Hoppa till huvudinnehåll

Många projekt i Vasa hamn inför framtida frakter: "Vi kommer säkert att få större volymer"

En pontonkran lyfter betongelement på plats i bassängen i Vasa hamn.
Omkring en miljon ton gods rör sig genom Vasa hamn per år. En pontonkran lyfter betongelement på plats i bassängen i Vasa hamn. Bild: Yle/Anna Wikman Vasa hamn,Vasa,pontonkran

Den planerade fabriken för batterikomponenter kommer troligen att påverka också hamnen i Vasa. Hamndirektör Teijo Seppelin räknar med att både byggmaterial och material till och från fabriken ska fraktas via hamnen.

Seppelin vet inte hurudana volymer det kommer att handla om, men han förväntar sig att ganska mycket frakt ska komma via hamnen.

– Vi kommer säkert att få mera volymer via Vasa hamn, säger Seppelin.

Under planeringen och arbetet med att få till stånd intentionsavtalet med Johnson Mattheys har ingen varit i kontakt med Seppelin.

– Den har ju varit hemlig hela den där processen. Men vi har ju Wärtsilä Smart Technology Hub som håller så småningom på att bli färdig här i Vasa. Vi förbereder ju hela tiden för deras behov och samtidigt också för övriga behov.

Seppelin konstaterar att hamnen just nu snurrar på över hundra procent.

– Det kommer massor med vindkraftskomponenter, plus övrig trafik och Wasaline.

Teijo Seppelin, logistikutvecklare i Vasa
Teijo Seppelin Teijo Seppelin, logistikutvecklare i Vasa Bild: YLE/ Marcus Lillkvist seppelin

Många projekt i hamnen

Just nu håller man på att bygga den nya kajen för den nya färjan Aurora Botnia som ska börja trafikera i sommar. Kajen blir klar i höst och då blir också ombyggnaden av passagerarterminalen klar.

Dessutom planeras en ro-ro ramp för lasttrafiken som ska bli klar år 2022 och hamnen ska också underhållsmuddras de närmaste åren.

Seppelin berättar att man också behöver hitta ett till ställe där containrar kan lastas och lossas.

Han räknar med att kring en miljon ton gods per år har passerat genom hamnen de senaste åren.

– Vi kan få dubbelt så stora volymer i hamnen under förutsättning att genomflödet fungerar. Vi inte så mycket lagerutrymme för tillfälle. Och det är ju alltid ett problem.

För att råda bot på utrymmesbristen ska ett område vid vågbrytaren fyllas ut. Där räknar Seppelin med att hamnområdet ska förstoras med ungefär 20 hektar.

– Om några år får vi lite mera utrymme där vi till exempel kan hantera containrar. Om stora vindkraftkomponenter blir liggande i hamnen ligger vi nog ganska risigt till. Men just nu fungerar det jättebra med dem, de körs genast iväg.

Byggarbetsplats bredvid en vägkorsning.
Wärtsiläs satsning på Vasklot i Vasa har också betydelse för hamnen. Byggarbetsplats bredvid en vägkorsning. Bild: Jakob Lillas / Yle Wärtsilä,vasklot

Bredare farled

För att kunna ta emot större fartyg skulle farleden in till hamnen behöva breddas till mellan 140 och 150 meter från dagens 100 meter.

Seppelin räknar med att framtidens fartyg är mellan 240 och 250 meter breda och 35 meter breda. Han säger att de förhandlar med staten om breddningen.

– Fartygen kommer att bli lite större eftersom man vill ta ombord mera gods per resa på båten för att minska utsläppen och erbjuda ekonomiskt intressanta lösningar för industrin.

Seppelin säger att det kommer att krävas mycket jobb och stora investeringar innan allt är i skick i hamnen.

– Under årens lopp har vi funderat att vi ska fungera som en precisionshamn för regionens industri.

Rubriken uppdaterad 21.4.2021 klockan 6.30.

Läs också