Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa säljer alla åtta fastigheter vid Strömfors bruk – staden vill inte stå för underhåll och reparationer

Strömfors bruksområde.
Bruksbyggnaderna i Strömfors står inför stora förändringar när ägaren byts. Strömfors bruksområde. Bild: Yle / Hanna Othman strömfors bruk

Lovisa stadsfullmäktige beslöt på onsdagen att staden säljer åtta fastigheter vid Strömfors bruk. Flera ledamöter hade gärna hållit kvar Nedre smedjan i stadens ägo.

Ärendet om försäljningen av åtta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Strömfors bruk förorsakade en lång diskussion i stadsfullmäktige.

Ledamöterna ställde sig fortfarande positiva till att fastigheterna säljs, med undantag av Nedre smedjan som delade fullmäktiges åsikter.

I kritiken mot en försäljning av Nedre smedjan framfördes bland annat argument för att den Övre smedjan och Nedre smedjan utgör en kulturhistorisk helhet som inte borde separeras genom försäljning.

Strömfors bruk i Lovisa - infotavla
Karta över bruksområdet. Strömfors bruk i Lovisa - infotavla Bild: Yle/Sune Bergström bruksort

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom framhöll att Nedre smedjan skulle bli en ekonomisk belastning för staden om den blev kvar i stadens ägo.

- Om vi beslutar att behålla Nedre smedjan kan vi inte undgå reparationskostnader, och det skulle inte vara ett enskilt museum utan en del av något annat, och i slutändan skulle vi betala mer än vi fick tillbaka, sa Oker-Blom.

Keijo Tähtinen (SDP) framförde också kritik mot stadens prioritering att satsa flera tiotusen euro på ett vildmarks- och naturkulturmuseum i grannkommunen Pyttis, men inte på ett befintligt museum i den egna staden.

En fråga som inte besvarades var Veli-Matti Mettinens (Sannf) spörsmål om vart lösöret på 4 000–5 000 föremål i Nedre smedjan och Kontorsmuseet ska placeras om fastigheten säljs och verksamheten upphör.

De här byggnaderna ska säljas:

Byggnaderna i Strömfors bruk som Lovisa ska sälja:

  • Ladugården
  • Nedre smedjan
  • Stallet
  • Verkhuset
  • Sågen
  • Boden
  • Slangboden
  • Bastun

Av de här är sågen störst med en våningsyta på 4 139 kvadratmeter. Sammanlagt har byggnaderna cirka 7 757 kvadratmeter våningsyta.

Veli-Matti Mettinen lämnade in samma motförslag som var aktuellt när stadsstyrelsen behandlade försäljningen den 12 april.

Mettinens motförslag var att Nedre smedjan jämte markområde ska skiljas från de fastigheter som säljs.

Alternativt kan fastigheten omvandlas till ett aktiebolag så att museet, turistinformationen och de allmänna toaletterna förblir i stadens ägo. Stadens andel i aktiebolaget ska vara minst 50 procent.

Beredningens förslag var alltjämt att sälja samtliga åtta fastigheter och det vann med rösterna 20 mot 15.

Läs också