning av munskydd, god handhygien och tillräckliga avstånd. Särskilt under måltider ska trygga avstånd eftersträvas.

Gymnastiklektioner kan med fördel ordnas utomhus, och kontaktgrenar lämnas bort. Exempelvis får man inte spela fotboll, men passningsövningar är tillåtna.

20 april kl. 14.00: Coronavaccinationerna för friska 55–59-åriga börjar i Borgå

I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1962–1966, det vill säga 55–59-åriga, från och med torsdagen den 22 april.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas onsdagen den 21 april klockan 11.

Vaccinationstider finns till en början på torsdag, fredag och måndag, och nya tider för den här gruppen öppnas varje vecka.

Vaccinationstider finns också kvällstid. Vaccinet är i det här skedet Pfizer Biontech.

­– Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare. Vi uppmuntrar i synnerhet de över 70-åringar som inte ännu vaccinerats att söka sig till vaccinationen, cirka 10 procent av dem har inte ännu vaccinerats, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

De under 65-åriga i riskgrupper som hann få Astra Zenecas vaccin får enligt THL:s linje Pfizer Biontechs vaccin som boostervaccin. Man får ett textmeddelande om ändringen.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig kan man boka via telefonnumret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.

Vaccinationerna i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården.

Också alla tider för boostervaccin har flyttats eller flyttas till Konstfabriken.

19 april kl. 12.00: Coronavaccinationerna i Lovisa och Lappträsk fortsätter idag

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 19 april.

I vaccinationstur står just nu:

- Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.

- Alla personer i ålder 65–69 år (födda 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med AstraZeneca vaccin.

- Personer i ålder 18–64 år (födda år 1957–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.

Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 19.4.2021).

Vaccinationer ges enbart med tidsbeställning. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi.

Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.

19 april kl. 12.00: Borgå stad står på sig trots diskussioner om munskyddsrekommendationen för elever i årskurs 4 och 5

Diskussioner har uppstått efter att Borgå stad förra veckan meddelade om sina utvidgade munskyddsrekommendationer.

Från och med idag måndag ska elever även i årskurs 4 och 5 använda munskydd.

Det här efter att smittläget i Borgå försämrats och flera smittfall har inträffat i skolorna.

Samtidigt har huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp gått in för att inte rekommendera munskydd åt barn under 12 år - trots att epidemiläget är värre där än i Borgå.

Det här har gett upphov till livliga diskussioner i Facebook-gruppen Politikborgå.

Ändå står Borgå stad på sig och motiverar munskyddsrekommendationen i de lägre klasserna.

- Vi har gått in för det här eftersom vi haft smittfall i de yngre klasserna. Det här är ett sätt för oss att trygga närundervisningen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Responsen på munskyddsbeslutet har enligt henne varit både positiv och negativ. Läget följs ändå upp hela tiden.

- Vi utvärderar läget varje vecka och följer upp hur coronasituationen utvecklar sig.