Hoppa till huvudinnehåll

Skolorna öppnar helt och hållet i början av maj – gäller åk 7–9, gymnasier och yrkesskolor i huvudstadsregionen

Abiturienter skriver preliminära studentprov med munskydd.
I maj återgår gymnasierna helt och hållet till närundervisning. På bilden abiturienter som skriver studentprov. Abiturienter skriver preliminära studentprov med munskydd. Bild: Silja Viitala / Yle februari,2021,Kulosaari Secondary School,Helsingfors,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,andningsskydd,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,ansiktsmasker,Grundskolor och gymnasier,gymnasiet,gymnasister,abiturienter,studentskrivningar,studentprov,studier,studerande,gemensam ansökan,Realprov (Studentexamen),ungdomar,unga vuxna

De högsta klasserna i grundskolan samt gymnasier och yrkesskolor i huvudstadsregionen återvänder helt och hållet till undervisning i skolan i början av maj. Samtidigt öppnas lokalerna för hobbyer för under 20-åringar. Det här fattade huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp beslut om på tisdagen.

Vårterminen i skolorna i huvudstadsregionen ser ut att kunna avslutas på plats. Just nu används en hybridmodell med turvis när- och distansundervisning i de högre klasserna i grundskolan och i gymnasier och yrkesskolor.

Men det förändras den 3 maj om inget oförutsett händer. Andra stadiet, det vill säga gymnasier och yrkesskolor har helt eller delvis studerat på distans ända sedan början av december 2020. För de högre klasserna i grundskolan, det vill säga årskurserna 7 till 9 samt årskurs 10 har haft distansundervisning helt eller delvis gällt sedan 8 mars.

Öppnar för inomhusidrott för under 20-åringar

Coronakoordineringsgruppen beslöt också på tisdagen att barn och unga under 20 år får idrotta och hålla på med annan ledd fritidsverksamhet inomhus från och med den 3 maj. Det här gäller stegvis och om smittskyddslagens paragraf 58 g då inte längre kräver att lokalerna är stängda.

Öppnandet av fritidsverksamheten förutsätter att en hälsoskyddsplan ges till staden. I planen ska ingå beskrivningar om hur man ska undvika närkontakter och hur storleken på gruppen beaktas i lokalen.

Vill förlänga förbudet om att ses fler än sex

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om att närkontakt i kundlokaler ska undvikas enligt smittskyddslagen till och med den 16 maj.

Gruppen vill också att regionförvaltningsverket förlänger förbudet för att träffas fler än sex personer.

Rekommendationen om att alla över 12 år använder munskydd inomhus på andra ställen än i hemmet är fortsättningsvis i kraft.

I huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp finns representanter för Esbo, Helsingfors och Vanda. Besluten följs också av Grankulla och ofta också av Kyrkslätt.

Läs också